Seküler kesinlikler İslami görelilikler

Modern seküler düşüncenin, dünya görüşünün mutlakiyetçiliği, İslami dünya görüşü ve hayat tarzı doğrultusunda, siyasal/ekonomik/hukuki bir inşayı, yapılanmayı, imkansız kılıyor. Toplumlarımızın zihin dünyası ve bilinci bir yanda modern seküler düşünce tarafından belirlenirken, bir diğer yanda da vulgarize edilmiş bir din algısı tarafından belirleniyor.

İran'da yeni lider adayı Seyyid İbrahim Reisi

İran'da 19 Mayıs Cuma günü yapılacak olan on ikinci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 11 Nisan tarihinde başlayacak adaylık başvurusunda karşımıza çıkacak isimler de netleşmekte. Bu isimlerden bazıları uzun bir süredir bilinmekteyken bazı isimler henüz kesinlik kazanmadı.

Batı - Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

Bugün Batı’nın en büyük rakibi İslam medeniyetidir. İslam’ın sahih ve kadim bir geçmişi temsil eden güçlü sesi, toplumsal adaletsizliklere, eşitsizlik ve ahlaki deformasyona karşı çıkması, Batı’nın bütün gücüyle İslam coğrafyasını hedef almasına neden olmaktadır.

16 Nisan: Bürokrasiye yeni bir nefes

Ehliyet ve liyakat temelinde idarecinin kolayca iş başına getirildiği bir bürokrasinin tesisi kimseyi ürkütmemelidir. Tüm bu değişim çabaları, devlet kadrolarını daha adil, verimli ve rekabete açık şekilde yönetme fırsatı verecektir. Başbakan’ımızın kendi makamı ve mevkisini öncelemeden Başbakanlık müessesesini tasfiye çabasıyla gösterdiği idealizm, diğer devlet kadrolarına da örnek teşkil etmelidir.

Kültürel muhafazakârlık

Kendi özgünlüğünü temsil bilincine sahip olamayan bir dilin, düşüncenin ve kültür hayatının, hiç bir konuda ikna edici bir iddiası olamaz. Zihinsel dünyaları Avrupa Aydınlanması tarafından dönüşüme uğratılan halklar için, kültürel muhafazakârlığa sığınmaktan başka çıkar bir yol olmadığı görülüyor.

WikiLeaks ve ‘Küresel Panoptikon’un tescili

Yeni teknolojiler, gözetim potansiyelini sürekli artırmakta ve böylelikle bir taraftan devletlerin ulusal güvenliklerini etkileyecek boyutta siber operasyonlar söz konusu olurken, diğer taraftan da birey olarak içinde yaşadığımız gözetim toplumunun sınırları genişlemektedir.

Avrupa vekâlet savaşının ortasında Türkiye

Türkiye hakkındaki tartışmalar, aslında tartışmanın Türkiye hakkında olmaması sebebiyle kutuplaşmalara sebep oldu. Türkiye, kendi endişelerini gidermek yerine ‘başkası’na bakmayı tercih eden Avrupa ülkelerinin, temellerindeki gerilimlerin tartışılması için kullanılan odadaki fil konumunda.

Hollanda’nın iktidarı “ırkçılık”

Hollanda’da her ne kadar aşırı sağcı Wilders ile özdeşleşen bir İslamofobi varmış gibi görünsede, İslam ve göçmen karşıtlığı aşırı sağa mahsus bir düşünce değildir. Aslında İslam karşıtlığı bir ideoloji olarak bütün partilerde mevcuttur.

Avrupa için utanç günü

Yaşanılan olaylar insanların zihnine yaşandığı tarihler ile işler. 11 Mart tarihi Avrupalı Türklerin Anavatanları ile koparılma girişiminin tarihi olarak hatırlanacak.

Sözde farkındalıklar, sözde tanıklıklar

Günümüz dünyasında, özellikle de Müslüman toplumlarda, dünya olaylarına, tarihsel olaylara, ulus-devlet çıkarları adına icat edilen belirlenmiş bir bilinçle bakılıyor. ‘Belirlenmiş bilinç’, eleştirel olmayan kabullere dayanıyor. Her ülkede, belirlenmiş bilinç, icat edilen geleneklerle güçlendiriliyor.

