Libya krizi ve Türkiye’nin barış misyonu

Türkiye, Libya’da askeri yöntemler yerine sivil siyasetin önünün açılması gerektiğini devamlı olarak savunmuştur. Libya Siyasi Anlaşması (LSA) çerçevesinde çatışan bütün tarafların kabul edebileceği, toplumsal taleplere karşılık verebilecek ve ülkeyi sivil ve demokratik bir yönetime taşıyacak her türlü girişim değerlidir. Ancak silahlı aktörlerin siyasi hırslarının meşrulaştırılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir.

Irak’ta mikro milliyetçilik doğru değil

Yanlış mutlaklarınhükümranlığı

Yanlış ve sahte mutlakların, seküler mutlakların hükümran olabildiği bir dünyada, İslami mutlakların sembolik ve folklorik bir bağlama hapsedilmesinden, elbette, daha büyük, daha derin, daha kapsamlı, daha kuşatıcı temsil liyakatini kaybetmiş olan biz Müslümanlar sorumluyuz.

Radikal savrulmalar

İslam dünyası toplumları bugün radikal savrulmalar, sürüklenmeler ve hiçlikler yaşıyor. Sözünü ettiğimiz hiçlik, daha çok İsrail sömürgeciliği karşısında somutlaşan bir hiçliktir. Eleştirel sorgulamalara yabancı bir kültür dünyasında yaşadığımız için, hiç değişmeyen aynılıkları tekrar ediyor, yalnızca belirli bir kimliğe hitap ediyor, bütün insanlığa, ortak insanlığa hitap edebilecek uluslararasılaşmış erkek ya da kadın aydınlar, entelektüeller, dava insanları yetiştiremiyoruz.

Saatleri dirilişe ayarlamak

Diriliş düşüncesi temelde ötelere ait olan yeniden doğuşun bu dünyada da olabileceğine inançtır. Bu anlamda Diriliş, insanın mevcut imkanları kullanarak uykudan uyanması ve tekrar ayağa kalkmasıdır. Bu çok önemli ve hayati bir konudur. İnsanlığın ve dünyanın gidişatı, Müslümanların hali göz önüne alındığında neden bugün daha çok “Diriliş”e ihtiyaç olduğu açıkça görülür.

Türkiye’nin Avrusya yönelimi

Türk-Rus ilişkilerinde stratejik ortaklık emareleri olmakla beraber, bu ilişkiyi bir müttefiklik olarak tanımlamak şimdilik çok erken görünüyor. Ankara ve Moskova şu an itibariyle kazan-kazan prensibiyle hareket eden iki ticari ortak ve hem Batı’daki gelişmeler hem de Ortadoğu’da acil çözüm bekleyen sorunlar tarafları stratejik ortaklığa doğru sürüklese bile, bu durum tasavvur edildiği kadar kolay görünmüyor.

Uluslararası sendikalar akıl tutulması yaşıyor

Avusturya’da ‘Aşırı Sağ’ iktidara yürüyor

Türk yargısı ilk defa 15 Temmuz’da halkının yanına geçti

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde ilk derece yargı teşkilatımızdan başlayarak yargı kuruluşlarımız, HSYK ve Yargıtay’ımız darbeye karşı direnmiş, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren gerekli kararları alarak halkımızın ve demokrasinin yanında yer almışlardır. Yargı tarihi açısından bu ilktir.

Bilinç yaraları

İnsan, iç ve dış, öznel ve nesnel, kişisel ve siyasal bir bütünlüğün ifadesidir. Özel hayat-kamusal hayat ayrımı, insani varoluşun bütünlüğüne yönelik modern-seküler bir saldırıdır. Aziz İslam’ı özel hayata hapseden her yaklaşım, bugün olduğu gibi belirleyici olduğunda, Müslümanların, İslami esaslar-ilkeler-yasalar dahilinde, toplumsal-siyasal bir varlık olarak kendilerini gerçekleştirmeleri mümkün olamaz.

