|
Yazarlar
İnsanoğlunun beş tane temel ihtiyacı vardır
Reklam
Reklam
“Elinde çekiç olan bir insana her şey çivi gibi görünür” diyordu
Abraham Maslow
.

Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisi var.

Meşhur ismiyle
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
.
"İnsanoğlunun beş tane temel ihtiyacı vardır" diyor Maslow;
Fizyolojik ihtiyaçlar
, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar,
değer verilme/saygınlık ihtiyacı
ve son olarak
kendini
gerçekleştirme
ihtiyacı.
Fizyolojik
ihtiyaçlar: “Yiyecek, su, barınak, uyku”ya karşılık geliyor:
Güvenlik
ihtiyacı: “Güvenlik, istihdam, varlıklar”a karşılık geliyor:
Sosyal
ihtiyaç: “Aile, arkadaşlık, yakınlık” anlamına geliyor,
Aidiyet
ihtiyacı: “Saygı”, “Öz-değer, başarı, güven”e karşılık geliyor;
Kendini
gerçekleştirme
ihtiyacı: “İç tatmin”e karşılık geliyor.

**

Konuyu biraz daha açalım;

1. Fizyolojik İhtiyaçlar

Piramidin en altında, hayatta kalmak için gerekli olan fizyolojik (veya temel) insan ihtiyaçları vardır. Bunlar; yiyecek, barınak, su, uyku vb. Bu gereksinimler karşılanmazsa, vücut işlevini sürdüremez.

Yiyecek, sevgi ve güvenlik eksikliğiyle karşılaşan çoğu insan, yiyecekleri en acil ihtiyaçları olarak görür.

Ne diyorduk; başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlamayabilirsin; şimdi başla, şu anda bulunduğun yerden, elindekilerle başla.
2. Güvenlik

Fiziksel ihtiyaçlar karşılandığında, güvenlik (bazen bireysel güvenlik olarak anılır) öncelik kazanır.

Güvenlik ve emniyet ihtiyaçları arasında kişisel güvenlik, finansal güvenlik ve sağlık ve esenlik yer alır. Bu ilk iki seviye, kişinin fiziksel olarak hayatta kalması için önemlidir.

Bireyler temel beslenmeye, barınağa ve güvenliğe sahip olduktan sonra, üst düzey ihtiyaçları karşılamaya çalışırlar.

3. Sevgi / Ait Olma

Üçüncü ihtiyaç seviyesi sevgi ve aidiyet içeren sosyal düzeyli ihtiyaçlardır; İnsanların, başkalarıyla paylaşma ve bağlantı kurma ihtiyaçları vardır.

İhmal, kaçınma, dışlanma vb. nedenlerle bu seviyedeki eksiklikler, duygusal olarak insanı olumsuz etkiler.

İster büyük bir sosyal gruptan ister küçük bir aile ve arkadaş ağından gelsin, insanların bir
aidiyet
ve
kabul
duygusu
hissetmeleri gerekir.

Bunlar meslek kuruluşları, kulüpler, dini gruplar, sosyal medya siteleri vb. olabilir.

İnsanların birilerini sevmesi veya başkaları tarafından sevilmesi (cinsel ve cinsel olmayan) gerekir. Bunlar olmadan insanlar yalnızlık, sosyal kaygı ve depresyon gibi psikolojik zorluklara karşı savunmasız olabilir.

Bu şartlar ağırlaştığında, bir kişinin yeme ve uyuma gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama yeteneği bozulabilir.

Ne diyorduk; içinde emek olan her sevgi her derde deva ilaçtır.
4. Saygınlık

Dördüncü seviye saygınlıktır. Örneğin, her insan başarı ya da statü tanınması yoluyla, değerli ve başkaları tarafından doğrulanmak ister.

Bu düzey aynı zamanda kişinin kendisi için sahip olduğu benlik saygısını da içerir. Bu seviyedeki dengesizlikler, düşük benlik saygısı veya aşağılık kompleksi ile sonuçlanabilir.

Ne diyorduk; arı ve yunusun mutluluğu var olmaktır. İnsan içinse mutluluk bilmek ve merak etmektir.
5. Kendini Geliştirme

Piramidin beşinci seviyesi insanın en üst seviyesidir. Burada kendini gerçekleştirir.

Kendini gerçekleştirme, önemli bir hedefe ulaştıktan veya belirli bir zorluğun üstesinden geldikten sonra ortaya çıkabilir.

Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır” dediği noktadır burası.

Ne diyorduk; kendine dünya kurmaya niyet edenlerin, kendini gerçekleştirmeye gayret edenlerin, kendini inşa edenlerin eğitim hayatı bitmez.

**

Yani
Maslow
diyor ki; insan açlık susuzluk, barınma gibi en düşük temel ihtiyacını karşılayamazsa, ondan sonra gelen bütün temel ihtiyaçlarını göremez ve algılayamaz.

Örneğin, çalışanlar iş güvencesine sahip değilse ve işten çıkarılacağından endişe duyuyorsa, memur da olsa, işçi de olsa yönetici de olsa işine odaklanamaz, verimli olamaz.

Mutsuz bir çalışan
hem kamu veya özel kurum için zarardır hem ülke için ziyan edilmiş, harcanmış bir değerdir.
Kul
hakkı
” tarafına hiç girmeyelim, çıkamayız.
#Abraham Maslow
#Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
#İnsan
3 ay önce
default-profile-img
İnsanoğlunun beş tane temel ihtiyacı vardır
5510 sayılı Kanun nikâhsız yaşamayı teşvik ediyor
İftar masası dizilimi
Kuntz’un farkı nedir?
Karayılan’ın kankası Hasan Cemal yeni görevinde!
Milletvekilliği neden hâlâ bu kadar önemli