Milletler Topluluğu bir imparatorluk değil

Milletler Topluluğu dünyanın en eski siyasi devlet yapılarından bir tanesi. 1949 yılında kurulan kurumun adındaki Milletler Topluluğu ifadesi, örgütün sürekli büyüyen ve çeşitlilik açısından zengin doğasını çok güzel yansıtıyor. Bugün Milletler Topluluğu'nda, Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik olmak üzere altı kıtaya yayılmış 52 üye devlet var.

Doğu Afrika ve Yemen’de önlenebilir krizler

Birleşmiş Milletler'in egemen olduğu uluslararası yardım sistemi önleyici özelliğe sahip değil. İnsan ölümleri başlamadan 5. seviye kriz alarmı vermeyen BM sistemi artık en son noktaya gelindiğinde devreye giriyor. Böyle olunca da bir yanda ölümler yaşanırken bir yanda da yardım kampanyaları ve kurtarma operasyonları at başı gidiyor.

Rakka operasyonu muamması ve Türkiye

Büyük Güçler açısından Suriye’de asıl mesele bu ülkenin istikrarlı bir geleceğe kavuşturulmasından ziyade, gelecekte bölgede kimin hegemon olacağı konusudur. Bu durum ise muhtemel Rakka operasyonuna dair muammayı bir kördüğüm haline getirmektedir.

Suriyeli mülteciler ve ağır imtihanımız

“Evsizlik dünyanın kaderi olmaya doğru gidiyor” demişti Heidegger. 2015 yılında savaş, baskı, şiddet ve güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 65 milyonun üzerinde.

Astana süreci ve Nursultan Nazarbayev

Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’deki darbe girişimi sonrası ilk resmi konuk olması önemlidir. Zor zamanlarda verilen destek, gerçek dostluğun göstergesidir. Sayın Nazarbayev’in hem bu ziyareti hem de ziyareti sırasında darbe girişimi ile ilgili olarak “Türkiye’ye düşman olan bize de düşmandır” açıklaması, Türk milletinin zihninde ve kalbinde sayın Nazarbayev’e özel bir yer açmıştır.

Tarih “Evet” diyor

2007 yılında AK Parti’nin Cumhurbaşkanı’nı Meclis’te seçmesini engellemek için “367 Garabeti” ortaya atıldı. Statüko kendini değişime karşı kriz çıkartarak korumak istedi.

Mübarek’in beraatı ve akıllara takılan soru

Sisi rejimi ile Mısır’da hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik kriz halkın birinci gündemini oluşturuyor. Hüsnü Mübarek’in bu kriz ortamında hakkındaki suçlardan beraat etmesi fazla yankı bulmadı.

8 Mart Kadınlar Günü, başörtüsü ve karargâh

Her yıl 8 Mart geldiğinde birçok kurum, kuruluş ve kadın dernekleri kadınların sorunlarını dile getirirler. Kadınlar diğer çalışanlara göre daha ucuz çalıştırılan, işyerinde çalışmanın yanı sıra evde de mesai yapan, sosyal güvence sorunları olan, işyerlerinde terfi imkanları yeterince olmayan, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan, cinsiyete dayalı işbölümü nedeniyle ağır yüklere maruz kalan, başörtüleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan ve görünmeyen emekleri nedeniyle sömürülen bir kitle.

Almanya neden çıldırdı?

Uzun yıllardır Türkiye’ye karşı özcü eleştiriler getiren Almanya ile Nazi rejiminin sergilediği paralellik ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından; tam da en hak ettikleri şekilde dile getirildi. Ve vaveyla koptu. Alman siyasileri irili ufaklı Erdoğan’a ateş püskürme yarışına girdi. Oysa Cumhurbaşkanı’nın yaptığı şey Almanlara Alman gibi bir mesaj vermekten ibaretti.

Türkiye karşıtlığı Avrupa’yı kurtarır mı?

