AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
K Ü L T Ü R
Haziran ayında yitirdiklerimiz!...

Değişik yılların haziran ayında yitirdiğimiz ilim ve edebiyat adamlarının adını görünce hüzünlenmemek mümkün mü? Fakat bu vesile ile hiç olmazsa isimlerini hatırlamak ve hizmetlerinden bir nebze bahsetmek, şimdilik, geride kalanlar için bir vazife ve mazhariyet olsa gerektir..

2 Haziran 1971'de: Romancı Orhan Kemal; 1991'de de Ahmet Arif göçmüş.. ikisi de sol tandanslı olup birisi romancı diğeri de bayağı iyi şairdi.. Nâzım'ı biliyorsunuz: 1963 yılının 3 Haziran'ında Moskova'da ölmüştü.. büyük hikayeci Fahri Celâlettin de 1975'in 3 Haziran'ında.. Fahri Celal Göktulga (veya Fahri Celâlettin) ile Memduh Şevket Esendal (1883-16 Mayıs 1952) hikayelerinin kıvamı ve tadı birbirine pek benzeyen iki seçkin hikayecidir.. Yeni Türk şiirinin inşasında (veya inşâ'ında) rol oynamış büyük şair Ahmet Haşim de 3 Haziran 1933'te...

5 Haziran'da: Hikayeci ve romancı Ebubekir Hazım Tepeyran (1947), şair Cahit Irgat (1973), sosyolog ve felsefeci Hilmi Ziya Ülken (1974) de ebediyete göçtüler.

8 Haziran'da: Cahit Zarifoğlu (1987) rahmete kavuştu.

10 Haziran'da: Büyük hatip ve edip Hamdullah Suphi Tanrıöver (1966), şair Halide Nusret Zorlutuna (1984)...Hamdullah Suphi, hem Milli Mücadele'nin aktif imanlı mücahitlerinden hem de cumhuriyet devri hitabet edebiyatının altın adamıdır.. hem kürsülerde hem de tarihçi İsmail Hami Danişmend'in evindeki edebî meclislerde kendisini çok dinlemişimdir: Konuşurken sözünün anlamı ve sesi su gibi akardı.. ağzının içine bakardınız.. Osman Bölükbaşı, felsefeci İsmail Hakkı Baltacıoğlu, tarihçi Enver Ziya Karal, Adnan Menderes; hitabet denilince akla gelen ilk isimlerdendir.

13 Haziran'da: Bilhassa Batı edebiyatında ve behresi olan, aynı zamanda fikir ve edebiyatla dolu cümlesi olan Cemil Meriç'te 1987'de göçtü..

15 Haziran'da: Peyami Safa, fikir ve edebiyatta elbette ki daha sistematik bir birikime ve düşünce kudretine sahip bir kalem sayılmak lazım gelir.. cümleleri; fikir ve felsefe üslubunun en seçkin en veciz numunelerini teşkil eder. En olgun en verimli çağında 1961'de öldü.. (Doğ:1899) Türk romanına felsefeyi getirmiş adamdır dersek mübalâ yapmış olmayız.

26 Haziran'da: Türk dili ve edebiyatı uzmanı ve nesir yazarı Necmeddin Hacı Emiroğlunu'da 1996'da yitirmiştik.. Necmettin; Türkçe'yi adetâ ikinci bir Peyami Safa gibi keskin ve akıcı bir uslüb içinde kullanmıştır.. Dilinde sağlamlık ve sarahat vardır.

28 Haziran'da: Ve nihayet 1966'da Türk edebiyat ve hukuk tarihinin altın devrini açan büyük edebiyat bilgini Fuat Köprülü bu dünyayı terketmişti.

Aslında bu seçkin edipleri, bilginleri ayrı ayrı müstakil olarak dile getirmek, öylece anmak gerekir.. elbette öyle de olacaktır, bugünkü edebiyatçılar ve yazıcılar onların kadrini bilmekten mahrum kalmayacaklardır.

Hazım Tepeyran, Ahmet Arif ve Ahmet Haşim müstesna diğer rahmetli edebiyatçılarla yüzyüze birçok defalar görüşmek konuşmak kısmet olmuştur. Hepsinin küçük veya büyük hatıraları gözümüzde canlanmıştır. Nur içinde uyusunlar!...
6 Haziran 2005
Pazartesi
 
OSMAN AKKUŞAK


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği
Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Sağlık | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED