Yazarlar Önümüzü açacak ideal eğitim modeli arayışı (2)

Önümüzü açacak ideal eğitim modeli arayışı (2)

Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

İlahiyat Lisans Tamamlama programı uzaktan eğitim kurumu İLİTAM’lar çeşitli açılardan tartışılıyor. Bazı çevreler, bu programların kapatılması, bazı çevrelerse ıslah edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Yusuf Kaplan : Önümüzü açacak ideal eğitim modeli arayışı (2)
Haber Merkezi 29 Temmuz 2019, Pazartesi Yeni Şafak
Önümüzü açacak ideal eğitim modeli arayışı (2) yazısının sesli anlatımı ve tüm Yusuf Kaplan yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!


Anadolu Âlimler Birliği olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Kıraat hocası ve danışmanı Mustafa Demirkan Hocamız’ın Üsküdar’daki kursunda yaptığımız geniş katılımlı toplantıda İLİTAM’ların mevcut durumu ve geleceğini tartışarak bazı kararlar aldık. Bu kararları ilgili yerlere ve kurumlara ileteceğiz.

İLİTAM, medrese eğitimi alan gençlerin ilahiyat diploması almalarının yolunu açıyor. Medrese, Batı’daki Oxford, Sorbonne, Marburg ve Padua gibi kurucu üniversitelere model oldu ama bizde resmen yok oldu!

Dünyada medresenin önünü resmen kesen tek ülke Türkiye ve Nizamiye medreselerini kuran Nizamülmülk’lerin torunları Türkiye’nin mirasyedi, celladına âşık çocukları!

Eğer üzerinde pedagojik ve akademik olarak ciddî bir şekilde kafa patlatılırsa, medrese ve üniversite birlikteliğiyle önümüzü açacak bir eğitim modelinin tohumları İLİTAM’la ekilebilir.

Bu yazıda toplantıda aldığımız kararları sizlerle paylaşıyorum:

İLİTAM EĞİTİMİNİN DEVAMI VE MUHTEVASI HAKKINDA KARARLAR

1- Bir uzaktan öğretim şekli olan İlahiyat ÖNLİSANS ve İLİTAM öğretiminde karşılaşılan sorunları ıslah edecek bir çalışma ve düzenleme yapılmalıdır.

2- İLİTAM bir imkandır. Üke şartlarını göz önüne alarak konuya bakmak gerekir.

İLİTAM, bu ülke evlatlarının hakikat yolculuğunda çektikleri sancıların sonucu doğmuştur. Bu gerçek göz ardı edilemez. Ancak mevcut haliyle devam etmesi, din eğitimi gibi hassas bir konuda çok büyük sakıncaları beraberinde getirecektir. Islahı için gerekli adımlar geciktirilmeden atılmalıdır.

3- İLİTAM üzerinden istismar kapısını kapatmak için atılması gerekli adımları her alanda araştıracak ve ilgili kurumlara ve ilgili STK’lara rapor edecek “İLİTAM ARAŞTIRMA VE TAVSİYE KOMİSYONU” acilen tesis edilecektir.

4- Bizim öncü kuşaklar yetiştirecek bir eğitim modelimiz maalesef halihazırda yok. Medreselerin kapatılmasıyla bu gelenek çok zor şartlarda devam ediyor olsa da, bunun bugüne nasıl uygulanacağı bilinmiyor. İLİTAM, medrese ile üniversite eğitimi atasında sentez yapacak güçlü bir modele dönüştürülebilir. Bu sentez ülkemizde eğitimin önünü açacak örnek bir çalışma olabilir.

5- İLİTAM konusuna önyargısız yaklaşılmalı. İlahiyatlara ve öğrencilerine seminerler ve birtakım programlar ile destek veren STK’lara, vakıflara veya ilahiyat fakültelerine zarar verecek üslup ve davranışlardan uzak durulmalıdır.

