Yazarlar Memur adaylarının ve aday memurların bilmesi gereken pratik bilgiler

Memur adaylarının ve aday memurların bilmesi gereken pratik bilgiler

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı

Bugünkü yazımızda memur adaylarının ve aday memurların bilmelerinde fayda mülahaza ettiğimiz aday memurların başka kurumlara adaylık döneminde atanıp atanamayacakları, adaylık döneminde yıllık izin kullanılıp kullanılamayacağı gibi birçok önemli konuya yer vereceğiz.

Aday memur başka kurumlara atanabilir mi?

Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi durumunda atanması mümkündür.

Bu konuyla ilgili olarak, 657 sayılı Kanun"un 54"üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, aday memur iken kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan özel yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu bir kadroya atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde (B) grubu bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanun"un 54"üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünden bunların adaylık döneminde muvafakatle naklen başka kurumlara atanmasında sakınca bulunmamaktadır.

Adaylık döneminde istifa edenlerin hizmetlerinin değerlendirilmesi

Aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği süreler memuriyette değerlendirilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun 54"üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." denilmekte, "Asli memurluğa atanma" başlıklı 58"inci maddesinde ise, "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 159"uncu maddesinde, "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği sürelerinde eklenmesi suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Adaylık süresinde kurum değiştirenlerin adaylık süreleri değişir mi?

A kurumda uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir personelin B kurumuna müfettiş yardımcısı olarak atanması halinde uzman yardımcısı olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında değerlendirilmesi mümkün müdür?

657 sayılı Kanun"un 54"üncü maddesinde; "Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda verilen hüküm çerçevesinde, A kurumda uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir personelin B kurumuna müfettiş yardımcısı olarak atanması halinde uzman yardımcısı olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığının görüşü de bu yöndedir.

Aday memurun yıllık izni nasıl hesaplanır?

657 sayılı Kanun"un yıllık izni düzenleyen 102"nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür... " hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, hizmetin bir yıl olması halinde yıllık izne hak kazanılabilmektedir. Hizmet kavramı ise kazanılmış hak aylık hesabında değerlendirilen hizmet süresini ifade etmektedir. Aday memur olarak göreve başlayanlar bir yıl görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Yani izin kullanmada adaylığın önemi yoktur. Askerlik süresi ise adaylık kalkmadığı sürece izin için gerekli hizmet hesabında dikkate alınmaz.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.