BREXIT ve yeni küresel parçalama dalgası

İngiltere, yeni bağımsızlık girişimlerini stratejik rekabet alanı olarak gördüğü bölgelerdeki İspanya, Türkiye ve İran gibi devletlerin bilindik ulusal güvenlik sınırlarının tehdit edilmesi açısından fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu mikro sorunlarla, ilgili devletlerin karar alıcıları meşgul edilirken, İngiltere Brexit’in “örtülü” hedeflerine daha kolay ulaşılması olanağını elde edecektir.

Almanya’da Nazi söylemi tescillendi

AfD partisi sanıldığı gibi toplumdaki dezavantajlı, başarısız ama hırslı Almanlardan oluşmuyor, tam aksine, partinin tanınan yüzleri profesör, hakim, yönetici veya emniyet görevlisi kişilerden oluşuyor. Almanya’da ırkçılık tabandan tavana çıkan bir olgudan ziyade tavandan tabana inen bir boyuta dönüştü. Asıl endişe uyandıran da tam bu!

Filistin’de mecburi istikamet: Uzlaşma

Varoluşsal sorgulamalar

İslam dünyası toplumları, siyasal bir model olarak ulus-devlet’in kendi icatları olmadığını hiç düşünmeksizin, kendi kendilerini bu model üzerinden kutsallaştırmaya devam ediyor. Toplumlarımızda geçmiş ve tarih, propaganda yoluyla politik pragmatizme hizmet edecek şekilde yeniden kurgulanıyor.

İran’dan korsan referanduma ret

Almanya’nın seçimi ve göçmenlerin geleceği

12 yıllık Merkel dönemi sonrası yanlış Türkiye politikası sonucu bugün siyasete olan inanç ve güven sıfırlandı. Bu kopuş duygusal bir kopuştan ziyade akılcı argümanlar üzerine kurulu bir kopuş. Alman kamuoyunu takip eden ve anavatanına karşı hasmane duygular beslemeyen, siyasi yelpazede sağ, sol veya merkezde durmasından bağımsız olarak her Türk kökenli Alman vatandaşı kendisine aynı soruyu soruyor: Almanya nefret dolu ve saldırgan Türkiye politikası ile ne yapmaya çalışıyor?

Kerkük’e Batı Şeria modeli ve Türkmenler

Irak’ta tehlikeli referandum

Kuzey Irak’ta referandum meselesi etnik bir konu değildir. Anlaşılması gereken temel husus 2,5 milyonluk bir tabana sahip bir liderin aldığı fevri kararın tüm büyük Ortadoğu’da yol açacağı komplikasyonlarla ilgilidir. Burada Kerkük bir patlama noktasıdır.

Almanya seçimlerinde Hristiyan iç savaşı

AfD, Merkel’in ve CDU’nun her daim değer verdiklerini iddia ettikleri şey –yani Hristiyan bir Almanya’nın ve Avrupa’nın korunması– uğruna mücadeleye cesaret edemeyeceklerini göstermeye hevesli. Bunu yaparken de CDU’nun programının özünde saklı bir gerilimi ifşa ediyor: Bu projenin başarıya ulaşması için belirli bir tür etnik çoğunluğun korunması elzemdir şeklindeki bastırılmış faraziyeyi... AfD, “beyaz milliyetçisi” damgasını, model aldığı tarihî CDU’dan daha fazla hak etmediği iddiasında.

Dayatılan suskunluklar

Yeni, farklı, özgün, bağımsız bir gelecek imkânı-tasavvuru ancak eleştiriyle mümkün olabilir. Eleştiriye hayat hakkı tanımayan toplumlarda, istilacı bir dil/söylem/kültür, işgal ve istila hareketlerini rahatlıkla ve derinleştirerek sürdürebiliyor. Eleştiriye hayat hakkı tanımayan kültürlerde, şeyleri başka türlü görmek, alışılagelen sınırların dışına çıkmak ve sessizliği kırmak mümkün olmuyor.

Çin-ABD denklemi ve Kuzey Kore bilinmezi

Güney ve Kuzey Kore arasındaki gergin ilişkiler bir anda ABD ve Çin’i de bu iki ülkenin çatışma riskinden kaynaklanan gelişmelerle beraber yeni bir savaşın içine çekebilir ya da Çin liderliğinin Kim Jong-un taşkınlıklarına göz yummaya devam etmesi Pyongyang’ı daha da cesaretlendirerek bölgede nükleer bir felakete yol açabilir.

