Tasfiyeler Riyad’ı bilinmezliğe sürüklüyor

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesinin bir dalında bu kadar güç toplanması, ülke hükümetine yeni bir dinamik kazandırırken, cesur reformları daha olası kılsa da riski de artırıyor. Son yaşanan gelişmeler, ailenin diğer dallarını dışladı ve ilk defa güvenliklerini tehdit etti. Dolayısıyla Veliaht Prens, kendisine engel olmamaları için güçlerini düşürse de kendisine pek çok düşman edindi. Kolektif liderlik, çok daha kişisel bir yönetimle yer değiştirdi. Bu aynı zamanda hükümetin performansından Vel...

Riskin adı Elon Musk

Güney Afrika doğumlu, Amerikalı girişimci, mucit ve dolar milyarderi Elon Musk’ın 46 yıllık yaşamının sırrı “risk” kelimesinde gizli. Kendi vizyonun ve stratejisini çizen bir lider olarak Musk için risk dürtüsü başarısının en önemli etmeni. O hiçbir zaman sıfırdan başlama konusunda çekimser değil. Onun için korkutucu olan yerinde saymak esas olan ise başarı. Musk, insanlığa fayda getirecek, gelişimine yardımcı olacak keşiflerde bulunmayı başarı sayıyor.

Orta Avrupa’da yükselen radikal sağ

Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovenya’daki son dönem seçimler değerlendirildiğinde; radikal sağ partilerin giderek artan bir oranda bu ülkelerin siyaset sahnesinde yer aldığı sonucuna varılmaktadır. Şüphesiz, Avrupa genelinde beliren yerleşik politik düzene karşı geliştirilen eğilimin yansımaları burada mevcuttur. Söz konusu ülkelerde önceki yönetimlerden beklentilerin karşılanmamış olmasının radikal sağa kayma noktasında önemli bir etken olduğu söylenebilir.

Türkiye-İran ilişkilerinde yeni dönem

Büyük-derin kırılma

İslam dünyası toplumlarında telafi edilmesi bir türlü mümkün olmayan, olamayan, büyük, derin kırılmalar ve tarihten kopuş, içe ve geçmişe kapanmayla birlikte başlamıştı. Sözünü ettiğimiz bu kırılmanın başladığı günden bu yana Müslümanlar olarak, tarihsel gerçekliğe, gerçekliklere bir bütünlük içerisinde nüfuz edemeyen, bu gerçekliklerin mahiyetini/niteliğini/içeriğini bir bütünlük içerisinde tanımlayamayan, çözümleyemeyen, hatta tanımlamak veya çözümlemek istemeyen mistik/batınî/içrek bir dil, d...

Balfour Filistinliler için hayatın gerçeği

Balfour sağ salim ayakta ve her gün milyonlarca Filistinlinin hayatına zarar veriyor. Öte yandan, İngiltere’de devam eden tartışma sığ ve yüzeysel ve pek çok açıdan 1917’de egemen olan havanın aşağılayıcı bir yeniden sahnelenmesi. “Yahudi olmayan toplulukta var olan” ve yaşamları hala deklarasyondan etkilenen bizler susturulduk ve dışlandık.

Doğu ve Batı'yı birleştirecek stratejik hat

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu tamamen Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye'nin üçlü işbirliği sonucunda yapılmış bir projedir. Çin bu projeye yatırım yapmadı, fakat Çin'in demiryolu taşımalarına yük vermesi demiryolunun verimliliği açısından oldukça önemlidir. Demiryolu açıldıktan sonra Çin'in resmi haber ajansı Xinhuanet bu hattın Avrupa ile Çin arasında ticaret ve taşımacılık koridoru olan Büyük İpek Yolu projesinin güney kısmının anahtar parçası olarak dizayn edildiği şeklinde yorumlamıştır.

Almanya’nın Türkiye ve Türkçe fobisi

Kerkük’te dağılan ABD imparatorluğu

Post-Batı dünyasına hoş geldiniz. Geçmişte İngiltere de Rusya da o sancılı imparatorluklarını kaybetme sürecinden geçtiler. Şimdi sıra Washington’da. Geri çekilmekte olan ABD, arkasında güçlü bölgesel aktörlerin denetiminde yeni bir güçler dengesi bırakmıyor. Batı’nın silahlarıyla donatılmış, vurdumduymaz ve savaşla yoğrulmuş orduların devriye gezdiği devasa bir çekişmeli alan bırakıyor. Eski müttefikler bir kenara atılıyor ve politikalar bir gecede bozulup dağılıyor.

