YEREL HABERLER

T.C. BURSA 16. İCRA DAİRESİ

. Yeni Şafak
T.C. BURSA 16. İCRA DAİRESİ

2012/5417 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri: Bursa ili Yıldırım ilçesi Umurbey mah. 692 ada, 8 parsel 195,86 m2

Adresi: Umurbey mah.Aygören sk.no: 18

Yüzölçümü: 195,86 m2

Arsa Payı:

İmar Durumu: 3 katlı kargir apartman

Kıymeti: 198.988,00 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 26/08/2013 günü 14:00- 14:10 arası

2. Satış Günü: 20/09/2013 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri: ADLİYE EK HİZMET BİNASI İCRA DAİRELERİ 3 KAT SATIŞ ODASI ULUYOL BURSA

imar durumu: Bursa ili, Yıldırım ilçesi sınırları dahilinde bulunan Umurbey Mahallesi, Aygören Sokak, no: 18 adresindeki 195,86 m2. miktarlı arsa ile bu arsanın bir kısmı üzerine zemin+2 normal katlı olmak üzere toplam 3 katlı ve B A. Karkas niteliğinde yapılanmış olan 1 adet mesken binası ile avlu içerisine 1 katlı ve yığma niteliğinde yapılanmış olan 1 adet depo binasından ibarettir. Parselin bina haricinde kalan kısımları, binanın arka (güney) cephesinde avlu olarak bırakılmıştır. Parsel içerisinde yer alan binaların görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri aşağıdaki gibidir.

1) 3 Katlı ve-B.A. Karkas Nitelikli Mesken Binası: Yerinde yapılan ölçümlerine göre binanın, inşaat taban alanı 112,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 3 kat* 112,00 = 336,00 m2. dir. Beher katında müstakil giriş kapılı ve mesken nitelikli T er adet dairesi bulunan binanın ana giriş kapısı 2 kanatlı demir profil yapılı, katlar arası merdiven basamakları dökme mozaik ile kaplı ve demir korkuluktu, ön dış cephe duvar yüzeyleri taraklı mozaikli ve boyalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile kaplıdır.

Binanın zemin katı,mesken amaçlı olarak kullanılmakta olup, 2 adet oda, salon, hol, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir. Hol, salon ve odaların tabanları mineflo, mutfak bölümünün kalebodur ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümünde üzeri mermer kaplı tezgah ile alt ve üst ahşap dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümünde taban ve duvarlar tamamen kalebodur veya fayans olarak yapılmıştır. Dairenin giriş ve iç kapılan ile pencere çerçeveleri ahşaptır. Kuzey ve güney cepheli olan dairenin güney cephesinde avlusu mevcuttur. Doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri bulunmaktadır.

Halihazırda, 1.ve 2. normal kattaki daire ise mesken amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yerleşim planı ile teknik ve fiziki özellikler yönünden birbirleri ile. benzer yapılmış olan dairelerin beheri 2 adet oda, salon, hol, mutfak, banyo ve vvc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir. Hol, salon ve odaların tabanları laminat parke, mutfak bölümlerinin seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümlerinde üzerleri mermer,kaplı tezgah ile alt ve üst ahşap dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairelerin giriş ve iç kapıları ile balkon kapıları ve pencere çerçeveleri ahşaptır. Kuzey ve güney cepheli olan dairelerin güney cephelerinde 1'er adet balkonu mevcuttur. Daireler doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri bulunmaktadır.

2) 1 Katlı ve Yığma Nitelikli Depo Binası : Binanın güney (arka) cephesindeki avlu içerisinde yer alan ve halihazırda tek bölümlü depo olarak kullanılan bu binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre inşaat taban alanı 13,00 m2. olup, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve plastik boyalı, iç cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyasız, tabanı beton üzeri şap ile kaplı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür. Binanın 1 kanatlı olan giriş kapısı ile pencere çerçeveleri ahşap olarak yapılmıştır. Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 4 veya 5 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5417 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

B:45435 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr''de

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.