Afrin ve 1912 yılının hatırlattıkları

Afrin bana 1912 yılını hatırlattı ve gördüm ki sadece diğerleri suçlu değildir. Asıl suçlu olanlar, “ulusal güvenlikleri” için sınırlarından binlerce kilometre uzakta olan coğrafyalarda bile saldırmadıkları devlet bırakmayanlara kendilerini beğendirmek için kendi ülkeleri ve ülkelerinin politikalarını suçlamaya çalışan zihniyete sahip olanlardır.

Varoluşsal bağlılıklar varoluşsal kaygılar

Fizan’a gitsem Afrika’yı kurtarsam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017 yılı sonunda gerçekleştirdiği Sudan, Çad ve Tunus ziyaretleri, ülkemizin 16. yüzyıla kadar uzanan bölgeye ilgisini, tarihi ve kültürel bağlarını yeniden hatırlattı. Erdoğan’ın ziyareti ile I. Dünya Savaşı ile bölgeyle kopan bağlar yeniden kuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı ve uluslararası etkileri

ABD’nin ve Trump’ın vaadleri güvenilir olamaz. Hatırlarsak, en son gerçekleşmiş Trump – Erdoğan arasında telefon görüşmesinden sonra Trump’ın terör örgütlerine silah göndermemesi talimatı vermiş; fakat sonrasında kapsamlı bir silah yardımı yapılmıştı.Türkiye, ABD’den terör örgütlerine her türlü desteği sonlandırmaya varana kadar Suriye’de işbirliğinin olamayacağını ifade etmeye ve Washington’dan gerçek müttefik olmayı talep etmeye devam etmelidir.

ABD’nin kobayı PKK/ PYD

Zeytinin dalından köklerine...

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile ABD’nin bölgemizde ve küresel alanda 40 yıldır uyguladığı “istikrarsızlaştırma ve parçalama” projesine son darbeyi vurmuştur. Türkiye, uyguladığı kapsamlı haraket planı, yürüttüğü aktif kamu diplomasisi ile de dosta ve düşmana önemli dersler vermektedir.

Daha çok bilincin, daha çok kalbin bir araya gelmesi gerekiyor

İslami düşünce/kültür/ilahiyat/edebiyat çevreleri, yaşamadıkları, nasıl yaşanacağını bilmedikleri, tecrübe etmedikleri, nasıl tecrübe edebilecekleri konusunda çözümlemeler yapmadıkları İslam’ı tarif etmeye ve araştırmaya devam ediyor. Bugün aziz İslam’ın ve aziz Kur’an’ın niçin yalnızca “araştırma” konusu olarak sınırlandırıldığının hiç bir ikna edici açıklaması yoktur.

Terörle mücadelede taktik istihbarat

15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra FETÖ militanlarının uzaklaştırılması terörle mücadelede ihtiyaç duyulan istihbarat desteğinin artmasını ve başarılı sonuçların alınmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin teröristle mücadele noktasında ulaştığı tecrübe ve elde ettiği başarı oldukça değerlidir. Bundan sonraki süreçte, teröristle mücadelede elde ettiğimiz başarının uzun vadeli kazanımlara dönüştürülebilmesi gerekmektedir.

Bir yanılsamadır sürüp gidiyor

Bugün, İslam toplumları da dahil olmak üzere bütün toplumlarda, ilgilerimiz, dikkatimiz, hassasiyet ve bağlılıklarımız ya da karşıtlıklarımız hep maalesef medya zamanına-mantığına göre şekilleniyor. Medya zamanı, bir anda olup biten, bir anda tüketilen bir zamandır.

Türkiye’nin Kudüs’te diplomasi atağı

Strateji belgesinde müphem vaat

Trump ise bir yandan, Amerika’nın ötekisi saydığı cılız ama rahatsız edici aktörlere (İran-Kuzey Kore) fazla bir şey önermek istemiyor çünkü Obama’dan biraz farklı olarak uzaktan idare edebileceği mekanizmaları devlet dışı aktörlerden devlet aktörlerine kaydırarak güçlendirmek istiyor; bu yüzden de İran ve Kuzey Kore gibi tehditlerin (silah, ideoloji, füze kapasitesine sahip) varlığını kullanmaya ihtiyacı var.

ABD’nin 21. Yüzyıldaki silahı: Donald Troll

Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Savaşı sona ererken kullandığı atom bombası ile Soğuk Savaş’a 1-0 önde başlamıştı. Washington’un 2050 yılı büyük stratejik hedefleri için daha güçlü bir silah mı yoksa uzay yarışında akıllara gelmeyecek bir atak mı yapacağı sorularına yanıt aranırken sandıktan çıkan gizli silah şaka mı gerçek mi olduğu bir yıllık başkanlık performansı her gün sorgulanan Donald Trump oldu.

Suudi-Türk ilişkileri ve Başbakan Yıldırım’ın ziyareti

İki ülke arasında ekonomik işbirliği G-20 üyeleri olmaları hasebiyle günden güne gelişmektedir. İki ülke bölgedeki en büyük iki iktisadi güce sahip olup, aralarındaki işbirliğinin iki kardeş halkın çıkarlarına müsbet yansıyacağı kesindir.

Yeni küresel para düzeni ve savaş

Çin-ABD arasında bir kur savaşı ve küresel dünya para sistemi savaşı olarak başlayan mücadele bir büyük sıcak savaşa doğru hızla ilerlemektedir. Bu savaşta muhtemelen ticari engeller, hackerlar, bitcoin vb şifre paralar ve hatta nükleer silahlar dahi kullanılabilir.

ABD’nin yeni stratejisi: Saldırgan caydırıcılık

Trump Amerika’nın en az yarısına dış ve güvenlik politikasını “çok çok kötü adamlarla”, “çok, çok iyi ve de çok, çok güçlü adam” arasındaki mücadele olarak anlatıyor. Çok iyi ve güçlü olan, tabii ki 'Tanrısal' bir ilhamla hareket ederek, kendisine zarar vermek için var olan çok çok kötü adamları cezalandırıyor. Trump’ın benimsediği üslup neredeyse Evangelist bir kovboy filmi senaryosu havasında.

AB-Türkiye ilişkisinderasyonalleşme mi?

2018 yılı uzun süredir devam eden olumsuz ilişkiye rağmen Almanya-Türkiye ve AB Türkiye ilişkilerinde yeni bir canlanma yaşanmasını sağlayabilir. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı olan Adebahr’ın Türk hükümeti ile gerilimleri gidermeye hazır olduklarını ifade etmesi, bunun akabinde Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye ile zıtlaşmanın fayda sağlamadığını vurgulaması Türkiye politikasında değişime gidileceği yönünde sinyaller veriyor.

Sorumsuz ve iradesiz bağımlılıklar

Eleştirel muhakeme yeteneğimizi-bilincimizi kaybettiğimiz zamanlardan bu yana, İslam toplumlarının düşünebilme iradelerini yok eden ve kitlesel olarak üretilen duygusallıklarla ve geçmişin masallarıyla hayatlarımızı sürdürüyoruz.

Tüketici haklarında büyük devrim

İran’da ayaklanmanın hedefi ne?

Gelinen noktada isyanları henüz devam etse de yaşanan şiddet ve can kayıplarına rağmen olayların bir devrime gidecek veya ülkeyi bir iç savaşa sürükleyecek nitelikten uzak olması söylenebilir. Bu tür ayaklanmaları bastırmak açısından hem içerideki geçmiş tecrübelerinden hem de son dönemlerde bölgede yaşanan benzeri tecrübeleri gören İran bu olaylara karşı son derece temkinli davranıyor.

Irak’ın ABD etkisinden kurtarılma yılı

Trump’ın ulusal güvenlik stratejisinde terörle mücadele

ABD ulusal güvenlik strateji belgesinden bekleneceği üzere, bu belge de terörist tehditlerle mücadelenin amaç ve araçlarını net bir şekilde ortaya koymamış, spesifik politikalar veya kriterler sunmamış ancak Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelere iletmek istediği mesajı açık bir şekilde vermiştir.

