AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
Y A Z A R L A R
Apartman yöneticiliği ve Yeni İş Yasası'na göre kapıcı hakları hakkında kitap var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'nda İş Müfettişi olarak görev yapan arkadaşım Kamu Yönetimi Uzmanı Arif TEMİR'in YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. tarafından "Apartman Yönetimi ve Kapıcılar" isimli kitabı yayınlandı. Uygulamanın tecrübesini de ortaya koyan kitap, 11 bölümden ve 226 sayfadan oluşmakta. Bilindiği üzere apartmanlarda önemli sorunlardan biri, apartman yönetimi ile kapıcı hakları uyuşmazlığıdır. Kitapta apartman yöneticiliği ile kapıcıların hak ve hukuku birlikte ele alınmıştır. Apartman yöneticiliğiyle kapıcıları ilgilendiren her konuyu kitapta bulabilirsiniz. Kitabın dili de çok sade. Herkes okuduğunda rahatlıkla anlayabilir.

Bilindiği üzere, apartmanlarda hayat, kapıcıları günlük hayatın vazgeçilmez hizmet birimine dönüştürmüştür. Bu anlamda "APARTMAN YÖNETİMİ VE KAPICILAR" kitabı, her apartmana olduğu kadar, "her eve lazım" türünden bir kitap. Hemen belirteyim ki, özellikle apartman yöneticilerinin elinin altında bulunması gereken çok önemli bir kaynak. Örneğin, İmar Yönetmeliği'nin 52. maddesi gereğince, konut olarak kullanılacak kaloriferli veya kalorifersiz binaların, 12 daireden fazla olanlarında, kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Kapıcı daireleri, ana bina içinde olabileceği gibi nizamlara, fen ve sağlık şartlarına aykırı yapılmamak ve brüt 40 m2'yi geçmemek şartıyla bahçenin herhangi bir yerinde veya müştemilat binaları içinde de yapılabilmektedir. (İmar Kanunu, m.36). Kapıcıya, bu görevi nedeniyle bir konut verilmişse iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Ancak kapıcıya, görevi nedeniyle konut verilmesinde herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, kapıcı dairelerinin kapıcılık hizmeti yapmayanlara da kiraya verilebilmesi mümkün olmaktadır. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin bu konuya ilişkin 01.05.1997 tarihli ve E. 1997/2650, K. 1997/4159 sayılı Kararına göre; "Özel amaca tahsisli ortak yerlerden olan kapıcı dairesi, ancak bir kat malikleri kurulu kararı ile kiraya verilebilir." Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenebilmektedir. Özellikle bunların iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirtilmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız; "APARTMAN YÖNETİMİ VE KAPICILAR" kitabına başvurmalısınız. İsteme adresi: YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. Bülten Sokak. No: 54, 06700 Kavaklıdere /Ankara, Tel: (0312) 468 76 46 pbx, Fax: (0312) 468 72 13

Ne zaman emekli olacağım ?

Mehmet ÇEVİK: Doğum tarihim, 05.07.1959, doğum yerim, Yozgat; babamın adı: Gençağa; Anamın adı: İhsaniye; Sigorta Sicil No: 8 895 265, ne zaman emekli olabilirim ?

Okuyucumuzun sadece SSK sigortalılığının bulunduğunu kabul ederek, SSK internet sitesinden alınan bilgiler doğrultusunda yorum yapmak gerekmektedir. Bunun yerine okuyucumuz, hizmet döküm bilgisi alarak ve diğer bilgilerini de ekleyerek tekrar sorusunu yöneltirse daha sağlıklı yorum yapabiliriz.

Son 3,5 yıllık ödemeyi yapmadan SSK'ndan emekli olabilir miyim?

Ahmet ASLAN: 1982 yılından 1994 yılına kadar 12 yıl Bağ-kurum var, ayrıca geçen yıl 3 ay bu yılda 5 ay sigortalı çalıştım. Yaşım 46, SSK'dan emekli olmak istiyorum. Askerliğimi henüz ödemedim, son yedi yıl içinde Bağ-kurum hiç yok. Bahsettiğim gibi 1994 yılında Bağ-kurum bitti. Ama sanırım primlere bakıyorlarmış, isteğe bağlı ödemek istedim, ama 1080 gön olmadan isteğe bağlı ödeyemezsiniz, diyorlar. Şu anda çalışacak durumum yok, nasıl emekli olabilirim, askerliği ödesem faydası olur mu? Acaba SSK, 3,5 yıl ödeme yapmanız lazım diyor.

Okuyucumuz, Bağ-Kur sigortalılığının başlangıcını tam yazmamış. Eğer 25 yıllık sigortalılık süresini, 45 yaşını ve en 5000 prim ödeme gününü doldurarak emekliliği talep etmekten bahsediyorsa, 23.05.2002 tarihi itibariyle sigortalılık süresinin en az 21 yıl 6 ay olması gerekmektedir. Bu durumda sigortalılık başlangıcının 23.11.1980 olması gerekmektedir. Görülüyor ki doğru tahlil yapılabilmesi için yeterli bilginin bulunması şart. Öyleyse asgari şartlarda 4759 sayılı Yasa ile değişik Geçici 81/B-c. Maddesi uyarınca, 25 yıllık sigortalılık süresini, 46 yaşını ve en az 5075 prim ödeme gününü doldurması gerektiği değerlendirilmiştir. (Bağ-kur prim günü toplamı takriben 4320 gün kadardır.)

Askerlik borçlanmasının etkisine gelince, SSK'na ödendiğinde 1080 prim ödeme gün sayısı yönünden faydası olacak, ancak son 3,5 yıl anlamında olmayacaktır. 3 ay ve 5 aylık, yani toplam 8 aylık çalışmada eksiksiz prim ödenmişse, 240 prim ödeme günü vardır. Geriye 1080 - 240 = 840 gün kalıyor. Kanımca okuyucumuz, askerlik borçlanmasıyla bu prim ödeme gün sayısına ulaşamayacaktır. Bu durumda okuyucumuz, zorlu sigortalı olarak, yani çalışarak ta SSK'na prim ödemelidir. Zaten Hizmet Birleştirmesi Yasası uyarınca son 3,5 yılın prim ödeme gün sayısı olan 1260 prim ödeme gününün zorunlu sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlanmadıkça ve yani yukarıdaki şartları yerine getirmedikçe, SSK'ndan yaşlılık aylığı talep edilemeyecektir.


30 Eylül 2004
Perşembe
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED