VideoTarihi yapanlar ve yazanlar
Tarihi yapanlar ve yazanlar
Tarihi yapanlar ve yazanlar
Kimdir bu rûzigârda âsude-hal olan

Tarih-i sergüzeşt-i selef ezberimdedir

Bu beytin şairini hatırlamıyorum. Ancak insanın yeryüzünden dertten, gamdan kurtulamayacağını iddia ediyor. (Belki de varolmanın bedelidir bu. Ademoğlu dünyaya imtihan için gelmiştir). Ziya Paşa da aynı fikirdedir.