Dini kurumlarımıza sahip çıkalım

Dinî kavramlarımız kirletiliyor, dînî müesseselerimize güven azalıyor. Böyle bir ortamda, -kasıtlı ya da kasıtsız olarak- bazı gerekçelerle Diyanet İşleri Başkanlığı müessesesinin saygınlığını haleldâr edecek, insanların bu kuruma olan güvenlerini sarsacak ithamlardan uzak durmak, ahlâklı ve sorumlu bir Müslüman olmanın gereğidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı yıpratılmamalı

Bizzat şahsî tecrübelerime dayanarak şunu ifade etmek isterim ki, bazı eksiklikleri olmakla birlikte özellikle ortaöğrenim okullarındaki Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, son derece hayırlı hizmetlere vesile olmaktadır. Bu okullardaki öğrenci ve öğretmenler, bu hafta boyunca Resûl-i Ekrem’i (s.a.v.) anma, anlama, tanıma ve sevme noktasında epey güzel kazanımlar edinmektedirler.

Anlam ufuklarını kaybetmek

Günümüzde Müslümanlar olarak bir perspektif/algı karmaşası yaşadığımızı itiraf etmeliyiz. Bir yanda hepimiz, bir şekilde, hesaplanabilir şeylerin, matematikselleştirilen düşüncenin, matematiksel mantığın dünyasına katılırken, bir diğer yanda da, geleneksel-batınî-mistik algı dünyalarına katılıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz algı-perspektif bozukluğunu aşamadığımız, aşmak için de ciddi bir çaba harcamadığımız için, Avrupa kendisini tarihin ve değerlerin merkezi saymaya devam edebiliyor.

Trump’un 270 milyar dolarlık Riyad ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump’un ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapması, bölge ülkeleri halk ve liderleri tarafından yakından takip edildi.

Yunanistan'ın yeni anti-Türkiye kampanyası

Sözde Pontus Soykırımı’nın tanınması yönünde faaliyetler 80’li yıllardan bu yana devam etmektedir. Bu süreçte eylemler ve söylemler, resmi kanallar üzerinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de etkiler boyuta ulaşmıştır. Zira Yunanistan Parlamentosu 24 Şubat 1994 tarihinde aldığı bir kararla 19 Mayıs'ı (sözde) “Pontus Soykırımı'nı Anma Günü” olarak belirlemiştir.

Bilinç savaşı

Tarih bilinci, geçmişle ilgili olduğu kadar, ve hatta daha çok, gelecekle de ilgilidir. İslam dünyası toplumları, tarihsel ufuklar açabilecek bir noktaya gelebilmek için ortak politik felsefi perspektif üzerinde yoğunlaşmak zorundadır.

Siber saldırı cephesinde savaş kızışıyor

12 Mayıs Cuma günü ajanslara bir düşen haberle İngiltere’deki bir hastanenin siber saldırıya uğradığı ve hastaları kabul etmeyip evlerine geri yolladığından haberdar oldu bütün dünya.

Ortadoğu’da ABD savaşlarının gölgesinde Trump-Erdoğan buluşması

Türkiye zor dönemlerde beka söz konusu olduğunda milli mücadele zemininde kamuoyunu birleştirebilmiş hem kaynak hem maliyete katlanma gücü yaratabilmiş bir ülkedir. Bu noktadan sonra sonuç sabırla konjonktürün uygunluğunu beklemeye kalır, Kıbrıs’ı hatırlayalım, Fırat Kalkanı’nı hatırlayalım.

Dijital savaş çağında kişisel verileri korumak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Maalesef, ülke gündeminin yoğunluğundan olsa gerek birçok orta ölçekli şirket hala ilgili Kanun’un öneminin farkında değildir. Maalesef toplum olarak “kervan yolda düzülür” düşüncesini bir yana bırakarak çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde devam ettirmeliyiz. Zira ilgili Kanun gereğince kurul kurulmuş ve Kanuna uygun düzenlemelerini yapmayan tüm şirketlere gerekli idari para cezaları düze...

El Kaide Suriye’de yeni yapı mı kuruyor?

El-Kaide, Suriye’deki kaosu derinleştirmek için altı yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor. Suriye içindeki grupların daha yerel ve milliyetçi ekseni kabul eden bir strateji yürütmesi, El-Kaide’yi rahatsız etti.

Bilinç kırıntıları

İslami bünye yüzyıllardır hiçbir yeniliğe cesaret edemiyor, hiçbir yenilik yaşayamıyor. Konformist bir toplum, konformist bir kültürle malûl bulunduğumuz için, farklı, yeni, özgün, bağımsız, değişime açık, üretken bir seçenek sunma yeteneğine-iradesine sahip olmadığımızı itiraf edebilmeliyiz.