6- Gücümüzü ve birikimimizi, milletimizin ve manevi varlığımızın tesisine hizmet eden kazanımların izalesi, iptali ve ilgası için değil; dünyaya evrensel bir eğitim modeli geliştirmek için yoğunlaştırmalıyız.

Batı üniversiteleri bizden mülhemdir. İdeal eğitim modeli bizdedir. İLİTAM üzerinden oluşturulmak istenen kargaşa, süreç içinde toplumda büyük boşluklar ve yaralar meydana getirecektir.

7- İLİTAM, ilahiyat okumak istediği halde hiçbir okula yerleşememiş on binlerce gencin büyük bir ihtiyacını gideriyor. Böyle bir hakkın tamamen iptal edilmesini talep etmek Anayasa ve kanunların tanıdığı kazanılmış haklar açısından da uygun değildir.

8- Sınavsız ve mülakatsız geçiş hakkı İLİTAM vb. dini tedrisatlar için uygun değildir.

9-Liyakatli bir din eğitimi almayanların sadece fakülte mezunu olduğu için öğretmen veya okul idarecisi olmak gibi eğitim alanlarında istihdam edilmesi, din eğitiminde büyük yaralar açacaktır.

10-Sınavsız geçiş hakkından istifade ederek lisans eğitimini tamamlayanların yüksek lisansa başlamaları halinde doktora ve diğer akademik tekâmül döneminde getireceği olumsuzluklar İLİTAM’IN mevcut şeklinin ıslah edilmesini zorunlu kılan en büyük etkenler arasındadır.

11-İLİTAM müfredatındaki ders kitaplarında yapılacak düzenleme ve özellikle Türkçe dışındaki Arapça kaynaklara yer verilmesi; sınavsız geçişle istismar edilen İLİTAM’IN istismarına mâni olacak ve kaliteyi getirecektir. Müfredata bağlı kitap düzenlemesi sadece İLİTAM ile sınırlı tutulmamalı; bu düzenleme ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip liseleri için de yeni bir düzenlemeyle kaliteli hale getirilmelidir.

12-İLİTAM’IN kapatılmasını isteyenlerin, konuyu, ilmî ve akademik kimliğe yakışacak zeminde mütalaa etmekten çıkartıp akademide aslâ olmaması gereken taassup ve tekelci bir mantık ile meseleye yaklaşmaları üzücüdür.

Bu maksadın beyanı ile ilim, irfan ve fikir alanında büyük hizmetler eden tüzel kuruluşların kapılarına kilit vurulmasının hedeflenmiş olması gelecekte sorunları çözmeyip bilakis daha büyük kurumlar arası restleşmeyi ve kutuplaşmayı tetikleyecektir. Bu da ülkedeki sosyal barışı zedeleyecektir.

13-Yeterli dinî ve ilmî eğitim almadan sınavsız geçiş hakkı elde edenlerin sayısının artması eğitim, dinî hizmet vs. birçok alanda önümüze sıkıntı çıkaracağı için bu sorunu azaltma noktasında oluşturulacak komisyonun kontenjan sınırlaması üzerinde de gerekli bilimsel tespitler üzerinde çalışması zorunludur.

14-İlahiyatların sayısı, cemiyetimize hücum eden menfi birçok fikri ve manevi alandaki yangınları söndürmeye güç ve imkân açısından yeterli değildir. Bu nedenle STK’ların İLİTAM vb. hizmetleri omuzlayıp bu alanda ilmen donanımlı şahısların çıkması için ilahiyatlara destek vermesi çok büyük bir zarurettir.

15-Kadim usul ilim geleneğinden gelen yapılarımız ile ilahiyatlarımızın İLİTAM üzerinden ayrıca dayanışması ve nitelikli ilim adamı yetiştirme hedef birliği, ülkemiz için bir rahmet ve fırsattır. Her iki eğitim alanı için kalite ve niteliğin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İlahiyat müfredatında olmayan kadim eserleri bir hocanın dizinin dibinde okumuş insanların akademiye dahil edilmesi ilahiyat alanında kalitenin daha da yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.