Kremlin Beyaz Saray rekabetinde uzun kış

Rusya’nın bir küresel güç olduğunu uluslararası sisteme kanıtlamaya çalışan Putin yönetiminin, son yıllar izlediği politikalar ile bu konumu yeniden sağladığı söylenebilir. Moskova'nın realist politikalarla güvenliğini temin etmek için yaptığı hamleler, küresel rakibinin çıkarlarını olumsuz etkileyecektir. Moskova-Washington ilişkilerinde kısa bir süre içinde iyileşme beklentisine girmek mümkün değildir.

Ölümcül zaaflarımız

İran'a çifte kuşatma ve Irak

İsrail ve Suudi Arabistan, İran'ın bölgede artan nüfuzuna karşı Ortadoğu’da yeni ittifak arayışlarına girerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimine yönelik sertlik yanlısı politikasına da gönüllü destek veriyorlar. İsrail, Suriye savaşı ile sınırlarına uzanan İran gücünden rahatsızken, Riyad yönetimi ise Bağdat üzerindeki Tahran etkisini kırmanın arayışında. Uzmanlar, İran’ın Ortadoğu’da elde ettiği nüfuzu kontrol altına almak ve İran’ı saf dışı bırakabilmek için ABD’nin Suudi Arabista...

Avrupa’nın sınır problemi

Avrupa’da aşırı sağ tehdidi

İran’ın tehlikeli oyunu

İran, ABD’nin bölge üzerindeki planların farkındadır ancak “ABD beni kandırıyorsa ben de onu kandırırım” şeklinde bir güvenle “oyuna girmekte” ve ABD’nin tek kaygısının İran olmadığı, dolayısıyla bir tek ona odaklanamayacağı ve hata yapabileceği varsayımından hareketle, ABD ile arasındaki güç asimetrisine rağmen fırsatları uzun vadeli kazançlara dönüştürebileceğini ummaktadır.

Şi Cinping reforma devam etmeli

Çin'in Mao’dan sonraen güçlü lideri

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ismini anayasaya yazdırarak Mao’dan sonra en güçlü lider konumuna geldi. Mehmet Öğütçü ve Altay Atlı, Mao’dan sonra yaşarken adı anayasaya giren ilk lider Şi Cinping’in, Çin’de gelmiş geçmiş en etkili ve vizyon sahibi lider olduğu konusunda hemfikirler ancak önünde büyük engeller olduğunu da vurguluyorlar. Son 5 yıl içinde iktidardaki gücünü pekiştiren Cinping’in önümüzdeki dönemde Tek Kuşak Tek Yol projesinin de içinde olduğu ekonomik projelerle ülkesini Asya Pasi...

Almanya’nın Weimar hayaletleri

Almanlar, sadece Alman terimleriyle düşünerek Weimar tuzağından kurtulamazlar. Siyasi belirsizlik sorununun çözümü, hem Avrupa sistemini hem de uluslararası sistemi istikrara kavuşturmaktır.

Organik siyaset çile sendromu

Ürkek çalınan her kapı bir fetih ve bir zaferle sonuçlanırdı. Bütün bir şehir apartman apartman, daire daire düşerdi davanın kollarına... Sonra analarımızın duaları ve her seçim öncesi göklerden vahiy vahiy yeniden inercesine hatmedilen Kur’an-ı Azimüşşanlar...

Irkçılık kol gezerken

Müslümanlar olarak karşı karşıya bulunduğumuz tarihsel/varoluşsal/yapısal çok ağır sorunların adını doğru koyamamak gibi kronik bir problemimiz var. Popülizm, hamaset, propaganda söylemi/kültürü ya da geleneği, hangi toplumda olursa olsun, ilgili toplumu, hayata/hakikate/tarihe ve dünyaya büyük ölçüde yabancılaştırıyor.

Dağlık Karabağ'a ziyaret kime hizmet ediyor?

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yasa dışı yönetimin uluslararası alanda kendini yasallaştırma çabalarını engellemeye çalışırken, Dağlık Karabağ'daki 'de facto' rejim kendini yasallaştırmanın yollarını arıyor. Bu tutumları hem Ermenistan yönetimi hem de yurtışındakı Ermeni diaspora örgütleri tarafından destekleniyor.

