Yapısal ayrımcılıklar

Zihin dünyamız bir yanda modern mitolojik unsurlarla, bir diğer tarafta geleneksel mitolojik unsurlarla zincire vurulduğu için, Batı’nın İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak icat ettiği olumsuz klişeleri parçalayamıyoruz.

Kutlu Doğum Haftası ve sonrası

“Kutlu Doğum Haftası” ihdas edileli tam 28 yıl oldu. Bu hafta etrafında zaman zaman muhtelif tenkitler ve münakaşalar yapıla gelmişti. Fakat bilhassa bu son sene aynı konuda büyük gürültü koparıldı. Kasıtlı hücumlar ve mesnedsiz iddialar birbirini takip etti. Kamuoyu bundan çok rahatsız oldu. Bu vesileyle Türkiye’nin her yerinden muhtelif telefonlar aldım.

Kutlu Doğum iddialar ve gerçekler

FETÖ, her amaç için kullanılmaya fevkalâde elverişli ve herkes bunun farkında. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ricali devlet ve toplum katmanlarının FETÖ konusundaki aşırı hassasiyet ve duyarlılığının da herkes farkında. İşte bu durum, ulaşılmak istenilen bir takım hedefleri, FETÖ üzerinden elde etmeye çalışmaya imkan tanıyor.

ABD’nin yeni Sykes-Picot çabası ve PYD’nin rolü

ABD, Suriye’de kendince PKK’nın günahlarından arındırdığını sandığı PYD terör örgütü ile iş tutarak, bölgeyi yeniden dizayn çabasına girişmektedir. Bu sözde çözüm çabası, sadece daha fazla kan ve gözyaşı getirecek yeni bir Sykes-Picot formülünden başka bir şey değildir.

Ahmedinejad statükoyu test etti

Reformistlere karşı kullanılmak üzere iktidara getirilen Ahmedinejad’ın oklarının hedefinde artık reformistlerden çok devrim sonrası oluşmuş statükocu yapı vardır. Önümüzdeki süreçlerde bu yapı ile yüzleşmesinin daha da derinleşeceği tahmin edilmektedir. İran siyasetinde bugüne kadarki reformist-muhafazakâr kutuplaşmasına Ruhani ile birlikte ılımlı siyaset çizgisi eklemlenirken Ahmedinejad’ın bu politik duruşu da farklı bir siyasi çizgi oluşturmaktadır.

Karanlık Çağ 2.0

Aydınlanma projesinin krizi kaçınılmaz olabilir; zira bu, gerek kapitalizmin gerekse demokrasinin iç kusurlarının ürettiği tekerrür eden bir olgu. 1930’larda iktisadi kriz ve milliyetçiliğin yükselişi, nicelerinin demokrasi veya kapitalizmin faşizm ve komünizm gibi alternatiflerinden çok daha tercihe şayan olduğundan şüphe duymalarına yol açmıştı.

Üçüncü dünya savaşına dönüş

Çin ve Rusya klasik revizyonist güçler. Her ikisi de daha evvel, dış güçler (yani Rusya, batıdaki geleneksel düşmanları ve Çin, doğudaki düşmanları) karşısında hiç bu denli büyük bir emniyet içinde olmasalar da mevcut küresel güç dağılımından memnun değiller. Her ikisi de kendi bölgelerinde bir zamanlar sahip oldukları hegemonik hâkimiyeti yeniden ihya etme arayışındalar.

Bütün ufuklara bakan varoluşlar

İslam tarihe çıktığında, kendi çağının bütün boyutlarına, bütün sorunlarına, bütün renklerine derinlemesine nüfuz eden bir bilinci ve ufku temsil ediyordu. Bu dönemde İslam, insanlığın en yüksek kültürü olarak, dünya ölçeğinde etkili bir kültür olarak, dönüştürücü bir kültür olarak temayüz etti

İran'da seçim dengeleri değiştirecek

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylığı kabul gören 6 isim açıklandı.