Somali’de insani yardımın ötesine geçmek

Somali, Türkiye’nin Doğu Afrika’ya açılan kapısı olmuştur. Türkiye-Somali ilişkilerinin anlaşılması aynı zamanda ilişkilerin nev-i şahsına münhasır mahiyetinin keşfedilmesini elzem kılmaktadır. Zira Türkiye-Somali ilişkilerinde yalnızca devletler arasında gerçekleştirilen formel diplomatik temasların ötesinde sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim de büyük bir önem taşımaktadır.

Makedon-Arnavut geriliminin perde arkası

Makedon Parlamentosunda bir grup aşırı milliyetçi Makedonun, Arnavut Parlamenterleri rehin alıp tartaklamasıyla doruk noktasına ulaşan Makedon-Arnavut gerginliğinin arka planı 2001 yılında yaşanan bir krize dayanıyor.

15 Temmuz ve 16 Nisan’ınsosyolojik analizi

16 Nisan halkın büyük zorluklarla kurduğu cumhuriyetin asli dayanağı olan halka dönerek yeniden restore edilmesidir. Artık adı var ama kendisi olmayan halk, yeni yönetimin en büyük dayanağıdır. Taşra, kendi sesine ve liderine kavuşmuştur. Bundan sonrası taşranın merkezde kendi varlığını tahkim etmesidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) neyimiz olur?

Akl-ı selim sahibi ilim adamlarının, din hakkında yazarken ve konuşurken, ilmî ve uhrevî sorumluluklarını müdrik olup, bazı aykırı fikirlerin yeterli ilmî donanıma sahip olmayan insanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini düşünerek çok hassas ve dikkatli bir dil kullanmaları beklenir. Zira bu insanlar konuşurken, bir oryantalist sıfatıyla değil, bir Müslüman sıfatıyla konuşmakta ve dahası kendilerince yanlış gördükleri inanç ve uygulamaları bir Müslüman olarak tashîh etme iddiası taşımak...

Avrupa Konseyi Örgütü’nün kuruluşu ve hedefi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2004 yılında denetim sürecinden çıkardığı Türkiye’yi (darbe girişimi ekseninde olağanüstü koşullar yaşıyor olmasını görmezden gelerek), yeniden denetim sürecine alma kararı verdi.

Yapısal ayrımcılıklar

Günümüz dünyası, yeni bir ‘fetret dönemi’ne giriyor. Fetret dönemi, bir yanda dünya düzeninin çöküşüne işaret ederken, bir diğer yanda da, insanlığın her alanda çok büyük belirsizliklerle karşı karşıya bulunduğuna işaret ediyor.

İslam dayanışması Azerbaycan'da güçlenecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bu faaliyetlerin devamı maksadıyla 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın teşkilinin bu sene Azerbaycana devredilmesini esas alarak 2017 yılını Azerbaycan’da “İslam Dayanışma Yılı” ilan etmiş ve yıl içinde ülkemizde ve dışında İslam dayanışmasına ilişkin etkinliklerin geçirilmesini karara almıştır.

Avrupa Konseyi Örgütü’nün kuruluşu ve hedefi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 2004 yılında denetim sürecinden çıkardığı Türkiye’yi (darbe girişimi ekseninde olağanüstü koşullar yaşıyor olmasını görmezden gelerek), yeniden denetim sürecine alma kararı verdi.

Yapısal ayrımcılıklar

Zihin dünyamız bir yanda modern mitolojik unsurlarla, bir diğer tarafta geleneksel mitolojik unsurlarla zincire vurulduğu için, Batı’nın İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak icat ettiği olumsuz klişeleri parçalayamıyoruz.

Kutlu Doğum Haftası ve sonrası

“Kutlu Doğum Haftası” ihdas edileli tam 28 yıl oldu. Bu hafta etrafında zaman zaman muhtelif tenkitler ve münakaşalar yapıla gelmişti. Fakat bilhassa bu son sene aynı konuda büyük gürültü koparıldı. Kasıtlı hücumlar ve mesnedsiz iddialar birbirini takip etti. Kamuoyu bundan çok rahatsız oldu. Bu vesileyle Türkiye’nin her yerinden muhtelif telefonlar aldım.