20. yılında Türkiye’nin Afrika açılımı

Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisi hem Türkiye hem de Afrika için kazanımları olan bir süreç. Bir taraftan, Türkiye’nin Somali’deki faaliyetleri ülkenin adeta küllerinden yeniden doğması yolunda büyük bir katkı sağlıyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Somali, Afrika’daki kardeşlerimizle kurmak istediğimiz ilişkilerin simgesi haline geldi” ifadesi ise Afrika’nın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Afrika’nın, doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusu ve girişimci r...

Gıda savaşları çağına hazırlanın

Bu yüzyıl iki olguyla tanımlanacak: iklim değişikliğiyle ve mega kentlerin yükselişiyle nasıl baş ettiğimiz. Önümüzdeki 20 yılda dünyadaki kent nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Şehirlerin büyümesine eşlik eden kaynaklar üzerindeki baskı ve çevre basıncı, –özellikle Dakka/Bangladeş, Lagos/Nijerya ve Mexico City/Meksika gibi artık taşar haldeki şehir merkezlerinde– gıda ve temiz suya erişim giderek sınırlı hale geldikçe çok daha büyük meydan okumalara yol açacak.

Avrupalı ırkçıların sessiz devrimi

Avrupa içerisindeki ırkçı partiler aynı zamanda Avrupa Birliği karşıtı olsa da, Nazi zihniyeti ve popülist politikalar söz konusu olduğunda birbirleri ile dayanışma içerisinde olmayı ihmal etmiyor. Avrupa’nın sessiz devrimini ancak el ele vererek, ortak hareket ederek gerçekleştirebileceklerine olan inançları tam.

Libya krizi ve Türkiye’nin barış misyonu

Türkiye, Libya’da askeri yöntemler yerine sivil siyasetin önünün açılması gerektiğini devamlı olarak savunmuştur. Libya Siyasi Anlaşması (LSA) çerçevesinde çatışan bütün tarafların kabul edebileceği, toplumsal taleplere karşılık verebilecek ve ülkeyi sivil ve demokratik bir yönetime taşıyacak her türlü girişim değerlidir. Ancak silahlı aktörlerin siyasi hırslarının meşrulaştırılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir.

Irak’ta mikro milliyetçilik doğru değil

Yanlış mutlaklarınhükümranlığı

Yanlış ve sahte mutlakların, seküler mutlakların hükümran olabildiği bir dünyada, İslami mutlakların sembolik ve folklorik bir bağlama hapsedilmesinden, elbette, daha büyük, daha derin, daha kapsamlı, daha kuşatıcı temsil liyakatini kaybetmiş olan biz Müslümanlar sorumluyuz.

Radikal savrulmalar

İslam dünyası toplumları bugün radikal savrulmalar, sürüklenmeler ve hiçlikler yaşıyor. Sözünü ettiğimiz hiçlik, daha çok İsrail sömürgeciliği karşısında somutlaşan bir hiçliktir. Eleştirel sorgulamalara yabancı bir kültür dünyasında yaşadığımız için, hiç değişmeyen aynılıkları tekrar ediyor, yalnızca belirli bir kimliğe hitap ediyor, bütün insanlığa, ortak insanlığa hitap edebilecek uluslararasılaşmış erkek ya da kadın aydınlar, entelektüeller, dava insanları yetiştiremiyoruz.

Saatleri dirilişe ayarlamak

Diriliş düşüncesi temelde ötelere ait olan yeniden doğuşun bu dünyada da olabileceğine inançtır. Bu anlamda Diriliş, insanın mevcut imkanları kullanarak uykudan uyanması ve tekrar ayağa kalkmasıdır. Bu çok önemli ve hayati bir konudur. İnsanlığın ve dünyanın gidişatı, Müslümanların hali göz önüne alındığında neden bugün daha çok “Diriliş”e ihtiyaç olduğu açıkça görülür.

Türkiye’nin Avrusya yönelimi

Türk-Rus ilişkilerinde stratejik ortaklık emareleri olmakla beraber, bu ilişkiyi bir müttefiklik olarak tanımlamak şimdilik çok erken görünüyor. Ankara ve Moskova şu an itibariyle kazan-kazan prensibiyle hareket eden iki ticari ortak ve hem Batı’daki gelişmeler hem de Ortadoğu’da acil çözüm bekleyen sorunlar tarafları stratejik ortaklığa doğru sürüklese bile, bu durum tasavvur edildiği kadar kolay görünmüyor.

Uluslararası sendikalar akıl tutulması yaşıyor

Avusturya’da ‘Aşırı Sağ’ iktidara yürüyor

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.