Sevakin’de adımlar şeffaf atılmalı

Belirleyici tercihler yapmak

İslami bünyenin kendi içerisinde yaşadığı, yaşamaya devam ettiği parçalanmalar, zaaflar, çözülmeler nedeniyle dışarıdan maruz kaldığı saldırılar, İslami kendiliklerin kaybına neden oldu. İslami kendilikleri kaybettiğimiz günden bu yana, İslam toplumları Avrupamerkezci güç yapıları aracılığıyla dönüştürülüyor.

Bosna Hersek BM’de neden çekimser kaldı?

Ülkedeki karışık siyasi yapının sadeleştirilmesi başta AB ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerce isteniyor. Ancak bu yapının değişmesine Sırplar ve Hırvatlar karşı çıkıyor. Bu yapı değiştiği takdirde ülkede söz haklarının azalacağı kaygısı taşıyan Sırplar ve Hırvatlar, mevcut yapıyla devleti devam ettirmek istiyor. Bu da her geçen gün ülkeyi daha zor bir duruma sokuyor.

Taşeron işçi düzenlemesi ne getiriyor

KHK’nın emekçilerle ilgili düzenlemelerine göre taşeron işçileri artık daimi kamu işçisi olacak, belediye ve il özel idarelerinde çalışanlar bu kurumlarda kamu şirketlerinin işçisi olacak, 4/C’li geçici personel 4/B’li sözleşmeli personel olacak, mevsimlik ve geçici olarak 5 ay 29 gün çalıştırılan kamu işçilerinin çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılacaktır.

Amerikan ulusalcılığının stratejik retoriği ve dünya

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında açıkladığı ulusal güvenlik stratejisi belgesi, kendi içindeki çelişkilerle dikkat çekiyor. Dahası belgenin uygulama aşamasında, Trump yönetimi (Beyaz Saray) ve Washington bürokrasisi arasındaki ayrışmayı/çatışmayı nasıl aşacağı da soru işaretleri barındırıyor. Belge, küreselleşmeyi güvenlikleştiren ve ulusalcı retoriği merkeze alan yapısıyla da dikkat çekiyor.

Yeni düzenin habercisi: Bitcoin

Hiçliğe doğru ilerlerken

Eleştirel bilince hayat hakkı tanınmadığı için, klişe kültürüyle, taşra hamasetiyle bütünleşiyor, kültürel nostaljide teselli arıyoruz. Parçalanmış zihinler, parçalanmış kişilikler, parçalanmış ilgiler, iktidarlar tarafından araçsallaştırılmak, yavanlık, vasatlık, karakter zaafları, hepimizi bütünlüğün mükemmelliğinden uzaklaştırıyor. Sahiciliklerini kaybeden kişilikler, gündelik kişiliklere dönüşüyor, kendi bütünlüklerini oluşturamıyor.

Trump ve Kudüs tarihî bir analiz

ABD Başkanı Donald Trump, Arthur Balfour’un bir yüzyıl önce yaptığından pek de farklı olmayarak, bölgenin gerçeğinin karmaşık geçmişi ve bugününe dair çok fazla bir bilgi sahibi olmadan tek taraflı bir anlayışı empoze ediyor. Bunun bedelini ödeyeceklerse İsrailliler ve Filistinliler olacak.

Kudüs kararı ve İsrail’in yeniden tasarımı

Trump’ın Kudüs’ü İsrail devletinin başkenti tanıma kararından sonra meydana gelen protestolarda İsrail askerlerinin Müslümanlara dönük insani olmayan tutumlarını yansıtan birçok fotoğraf medyaya yansıtıldı. Bu fotoğraflar, Müslüman soykırımının tüm hızıyla devam ettiğini, hatta ve hatta soykırımın çocuklara ve engellilere kadar indirgendiğini belgeleyen kanıt niteliğindedir. Şüphesiz ki Filistin toprakları, dünya genelinde Müslümanları mülksüzleştirme ve devletsizleştirilme projesinin en yoğunla...

Büyük tehlike: Sanal bahis

İnsan değerdir değerlendirendir

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.