Avrupa Birliği Kıbrıs’ta garantör olamaz

Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği

Şu noktayı akılda tutmakta fayda var: Türkiye, Avrupa Birliği açısından çok önemli ve bir kalemde vazgeçilemeyecek bir ortak. Kriz bölgeleriyle Avrupa Birliği arasında bir tampon bölge olarak görülmesinin yanı sıra Türkiye, Avrupa Birliği’nin güvenliğini sağlayan NATO’nun (hard-power) çok önemli bir üyesi.

1 Mayıs’ta yeni oyun mu planlanıyor?

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Yönetim Kurulu 14-15 Aralık 2016’da Brüksel’de toplanarak Türkiye’yle ilgili bazı kararlar aldı. Ülkemizde bugün yaşadığımız bazı olayların kökü dışarda bu örgütlerin aldığı kararlar sonucu olduğu görülmektedir. Emperyalistler ve onların işbirlikçileri yurt dışında ülkemizi kötü göstermek için alınan bu kararların uygulayıcısı oluyorlar.

Referandumun ardından Türk dış politikası

Artısıyla eksisiyle aziz milletimiz devlet yönetim modelimizle ilgili önemli bir dönemeci, mevcut şartlarda kabul edilebilir ve itirazı da pek mümkün olmayan genel geçer hukuki ve demokratik normlara uygun, üst düzey kriterler baz alınsa bile karşılayabilecek bir performansla geçti. Artık rahat bir şekilde bu sonucun aziz milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını dileyebiliriz. Bundan sonra ileriye bakmalı ve önümüzdeki uzun ince ve meşakkatli yollara odaklanmalıyız.

Referandumun ardından 2019 notları

Evet-Hayır motivasyonlarının neler olduğu çok uzun sürebilecek bir tartışma konusu olsa da, anlaşılması, 2019 seçimleri açısından son derece kritik bir konudur.

Anlamsız ve akılsız klişeler

Algı-bilinç bütünlüğünü ve berraklığını kaybettiğimiz için, İslam toplumları bünyesinde etnik rekabetler, mezhep rekabetleri, gerilimleri yaşanıyor. Sömürgecilerin bizlere uyguladıkları ötekileştirici tavırların aynılarını, bizler, bu algı-bilinç bunalımı sebebiyle kendi kardeşlerimize uygulayabiliyoruz.

Büyükpazarlık mı, yeni çatışma dönemi mi?

Seçim kampanyası boyunca Rusya ile yakınlaşmayı savunan Trump iktidarında Amerikan füzelerinin vurduğu ilk hedef, Rusya’nın kanatları altındaki Esed rejimi oldu.

16 Nisan’da yurt dışı seçmenin evet tercihi

Yurtdışında referandum süresince başta Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin‚ evet‘ oyu kullanacak Türklere karşı benimsediği ve rasyonel izahı olmayan yaklaşımlar, anlaşılan o ki seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında da anlamsız bir şaşkınlık ifadesiyle beraber sürdürülmektedir.

İslam’a adanmış bir hayat

Şair ve filozofluğundan başka Muhammed İkbal’i önemli kılan başka bir özellik de, sadece yaşadığı dönemle ilgili sorunlar hakkında görüş bildirmekle kalmayıp felsefe ve şiirinin merkezi öğesi olan Müslüman milletin siyasi geleceğine ilişkin görüşler üretmesidir

Millet iradesi, Memur-Sen ve ILO delegeliği

Türkiye’de sivilleşme, özgürleşme ve demokratikleşme zemininde son beş yıla damgasını vuran siyasi, ekonomik ve diplomatik dönüşümlerin hem referansı hem de taşıyıcı gücü, hiç şüphesiz millet iradesidir.

16 Nisan iyi olan kazanır

Milletimiz tartışmalara prim vermeyerek, kendisine sorulduğunda bu konularda her türlü yetkiye sahip olduğunu, bu anlamda en kurucu Meclis'in, en kurucu iradenin kendisi olduğunu, %85.46 gibi çok yüksek bir katılım oranı ile ortaya koymuştur.

