YazarlarEkonomiyi yeniden kodlamak

Ekonomiyi yeniden kodlamak

Hatice Karahan
HaticeKarahanGazete Yazarı

ABD Trump’ın çeşitli politikalarını tartışmaya doyamazken, neyse ki önemi tartışılmayacak bir mutabık kalınan politika da çıktı geldi. Geçtiğimiz hafta Başkan’ın ülkedeki okullarda bilgisayar eğitimini ilerletmek ve yaymak amacıyla başlattığı girişim, Silicon Vadisi’nden iş dünyasına pek çok kesimde memnuniyetle karşılandı.

Neydi karar? Federal hükümet, ABD okullarında anaokulundan lise sona kadar uzanan kademelerde, bilgisayar biliminin ana müfredata yedirilmesini hızlandırmak için kolları sıvayacaktı. Tabii eyaletlerle yerel yönetimlerin ve iş dünyasının cömert katkılarıyla…

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Hatice Karahan : Ekonomiyi yeniden kodlamak
Haber Merkezi26 Eylül 2017, SalıYeni Şafak
Ekonomiyi yeniden kodlamak yazısının sesli anlatımı ve tüm Hatice Karahan yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!

Bu amaç doğrultusunda ise Eğitim Bakanlığı’nın, STEM eğitimine yıllık en az 200 milyon dolar ayırması planlanıyor. Bakıldığında mevcut durumda, ülkedeki okulların %40’lık bir bölümü bilgisayar eğitimi veriyor. 2022 itibariyle ise, oranın %100’e ulaşılması hedefleniyor.

İŞLERE YETİŞMEK İÇİN

Daha çok öğrencinin bilgisayar eğitimine erişimini sağlayacak bu projenin amaçlarından biri, eğitimde eşitlik ve kapsayıcılığın artırılması… Bu doğrultuda, özellikle kadınların ve azınlıkların bilgisayar eğitimine erişiminin sağlanması ya da güçlendirilmesi, öncelikler arasında geliyor.

Aslında sadece ABD değil, pek çok ülkede bilgisayar ve bu kapsamda kodlama derslerinin erken yaşlardan itibaren verilmesi, sosyoekonomik açıdan fırsat eşitliğini daha iyi safhalara taşımak için değerli bir araç olarak görülüyor. Bilhassa da, ilgili alanlarda kadınların çok daha az istihdam kazandığını gözlemlemek, bu noktadaki ihtiyacı açıkça ortaya koyuyor. Nitekim kodlama dersleri entegre edilmiş bir müfredat, öğrencileri söz konusu yetenek ve sektörlere daha iyi bir şekilde hazırlıyor ya da en azından bu yönde bir fırsat sunmuş oluyor.

Yine ABD özelinde bakacak olursak, yaşanan dönüşümle birlikte piyasada 2020 itibariyle öğrenci sayısını epeyce aşan sayıda bilgisayar temelli iş olması bekleniyor. Bu ise, aradaki açığı kapamak için az zamanda çok işler başarmayı gerektiriyor.

YENİ OKURYAZARLIK

Eğitimin odağa oturduğu bu çerçevede, okullarda erken yaşlarda başlayabilen bilgisayar trendine, kodlamaya vurgu yapmak gerekiyor. Nitekim ister gelişmiş ister gelişen olsun, geleceğin dünyasında mücadele etmek isteyen tüm ekonomiler için, modern çağın okuryazarlığı olarak tanımlanan bu dalganın altında kalmamak gerekiyor. Yeni ekonominin gerekliliği olan bilgi ve yeteneklere bir altyapı oluşturan kodlama dersleri, üstelik sadece yeni bir dil sunmakla kalmayıp çocuklara ve gençlere problem çözmede etkin yaklaşımlar kazandırıyor. Bir diğer deyişle, kodlama deyince herkesin bilgisayar bilimine yönelik ana mesleklere akması elbette beklenmezken, hangi alana yönelirlerse yönelsinler inovatif ve etkili düşünme becerisini edinmeleri için öğrencilere bir araç sunuluyor.

Hatta araştırmalar, temel kodlama aktivitelerine anaokulu çağında başlayanların kariyerlerindeki ilgili başarılarını referans alarak, “ne kadar erken o kadar iyi” diye salık veriyor.

Bununla birlikte, konuya dair ivme kazanmaya çalışan ABD’de dahi (spesifik olarak) kodlama dersi verilen sınıfların oranı belli bir seviyede… Bunu ilerletebilmek, bir yandan okullarda gerekli sistemi kurmaktan, diğer yandan da öğretmenleri kod okuryazarlığında ders verebilir hale getirmekten, eğitmekten geçiyor. Ve hedeflere ulaşmada kilit noktalardan birinin de, çocukların eğlenmesini ve ilham almasını sağlayacak nitelikte programlar sunmak olduğunun altını çizmekte fayda var. 

GELECEĞE YATIRIM

İleriye bakan, bakmak isteyen tüm ekonomiler için artık elzem olan bu tür çalışmalar, bir yandan eğitimcilerin diğer yandan da eğitimle ilgili kurumların, politika yapıcıların ve iş dünyasının radarına girmek zorunda… Ve Türkiye için de bu kaçınılmaz.

Bu düşünceler içindeyken, yine geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalar ve işbirlikleri yaptığı haberlerini almak açıkçası güzel. Nitekim gerek okullarda yürütülecek projeler gerekse online platformlar, yeni nesle ve bir diğer ifadeyle ekonomimizin geleceğine yatırım yapmak için kritik anlam ve öneme sahip.

Ve bu çalışmaların en kapsamlı, sistemli ve etkili şekilde yayılması gerekirken, bu noktada velilere de görev düştüğünü not düşmek gerek. Zira eğlenceli kodlamaya dair hem ulusal hem de uluslararası sitelerden istifade etmek, bilinç ve pratiğin yaygınlaşması açısından oldukça kıymetli…

Kısacası ekonomiyi yeniden kodlayabilmenin, başta ilgili devlet kurumları olmak üzere, toplumun çeşitli kesimlerinin farkındalığını ve çabasını gerektirdiğine şüphe yok.