Yazarlarşefkat heyeti

şefkat heyeti

Osman Akkuşak
OsmanAkkuşakGazete Yazarı

devletimiz ve hükûmetimiz, myanmar mazlumlarına yardım elini uzatmak için ta bangladeş ülkesine kadar yorulmayı ve zahmetlere katlanmayı göze almıştır.. tonlarca gıda ve sağlık yardımını havalardan taşıyarak şefkatin, merhametin, insanlığın öncelikli temsilcisi iki selâhiyetli bayan mümessilimiz marifetiyle bu hizmet gerçekleştirilmiştir.. bu hizmet cumhurbaşkanının tabiriyle (hesabî değil hasbîdir), kalbîdir, insanîdir..

başta cumhurbaşkanımızın refikaları sayın emine hanımefendi; yanında da ak parti genel başkan yardımcısı ravza kavakçı kan, hükûmet adına da dışişleri bakanımız mevlüt çavuşoğlu’nun dahil olduğu şefkat heyetimiz, milletimize ve devletimize ait bir vazifeyi yerine getirmiştir.

***

bir vazife yerine getirilirken zahmetine ve şerefine ortak olan şahsiyetlerin isimlerini ister istemez hatırlamak, kim olduklarını bilmek en azından kadirşinas halkımızın ve olaya şahit olan dünya halkının ve dünya insanlarının hakkıdır..

bu itibarla; bu ağır yükü omuzlayanlara ait birkaç bilgimizi ve tespitimizi beyan edersek, bu hareketimiz bizim için çok görülmemelidir..

***

60 senedir kalemini, aklının ve vicdanının emrinde kullanmış bir düşünce ve yazı adamının sahip olduğu rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey var ki, cumhurbaşkanının sayın eşi, milletimizin bir numaralı annesi, çeşitli seyahatlerde, çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalarda rahat bir hitabet, bir ağırbaşlılık bir hakikat ve millet sevgisi sergilemiştir.. bir nâkısaya, bir falsoya ait hiçbir işarete fırsat vermemiştir.. sözleri ve hareketleri daima saygı ve sevgi ile karşılanmıştır..

bu vesile ile sayın cumhurbaşkanının merhum anneleri tenzile annenin televizyonda gördüğüm canlı bir görüntüsünü hatırladım.. oğlunun, annesinin ayağının altını öptüğü söylenirdi, yüzü açık, başı başörtülü olan tenzile anne hiç konuşmuyordu.. vakur, sessiz, sakin öylece duruyordu.. yüzünde hafif bir tebessüm mü yoksa bir ciddiyet ifadesi mi var belli olmuyordu.. çehresinde başbakan annesi olmaya ait bir övünme veya gurur alâmeti de yoktu.. pek takdir ettiğimi, bir başbakan annesinin ancak bu kadar asil, bu kadar ağırbaşlı görünebileceğini, olabileceğini düşünmüştüm.. kendi kendime işte bu annenin ayağının altı öpülür, demiştim.. allah gani gani rahmet eylesin.

şefkat heyetinin diğer âzâlarına gelelim:

ravza kavakçı kan: ak parti MKYK üyesi, TBMM dışişleri komisyonu üyesi, AB uyum komisyonu üyesi, türkiye – çin dostluk grubu başkanı, ak parti insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıdır.. 25. ve 26. dönem istanbul milletvekilidir..

dallas teksas üniversitesi bilgisayar bölümünü bitirdi.. harvard üniversitesinde türkiye’nin AB’ye girişi konusunda doktora yaptı.

belbim a.ş.’de elektronik bilet sistemi akbil projesi mühendis ekibinde çalıştı.

istanbul  ulaşım a.ş.’de siyaset bilimi uzmanı olarak çalıştı..

hasan kalyoncu üniversitesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dersi verdi..

çok iyi derecede ingilizce, orta derecede arapça bilen ravza kavakçı evli ve bir evlad sahibidir..

***

genel  başkan yardımcısının bayram münasebetiyle gösterdiği bir güzel jestten de değerli okuyucularımı haberdar etmek ayrıca bir jest ve kadirşinaslık olsa gerektir..

istanbul milletvekili ravza kavakçı; kartal ak parti ilçe başkanı mehdi bey, kartal kadın kolları âzâları ile birlikte, sanatçı yaşam evi’nin kıdemli sanatçılarına bir dostluk yemeği vermiştir.. bendenizin de davetli bulunduğum bu yemek çok sıcak, samimi görüşmelere, sohbetlere sahne olmuş, üç saat devam etmiştir.. milletvekili, sanatçılarla tek tek konuşmuş, dertlerini dinlemiş, onları, sordukları birçok konuda aydınlatmıştır.. yemeğin hitamında hepsine estetik ambalajlı birer karanfil armağan etmiştir..

teknik, insani ve sosyal değişik konularda uzmanlaşmış olan ravza kavakçı’nın mükemmel bir de halkla temas kurma uzmanı olduğu görülmekte idi..

yeni yeni bakanlar, yeni yeni görevliler ortaya çıktıkça anlaşılıyor ki, bu ak partinin insan kaynakları hayli zengindir.. aynı anda birkaç kabine kuracak insan ve uzman potansiyeline sahiptir.. ravza kavakçı da bu potansiyele dahil olan isimlerden biridir..

şefkat heyetinin hükûmet âzâsı olan dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu’na sıra geldi.. bakan, ekranda her göründükçe, benim aklıma hep bir pehlivan gelir.. vücudunun ve çehresinin yapısı bende evvelâ bu intibaı uyandırır.. icraatına, aktivitesine ve sarf ettiği cümlelere ve yaptığı konuşmalara bakınca  hazretin siyasi olgunluğunu ve dışişlerindeki liyakatini teslim etmekten kendimi alamam..

bu hizmet adamının da çalışmalarını başka bir gün müstakillen ele almaya imkân bulacağımızı ümit ederken, sevgili okuyucularıma sevgi ve saygılarımı sunmayı vazife bilirim..