YeniSafak.com “ Türkiye'nin birikimi... ” Politika

 
Ana Sayfa...
Gündem'den...
Politika'dan...
Ekonomiden...
Dünya'dan...
Kültür'den...
Yazarlar'dan
Spor'dan
Dizi...

  Arşivden Arama

 


Sezer: Evrensel anayasa

"İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, insan hak ve özgürlüklerini evrensel standartlara uydurmalı, geliştirmeli, korumalıdır."

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, insan hak ve özgürlüklerini evrensel standartlara uydurması, geliştirmesi ve koruması gerektiğini belirterek, "Bunun için, uluslararası sözleşmeler karşısında Anayasa yeniden gözden geçirilerek, sözleşmelerde öngörülen evrensel standartlar hukukumuza kazandırılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Sezer, cumhuriyetin değiştirilemez temel ilkelerinin, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti nitelikleri olduğunu vurguladı. Dünyada son yıllarda her alanda çok büyük dönüşümler yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sezer, bu çerçevede, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler gibi kavramların içeriklerinin de büyük ölçüde değiştiğini vurguladı. "Toplumların gelişme düzeyleri ile hukuklarının gelişme düzeyleri bağlantılıdır" diyen Sezer, "Toplumların hukuk düzenini kendi gelişme düzeyine getirmeleri doğal sürecin gereğidir" diye konuştu.

'Hukuk üstünlüğü herkesi bağlar'

Hukuk devleti ilkesinin, çağdaş demokrasilerin belirleyici niteliği olduğunu kaydeden Sezer, konuşmasında şu konulara vurgu yaptı:

Çağdaş uygarlık düzeyine yükselebilmek, hukuk devleti ilkesinin evrensel standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve korunması ile olanaklıdır. Hukuk devleti, demokratiklik ilkesinin yanı sıra evrensel kuralların üstünlüğünün de güvencesidir.

Çağdaş yönetimlerde demokrasinin temeli kabul edilen hukuk devleti ilkesi, devletin hukuka bağlılığını, yasama ve yürütme erklerinin bağımsız yargı tarafından denetimini ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını gerektirir. Böylece kişilerin hukuk güvenliği sağlanmış olur.

Laiklik, Türkiye'nin kuruluş felsefesinden gelen bir ilkedir. Bu ilkenin Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılması, her şeyden önce demokratik hukuk devletinin varlığını koruması yönünden zorunludur.

Hukuk devletini ve hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmenin en önemli öğelerinden biri yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsızlığını tam olarak sağlayamayan anayasa, demokratik hukuk devleti ilkesini yaşama geçirmeyi başaramaz. Kimse hukukun üstünde değildir, hukukun üstünlüğü herkesi bağlar.

'Her şey insan hakları için'

Anayasal düzenlemeler, insan hak ve özgürlüklerinin elde edilmesi ya da genişletilmesi için devlet gücünü kullananlara karşı ve bunların yetkilerini sınırlamak amacıyla yapılır. Özgürlükçü demokrasilerin en önemli ilkesi, insanın devlet için değil, devletin insan için varolduğu anlayışıdır. Toplumda her şey insan hak ve özgürlüklerini sağlamaya, bunları korumaya ve geliştirmeye yönelik olmalıdır.

Genelde 'temel hak ve özgürlükler' olarak belirtilen insan hakları kavramı, ulusal sınırları aşmış, ulusal sorun olmaktan çıkmış, uygar toplumların olmazsa olmaz koşulu durumuna gelmiştir. Bu nedenle, pek çok uluslararası belgede insan hak ve özgürlükleri önemli bir yer oluşturmaktadır.

'Hukuksal kararlılık bozuldu'

Yasama ve yürütme üzerinde yargı denetimini güçlendiren, güvenceli bir özgürlük sistemi öngören, idare içinde özerk kurumlar oluşturan, devlete yüklediği ödevlerle hukuk devletinin ötesinde sosyal hukuk devletini amaçlayan 1961 Anayasası, yerini, bireyin üstünlüğü ve kurumların özerkliği yerine devlete öncelik veren, yürütmeye öteki organlar karşısında üstünlük tanıyan, hak ve özgürlüklere sınırlamalar getiren, yargısal denetimi daraltan 1982 Anayasası'na bırakmıştır.

