Yazarlaryazar olmak

yazar olmak

Osman Akkuşak
OsmanAkkuşakGazete Yazarı
sevgili okuyucularım;

yazarlık bir hak vergisi midir, yoksa gayret sarfedilerek elde edilebilen bir hüner, bir marifet midir?

şimdi, bu meseleyi enine boyuna irdeleyen, inceleyen bir fikir faaliyetine girişmeyelim de yazar olmanın bazı şartlarını hatırlamakla yetinelim:

1-bu iş için, bir kere, sağlam işleyen bir beyin gerektiğine şüphe yok.. bunda hepimiz mutabıkız.. 2- ayrıca ilimler (matematik, fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji), san'atlar (müzik, resim, edebiyat, raks, mimari, heykeltraşlık, sinema), felsefenin bölümleri (metafizik, mantık, estetik, etik yahut ahlak, ayrıca ilim felsefeleri)nin esaslarını, bellibaşlı ünitelerini hazmetmiş olacaksınız. 3- dünya tarihi, medeniyet tarihi hakkında sağlam bilgilere sahip olacaksınız. 4- osmanlı ve türk tarihi, yakın tarihimiz hakkında özet bilgilere malik olacaksınız. yeni ve yakın çağlar siyasi tarihini iyi bileceksiniz. 5- cumhuriyet tarihini, cumhuriyetin siyasi olaylarını kronolojik bir düzen içinde kavramış bulunacaksınız. 6- ekonominin temel konularına hukukun temel konularına aşina olacaksınız. 7- tekrarlamış olacağız ama, ayrıca zikretmekte fayda var: gelip geçmiş karizmatik devlet adamlarını, büyük inkılapçıları, kumandanları, filozofları ve edebiyatçıları tanımanız ve bilmeniz gerekecek. 8- işlek ve sağlam bir dile sahip bulunacaksınız. bunun için de: hüseyin cahid'i; falih rıfkı, refik halid, reşat nuri, peyami safa, halide edip, fuad köprülü, refi' cevad ulunay, nizameddin nazif tepedelenlioğlu, hamdi varoğlu, nihal adsız, m.turhan tan, adnan tahir, avni insel, ismail hami danişmed, ali fuad başgil, mustafa sabri, gibi güçlü yazarların yazdığı metinlerden, her gün ikişer üçer sayfa okuyacaksınız. 9- ayrıca edebi evsaftaki cümleleri, düşünce ve duyguyu mükemmel ifad eden net, sarih ve ahenkli cümleleri ezberlemeyi, en azından bir deftere kaydetmeyi alışkanlık haline getireceksiniz. 10- bol bol atasözü, vecize ve kelamıkibar okuyacaksınız. 11- ayetikerime, mealikerim okuyacaksınız. zira, kur'an-ı kerim'in meali de son derece sağlam, mükemmel ve edebi bir ifadeyi temsil eder. 12- yazar, ne olursa olsun gerçeklere sadık kalmayı şiar edinmelidir. 13- yazar, milletinin ve insanlığın zararını mucib olacak yazılardan kaçınmalıdır. 14- yazarın kalemi; ilahi adaletle, ezeli, ebedi kudretle; kalbi ve vicdanıyla daimi surette irtibatta bulunmalıdır. yazarın ruhunu; gerçeğin, sevginin, iyilik ve merhametin, adalet ve fazilet, ateşi ısıtmalıdır.

yazarlık için; ırsiyetin, yaratılıştan gelen istidad ve kabiliyetin rolü, sonradan kazanılacak müktesebattan çok çok daha ehemmiyetlidir. bu noktayı hiç hatırdan çıkarmamalıdır. bir şey daha var ki, heves ve azmin, gayretin bu vadide insana çok şeyler kazandıracağını da bilmek icabeder...