Dünyayıkarşılıklıcaydırıcılıkkurtarır

Mitolojiler ve gerçekler

Batı dünyası kolonyalist vesayeti bir şekilde sürdürebilmek için, Batı dışı toplumlarda, medya yoluyla, akademik ve kültürel çalışmalar yoluyla, kendi çıkarları doğrultusunda her zaman istismar edebileceği, araçsallaştırabileceği, kullanışlı-işbirlikçi unsurlar icat eder.

Tarihte var olmak tarihle var olmak

Medeniyet merkezli tarih, merkeze kendi değerlerini, dünya görüşü ve metafiziğini alır. İnsanı üç temel boyuta yerleştirir. İnsanın kendi kimliği, Müslüman aidiyeti ve diğer insanlarla ilişkisi. Diğer tarih yazımlarından farklı olarak insanı diğer ulus, medeniyet ve insanlara düşman etmeyi amaçlamaz.

Batı’nın İslam’a yönelik kara propagandası

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yapılan terörist saldırılardan sonra meydana gelen en önemli sorun, İslam dini ile terör arasında bir bağ kurulmaya çalışılıyor olmasıdır.

Yönetimde iki başlılık meselesine farklı bir bakış

Türk demokrasisindeki iki başlılığın asıl kaynağı, devleti milletin seçtikleri mi idare edecek yoksa cumhuriyetin ilk yıllarındaki tedbirlerin korunması için oluşturulan kadrolar mı idare edecek? Üzerinde düşünmemiz gereken asıl iki başlılık bence budur.

İngiltere’nin değişen küresel stratejisi

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Ocak 2017’nin sonuna doğru önce ABD ve sonra da Türkiye’ye yaptığı ziyaret, Brexit (İngiltere’nin AB’den çıkışı) sonrası yeni İngiliz stratejisinin çerçevesi hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Bir siyaset bilgesi ve 16 Nisan

Dönüştürücü bir siyasi lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitleleri peşinden sürüklemesinde siyasette edinmiş olduğu bilgeliğin önemli bir rolü bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgeliği seçmen tarafından da net bir şekilde görülmekte ve takdir edilmektedir.

Öteki Avrupa ve Macaristan

Orban bir düşünceyi harekete geçirmiyor, harekete geçmiş düşünceleri ifade ediyor. Bolluk dönemine göre tasarlanmış Avrupa Birliği’nin kötü günler gelip çattığında sıvışmasını gözler önüne seriyor. Yaptığı şey, Avrupa’nın yönetilemez durumunun faturasını Macar halkına ödetmeye karşı çıkması.

Entelektüel terörizm

Günümüzde, maruz kaldığımız entelektüel terörizm sebebiyle, dünyayı, hayatı, tarihi İslami anlamda algılama sistemi oluşturamıyoruz. Kültürel meseleler, Batılı dogmalara ve kanona dahil olmadan konuşulamıyor.

Türkiye-Avrupa yüzleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara “kral çıplak” diyor, onların yaftalamalarına suçlamalarına anında cevap veriyor, iki yüzlü duruş ve politikalarını yüzlerine söylüyor. Avrupalı liderlerin kafasındaki Haçlı-Siyonist düşünceyi açığa çıkartıyor.

Sırbistan seçimleri ve Balkanlar’a etkisi

2015 yılının aralık ayında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu Sırbistan’a bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Sırbistan Başbakanı Aleksander Vuçiç ve Davutoğlu’nun başbaşa görüşmesinin ardından basın toplantısına geçilmişti.

Almanya; ebedi müttefik mi, ezeli rakip mi?

Merkel’in, FETÖ terör örgütünün kaçaklarının Almanya’ya iltica etmeleri konusunda ve BND başkanının FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin arkasında olduğuna dair ikna olmadığını söylediği küstah açıklamaları karşısında sessiz ve ilgisiz kalması, Almanya’nın samimiyetsiz, hatta hasmane politikasını ortaya çıkarmaktadır.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.