VideoVicdanî kabule tarihi örnek
Vicdanî kabule tarihi örnek…
Vicdanî kabule tarihi örnek…
İşte dünyaya anlatmamız gereken müthiş bir menkıbe… Hani askerlikten tüymek isteyenlerin kullandığı bir kavram vardır: Vicdanî red!.. Bizim sözünü ettiğimiz ise bambaşka bir alanda bunun zıddı. Yani, vicdanî kabul!..