Kutlu Doğum iddialar ve gerçekler

FETÖ, her amaç için kullanılmaya fevkalâde elverişli ve herkes bunun farkında. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ricali devlet ve toplum katmanlarının FETÖ konusundaki aşırı hassasiyet ve duyarlılığının da herkes farkında. İşte bu durum, ulaşılmak istenilen bir takım hedefleri, FETÖ üzerinden elde etmeye çalışmaya imkan tanıyor.

ABD’nin yeni Sykes-Picot çabası ve PYD’nin rolü

ABD, Suriye’de kendince PKK’nın günahlarından arındırdığını sandığı PYD terör örgütü ile iş tutarak, bölgeyi yeniden dizayn çabasına girişmektedir. Bu sözde çözüm çabası, sadece daha fazla kan ve gözyaşı getirecek yeni bir Sykes-Picot formülünden başka bir şey değildir.

Ahmedinejad statükoyu test etti

Reformistlere karşı kullanılmak üzere iktidara getirilen Ahmedinejad’ın oklarının hedefinde artık reformistlerden çok devrim sonrası oluşmuş statükocu yapı vardır. Önümüzdeki süreçlerde bu yapı ile yüzleşmesinin daha da derinleşeceği tahmin edilmektedir. İran siyasetinde bugüne kadarki reformist-muhafazakâr kutuplaşmasına Ruhani ile birlikte ılımlı siyaset çizgisi eklemlenirken Ahmedinejad’ın bu politik duruşu da farklı bir siyasi çizgi oluşturmaktadır.

Karanlık Çağ 2.0

Aydınlanma projesinin krizi kaçınılmaz olabilir; zira bu, gerek kapitalizmin gerekse demokrasinin iç kusurlarının ürettiği tekerrür eden bir olgu. 1930’larda iktisadi kriz ve milliyetçiliğin yükselişi, nicelerinin demokrasi veya kapitalizmin faşizm ve komünizm gibi alternatiflerinden çok daha tercihe şayan olduğundan şüphe duymalarına yol açmıştı.

Üçüncü dünya savaşına dönüş

Çin ve Rusya klasik revizyonist güçler. Her ikisi de daha evvel, dış güçler (yani Rusya, batıdaki geleneksel düşmanları ve Çin, doğudaki düşmanları) karşısında hiç bu denli büyük bir emniyet içinde olmasalar da mevcut küresel güç dağılımından memnun değiller. Her ikisi de kendi bölgelerinde bir zamanlar sahip oldukları hegemonik hâkimiyeti yeniden ihya etme arayışındalar.

Bütün ufuklara bakan varoluşlar

İslam tarihe çıktığında, kendi çağının bütün boyutlarına, bütün sorunlarına, bütün renklerine derinlemesine nüfuz eden bir bilinci ve ufku temsil ediyordu. Bu dönemde İslam, insanlığın en yüksek kültürü olarak, dünya ölçeğinde etkili bir kültür olarak, dönüştürücü bir kültür olarak temayüz etti

İran'da seçim dengeleri değiştirecek

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylığı kabul gören 6 isim açıklandı.

Avrupa Birliği Kıbrıs’ta garantör olamaz

Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği

Şu noktayı akılda tutmakta fayda var: Türkiye, Avrupa Birliği açısından çok önemli ve bir kalemde vazgeçilemeyecek bir ortak. Kriz bölgeleriyle Avrupa Birliği arasında bir tampon bölge olarak görülmesinin yanı sıra Türkiye, Avrupa Birliği’nin güvenliğini sağlayan NATO’nun (hard-power) çok önemli bir üyesi.

1 Mayıs’ta yeni oyun mu planlanıyor?

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Yönetim Kurulu 14-15 Aralık 2016’da Brüksel’de toplanarak Türkiye’yle ilgili bazı kararlar aldı. Ülkemizde bugün yaşadığımız bazı olayların kökü dışarda bu örgütlerin aldığı kararlar sonucu olduğu görülmektedir. Emperyalistler ve onların işbirlikçileri yurt dışında ülkemizi kötü göstermek için alınan bu kararların uygulayıcısı oluyorlar.

Referandumun ardından Türk dış politikası

Artısıyla eksisiyle aziz milletimiz devlet yönetim modelimizle ilgili önemli bir dönemeci, mevcut şartlarda kabul edilebilir ve itirazı da pek mümkün olmayan genel geçer hukuki ve demokratik normlara uygun, üst düzey kriterler baz alınsa bile karşılayabilecek bir performansla geçti. Artık rahat bir şekilde bu sonucun aziz milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını dileyebiliriz. Bundan sonra ileriye bakmalı ve önümüzdeki uzun ince ve meşakkatli yollara odaklanmalıyız.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.