YazarlarGenç işsizlik sorunu masaya yatırıldı

Genç işsizlik sorunu masaya yatırıldı

Erdal Tanas Karagöl
ErdalTanas KaragölGazete Yazarı

Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilen, farklı üniversitelerden akademisyenlerin, kamu kurumlarından uzmanların yanı sıra 44 sivil toplum kuruluşunun genç temsilcilerinin katıldığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSGB) Bakanı Julide Sarıeroğlu’nun  bizzat yönettiği  toplantıda,   hem dünyanın  hem de Türkiye’nin en önemli ekonomik ve sosyal meselesi olan “Genç İşsizlik” masaya yatırıldı.  Ben de bu önemli toplantıya katılma fırsatı buldum.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Erdal Tanas Karagöl : Genç işsizlik sorunu masaya yatırıldı
Haber Merkezi06 Kasım 2017, PazartesiYeni Şafak
Genç işsizlik sorunu masaya yatırıldı yazısının sesli anlatımı ve tüm Erdal Tanas Karagöl yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!


Toplantıdaki geniş katılımcı yelpazesi,  bizzat konunun muhataplarının katılması ve özellikle genç katılımcıların heyecanı genç işsizlik ile ilgili orta çıkacak yeni yol haritası ya da hazırlanacak stratejinin de hayata geçirilmesi açısından önemli.

Diğer yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu’nun çalışma hayatının içinden gelmesi,  sosyal tarafları anlaması ve katılımcıları can kulağıyla dinlemesi meselelerin doğru zeminde tartışılmasına yardımcı olduğu açık.

Bu katılımcı anlayış yeni dönemde hem çalışma hayatı ile ilgili sorunların çözülmesi hem de ekonomide tüm tarafları ilgilendiren işsizlik konusunda atılacak adımlarda da ilgili tarafların desteğinin alınması  açısından çok anlamlı.

GENÇ İŞSİZLİK NEDEN ARTIYOR?

Küresel ekonomik kriz sonrasında dünyanın gündemine oturan genç işsizlik meselesi Türkiye’de de yüksek seyrediyor.  Genç işsizlik oranlarının, işsizlik oranının artmasıyla beraber yükseliş eğiliminde olduğu söylenebilir. Hatta genç işsizlik oranı ülkedeki işsizliğin iki katı kadar. En son açıklanan Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşirken genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 21,1 oldu.

Şu bir gerçek ki, Türkiye’nin en önemli avantajı nüfusunun genç ve dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Genç nüfusun ekonomimiz için önemli bir avantaj olmasına rağmen bu kesimin istihdam edilememesi yani genç işsizlik oranının artması ekonomi için önemli bir kayıp. Ayrıca,  ekonomik kaybın yanında işgücüne katılamayan gençlerin atalet durumu bizim gibi ülkeler için ciddi bir de sosyal mesele.

Genç işsizliğin neden arttığına bakıldığında, başta eğitim ve iş piyasaları arasındaki uyumsuzluk, öne çıkan önemli bir sorun. Dolayısıyla, üniversitelerin iş piyasasını, iş piyasasının da üniversiteleri tanımaması belki de sorunun ana kaynağı. 

İşgücü piyasasında aranan niteliklere uygun olamama, tecrübesizlik, bu konularda yardım edecek ve yol gösterecek kurumların eksikliği ve ücret beklentilerinin yüksek olması genç mezunların işsiz kalmasına sebep olmaktadır.

İşverenlerin genç işgücüne karşı tavır ve tutumları da genç işsizliğin artmasında önemli bir faktör. İşverenler, yeni iş alımlarında çoğunlukla tecrübesiz olan gençler yerine deneyimli elemanları tercih etmeleri, genç işgücünün ümidinin kırılmasına zemin hazırlamaktadır.

GENÇ İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI İÇİN NELER YAPILMALI?

Aslında 2017-2019 yılları için hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nde (UİS) genç işsizlikle ilgili  yapılması gerekenler  ve  alınacak tedbirler  detaylı  bir şekilde yer alıyor. Ekonomide büyüme ve makro ekonomik istikrar için alınan tedbirler işsizliğin azaltılması için   ne kadar önemliyse  çalışma hayatı ile ilgili tedbirler de  o kadar önemli ve makro ekonomik tedbirleri tamamlayıcı  nitelikte.

Bu eylem planında öne çıkan  tedbirlere baktığımızda;

Yeni mezun öğrencilerin iş piyasasına geçişlerini sağlamak amacıyla “üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesi” ve mezunların takip edilmesi öne çıkan önemli bir tedbir.  Yeni mezunların  kamu dışında iş bulabilmeleri için  özellikle  girişimci olmaları için “girişimcilik eğitimlerinin gençler arasındaki tanınırlığın artırılması” öne çıkan bir diğer tedbir.

Gençlerin istihdamını artırmak için “işverenlere sağlanan teşviklerden yararlanmaları için ve işbaşı eğitimi konusunda arz ve talebi buluşturacak bir sistem oluşturulması”  öne çıkan  başka bir tedbir.

Şunu da ifade etmek gerekiyor ki,  genç işsizliğin azaltılması için uygulanması gereken eylemlerin hayata geçmesi için bu dönemde özellikle Türkiye İş Kurumu’na  (İŞKUR çok ihtiyaç var. İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin genişletilmesi ve yeni bir vizyon ile Türkiye’nin en önemli meselesinin çözüm muhatabı olması gerekiyor.

En önemlisi de İŞKUR, iş kurmak isteyenlere verilen destekleri takip etmesi ve izlemesi yani hayata geçirilecek eylemlerin başarılı olması için çok kritik bir görev üstlenmelidir.