|
Yazarlar
Gençlerin meslek liselerine bakışı değişiyor
Reklam
Reklam

28 Şubat sürecinde meslek liselerinin itibarsızlaştırılarak ülke ekonomisine ve istihdamına vurulan büyük darbenin etkilerini bugün yüksek işsizlik, mesleki yetersizlik, ara eleman eksikliği olarak görüyor ve yaşıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu TÜRKPATENT son verileri bu alandaki eksikliğin yavaş yavaş kapanmaya başladığını gösterdi.

Gençlerde de artık bu liselere ilginin artmaya başladığını gözlemliyoruz.

Meslek liselerinden marka, patent, faydalı model ve tasarım alanlarında kuruma yapılan başvurular her geçen gün artıyormuş.

2022 yılının 10 ayınd
a TÜRKPATENT
’e ait resmi bültenlerinde yayınlanan liselere ait toplam 1611 sınai mülkiyet başvurusu içinde 788 başvuruyla meslek liseleri liderliği eline almış.

Bu yılın ilk 10 ayında, geçen yıla göre patent/faydalı model sayılarında 120, tasarım başvurularında 542, marka başvurularında ise 464 artış var.

İllere göre değerlendirmede genel sinai haklar başvuru sayılarında en fazla başvurusu olan il
Bursa
olurken, marka başvurusunda
Bursa
, patent/faydalı model başvurusunda
Ankara
, tasarım başvurunda ise
Adıyaman
öne çıkmış.

**

Meslek Liselerinin itibarının yerine gelmesinin olumlu etkisini
iş dünyasında da
hissediyoruz.
Dört basamaklık ilerlemeyle ilk kez 40 ülke arasında yer alan
Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon ortamına ilişkin yeni bir rapor
yayımlandı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi’ne göre Türkiye, 2022’de 37. sıraya yükseldi.

Rapora göre Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının 10 yıldır artış eğilimi gösterdiği, 2021’deki artışın ise %49 olduğu tespit edildi.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında patent başvuru sayısı en çok artan ülke oldu.

**

Raporda değinilen başlıklar arasında
Ar-Ge ve inovasyon çıktıları
başlığı altında patent, yayın, faydalı model ve tasarım tescilleri de yer aldı.

2020’de olduğu gibi 2021’de de Türkiye’de yerleşik girişimci ve iş insanlarının patent, faydalı model ve tasarım başvuru ve tescillerinin arttığı görüldü.

2021’de yerli tasarım başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 41 artarken, faydalı model tescil oranları bir önceki yıla kıyasla yüzde 119 artış göstermiş.

Raporda
Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, Kanada
gibi ülkelerde patent başvuru sayılarında son yıllarda azalma eğilimi dikkat çekiyor.
Buna karşın
Türkiye, OECD
ülkeleriyle karşılaştırıldığında, söz konusu ülkeler arasında birliğe yeni katılan ve patent başvuru sayısı az olan Kolombiya hariç 10 yıl öncesine göre yüzde 111 gibi yüksek bir oranla patent başvurularını en fazla artıran ülke olarak dikkat çekiyor.

Ar-Ge personeli başına patent verimliliğinde ise 100 personel başına 4 patent başvurusu görülüyor.

Bu veri de birçok
Avrupa ülkesiyle
aynı seviyede.

Öte yandan akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısında da düzenli artış trendi görülüyor.

Tescil ve başvurulardaki artış, ticari çıktılara da yansıyor.

2021’de Türkiye’de imalat sektörünün toplam ihracat tutarında önceki yıla kıyasla yüzde 33 artış olurken, yüksek teknoloji ihracatında da yüzde 18’lik artış var.

**

2022 Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Raporu’nda
ulusal ve uluslararası teşvik istatistikleri açısından
TÜBİTAK’ın
destek tutarlarında yüzde 28,
KOSGEB’inkilerde
ise yüzde 45 artış görülüyor.

Teşvik ve destekler istihdama da yansıyor

İstihdam verilerinde Ar-Ge personeli sayısı 2021’de yüzde 11 artmış.

Son 10 yılda çalışan sayısını en çok artıran sektör
bilgisayar programlama
sektörü.
2021’deki en yüksek
Ar-Ge iş gücü
artışı yüzde 24’le
bilgi ve iletişim sektöründe
olmuş.

Teknoparklardaki şirket sayısı 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarken, teknoparkların ulusal istihdama katkısı 75 bini aşmış.

Gençler arasında
dijital alana
çok yoğun bir ilgi var.

Gençlerin dijital yetenekleri de çok yüksek.

İş dünyasının ve devletin bu ilgiyi iyi okuması ve doğru yönlendirmesi gerekiyor.

Bu ilgi doğru değerlendirilirse teknoloji alanında yüksek bir sıçrama yapmak çok kolay olacaktır.

Bu alanda yaşanacak bir olumsuzluk, hayal kırıklığı ve doğru yönetememe genç kuşakta iş bulamama sorunu üretir.

En büyük israf gıdada, içecekte veya doğal kaynaklarda değil, insandadır.

İnsan israfı
en büyük ve en tehlikeli ama en fazla işlediğimiz israflardandır.
#Meslek Liseleri
#TÜRKPATENT
#Ar-Ge
#Türkiye
2 ay önce
default-profile-img
Gençlerin meslek liselerine bakışı değişiyor
Flake’in sonu da Ricciardone ve John Bass gibi olacak
Amiral gemisi
Ramazan sosyolojisi
Bu neyin seçimi?
Tüsterî’den İlahî Hitabın Sırları