Türkiye’ye daha fazla saldırmak Almanya’yı da diğer Avrupa ülkelerini de kurtarmaz. Avrupa’yı içine girdiği bu girdaptan ancak sorunları ile yüzleşebilecek güçlü bir liderlik kurtarabilir. Tıpkı Tayyip Erdoğan liderliğinin Türkiye’yi korkularından kurtarıp bugünlere taşıdığı gibi.

Tarih ‘Evet’ diyor

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde yaşanan tıkanmalar ne yazık ki ülkemizin tüm enerjisini, zengin kaynaklarını heba etmesine sebep oldu.

Dışarıdan belirlenmek

İngiliz Dışişleri'nin yeni oyuncusu: Boris Johnson

21. yüzyılın para birimi: Bitcoin

Ülkemizin de, tüm dünya devletleriyle birlikte, Bitcoin’i olumlu bir endişelilikle izlemesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Tüm riskleri değerlendirerek teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilir.

İran-ABD ilişkilerinin Türkiye yansımaları

Dünyanın süper gücü ve Türkiyenin müttefiği ABD’nin, İran ile ilişkilerde yaşadığı gerilimler, doğrudan ülkemizi etkiler niteliktedir. İki güç arasındaki inişli çıkışlı ve gerilimli ilişkiler Türkiye’nin hem söz konusu ülkeler hem de bölgeye yönelik siyasetinde belirleyici öneme sahiptir.

İslam perspektifinde insan

İnsanları tanımlarken “Ölçek içindeki birbirine eşit buğday taneleri gibisiniz” ifadesinin kullanılması ve kibrin, küçük görmenin, cimriliğin, kötü huyluluğun yerilmesi İslam’ın insan anlayışını, eş ve eşitlik anlayışını göstermesi açısından dikkat çekicidir.

İngiltere Körfez’e geri mi dönüyor?

Aralık 2016'da İngiltere Başbakanı Theresa May, İran'ı çok sinirlendirdi. Başbakan, aralık ayı başında yapılan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirve toplantısında İngiltere'nin “Körfez'in uzun vadeli güvenliği için daha kalıcı bir taahhütte bulunma” arzusunu ilan etti.

16 Nisan’da güçlü bir Evet

Yeni sistem ile yürütmede hızlanma, icraatta etkinlik, belirsizliğin ortadan kalkması gibi gelişmeler devletin işleyişini kolaylaştıracak, hızlandıracak, halka hesap verebilirliği ve halkın devlet-kamu hizmetlerinden yararlanma imkânlarını ve kalite düzeyini arttıracak.

Türkiye’nin yeni coğrafi tahayyülünde Afrika

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik oluşturmaya çalıştığı ilişki formu ve söylemleri esasen Afrika’nın tarihsel gerçekliğiyle örtüştüğü oranda kalıcı ve etkili olabilecektir. Türkiye’nin kıtaya yönelik yaklaşımını özetleyen “Afrika sorunlarına Afrika çözümleri” felsefesinin sacayaklarından birini bu gerçeklik oluşturmaktadır.

Hakikatin etrafında

Yeni başlangıçlar yapabilmek için, hem seküler baskıdan, hem de statükonun uyumlu nesneleri olmaktan özgürleşmemiz gerekir. Her iki durumdan özgürleşmek, ancak, yeni bir siyasal kültür, bilinç ve toplulukla mümkün olabilir.

Batı’nın yeni 'Lingua Franca'sı

Yıl içerisinde ilk olarak Hollanda, daha sonra da Fransa ve Almanya seçimlerinde de göreceğimiz üzere aşırı sağcı siyasal çevrelerin söylemsel meşruiyetlerinin artarak siyasal ve ahlaki meşruiyet boyutuna evrilme aşamasına geleceği öngörülmektedir.

25. yıldönümünde Hocalı için adalet

Hocalı stratejik bir bölgede yerleşmesi nedeniyle 1988’den itibaren sık sık Ermeni saldırılarına maruz kalıyordu. Bu özelliğinden dolayı Hocalı 1905-07 yıllarında da Ermeniler tarafından yakılmıştır. 25 yıldır Hocalı'nın sorumluları hala cezalarını almadan, hiçbir yaptırıma maruz kalmadan uluslararası alanda seyahat ediyor ve masumluktan bahsediyor.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.