Geçmişe bakarak ileriye gitmek

Arakan: Tefrika ve bölünmüşlüğün gerçek yüzü

Kâbe’nin örtüsü değişmesine değişiyor ama Müslümanların arasındaki örtü değişmiyor, kalkmıyor, yenilenmiyor. Müslüman kalplerin üzerindeki tefrika, fitne, bencillik, dünyevileşme, adaletsizlik, merhametsizlik, vakarsızlık, özgüveni kaybetme, gayrimüslimleri müminlerden daha üstün ve değerli görme gibi perdeler zifiri karanlıklar gibi çöreklenmiş bir türlü aralanamıyor, yenilenemiyor, İslam’ın izzet suyu ile temizlenemiyor.

Kendi kendilerini tarihten dışlayantoplumlar ve kültürler

İslam dünyası toplumları, düşünce ve kültür hayatımız, modern zamanlar boyunca yüzleşmek zorunda oldukları meydan okumalara yanıt veremediler. Bu yanıtlar hep ertelendi ve savsaklandı. Sözünü ettiğimiz meydan okumalara gereği gibi karşılık veremeyeceğimizi, bir çözüm üretemeyeceğimizi düşündüğümüz için, bu yüzleşmeleri hep erteleyerek teslimiyetçiliği seçtik.

İmam Hatipler has bahçedir

İmam Hatip Okulları eğer bir bahçe olarak tanımlanacak ise; hakk ve hakkaniyete ram olmuş, İslam ümmetinin ve dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenmiş, insanlığın ortak iyiliği için zalimlere karşı dimdik duran gönüllerin ve inancın “has bahçesidir”. O bahçede; inanç ve değerlerine sahip, çelik yürekli, güçlü iradeli, sapasağlam duruşlu hakikatli nesiller yetişir, yetişmektedir.

Fırat Kalkanı Yabancı arazide müşterek askeri harekât

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerçekleştirilen ihraçlardan dolayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yabancı topraklarda bir askeri harekât durumunda kapasite sorunları yaşayacağı sıklıkla dillendirilmesine rağmen, Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) 30 Mart 2017’de başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Müşterek Harekât konseptiyle tasarlanan ve icra edilen FKH, TSK’nın yabancı arazide ve meskûn mahalde hibrit terörist tehditlerle mücadele yürütebilecek bir kapasite ve hazırlık seviyesini haiz old...

Nesnel gerçekleri görmek

Her tür umudun gerçekçi zeminler üzerinde haklılaştırılması gerekir. İçerisinde bulunduğumuz tarihsel dönemin imkanları ve tehditleri üzerinde çalışarak, ahlaki sorumluluk temelinde güçlü, kalıcı, etkili dayanışmalar, ittifaklar oluşturarak bir gelecek umudu etrafında konuşabiliriz.

Arakan ve helvadan putlar

Küresel düzeni, işleyişini, enstrümanlarını yapısal olarak sorgulayacak girişimler gerekiyor. Arakan’daki zulüm mevcut küresel düzenin insanlık adına ‘Nobel’ ile ödüllendirdiği bir kişinin yönettiği ülkede yapılıyor unutmayalım. Helvadan putların yapıldığı dönemdeyiz.

Salih Yemen’in başına dönecek mi?

Kurban ibadeti ve teslimiyet

Kurban kesmek bir ibadet ve Allah’a yakınlaşmanın bir vesilesi olduğuna göre kurbanlık hayvanlara saygılı olmak, onları incitmemek ve eziyet etmemek de ibadetin bir parçasıdır. Ayrıca onların gerek eti, gerek derisi, gerekse sakatat olarak ifade edilen bütün kısımları zayi edilmemeli, yenilmeyecek kısımları ulu orta bırakılmamalı ve toprağa gömülmelidir.

Küresel ekonomik krizin üzerinden10 yıl geçti

Toplumsal hayatın içinde insan

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.