1961 Anayasası'nda 1971 ve 1973 yıllarında yapılan değişikliklerle temel hak ve özgürlükleri sınırlama olanakları artırılmış, yargı bağımsızlığı ilkesi zedelenmiştir. Bu durum 1982 Anayasası'nda artarak sürmüş, hukuk devleti niteliğinden biraz daha uzaklaşılmış, siyasal kararlılık adına hukuksal kararlılık ve güvenlik bozulmuştur. Dolayısıyla, bir Anayasa reformundan söz edilebilmesi için, göz önüne alınması gereken temel düşünce, özgürlükçü demokrasilerin koyduğu ilkelere Anayasa'da yer verilerek bunların her alanda yaşama geçirilmesidir.

'Kapsamlı reform yapılmalı'

Avrupa Birliği'ne girme sürecinde Türkiye'nin eksikliklerini tamamlayarak, uyum sürecini başarıyla gerçekleştirebilmesi için de kapsamlı bir reforma gereksinim vardır. AB'de yer almanın temel amacı da Türk insanının gönencidir. Avrupa hukukuna uyum, ancak iç hukukumuzda yapacağımız reformla olanaklıdır.

TBMM BÜROSU


Kağıda basmak için tıklayın.

Anayasa'da REFORM
Adalet Bakanı Türk, Anayasa'da yapılacak değişikliklere ilişkin kapsamlı önerilerde bulundu.
Meclis akpak tatilde
Üç aylık tatile giren Meclis, ANAP Genel Başkanı Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Çiller olmak üzere 8 soruşturma komisyonunun raporlarını görüştü. Önce Burhan Kara aklandı
Hükümet Meclis üstüdür
TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, yürürlükteki Anayasa ile Hükümetin, Meclis'in üstünde bir konuma getirildiğini söyledi. Akbulut, "İnsan hak ve hürriyetlerinin teminatı, iktidarın yetkilerini Meclis'in alabilmesinde görülmüştür" dedi. Akbulut, yapılacak değişikliklerin herşeyden önce devletin işleyişini düzenleyerek, insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alması gerektiğini bildirdi. Atatürk'ün "Egemenlik Kayıtız Şartsız Milletindir" sözünü anımsatan Akbulut, bu yetkiyi kimin kullandığının önemine dikkat çekti. Anayasa'da 'Yetkili organlar marifetiyle kullanılır' yazdığını kaydeden Akbulut, 1924 Anayasası'nda yetkiyi kullanma şeklinin, 1961 Anayasası'nda değiştirilerek bölündüğünü söyledi. Bu yolla egemenliğin kullanılması konusunda Meclis'e ortaklar getirildiğini bildiren Akbulut, şunları söyledi: "Kuvvetler ayrılığı ilkesi kesin değil, yumuşak bir anlayış. 1982 Anayasası'nda hiçbir kuvvetin üstünlüğünün sözkonusu olmadığı bir işbölümü ve uzlaşma ortamı yaratıldığı şeklinde hükümler var. Türk milleti her şeyi Meclis'ten umuyor. Ancak 1982 Anayasası yürütmeye öyle bir güç vermiş ki, yürütme devletin gücünü kullanan yegane organ olmuş. Hangi eşitlikten, uzlaşmadan söz edilebilir? Hükümetin, Meclis'in üstünde yeraldığını söylemek yanlış olmaz."


Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Yazarlar | Spor | Bilişim | Dizi
İnteraktif: Mesaj Formu | ABONE FORMU | İNTERNET TARAMA FORMU | KÜNYE | ARŞİV


Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED
Bu sitenin tasarım ve inşası, İNTERNET yayını ve tanıtımı, TALLANDTHIN Web tarafından yapılmaktadır. İçerik ve güncelleme Yeni Şafak Gazetesi İnternet Servisi tarafından gerçekleştirilmektir. Lütfen siteyle ilgili problemleri webmaster@tallandthin.com adresine bildiriniz...