T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
Y A Z A R L A R 20 MART 2006 PAZARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Son Dakika
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Çalışanın Sesi
Tahsin SINAV

Tarım Bağ-kur'da re'sen tescil

Bağ-kur babamı re'sen tescil yapar mı?

Ayşe KALAYCI: Babam, 1970'den beri tarımla uğraşıyor, çiftçilik yapıyor. 61 yaşında. 3 yıl 10 ay Bağ-kur primi var. 1994 yılında tarım kredi kooperatifine kayıtlı. 2926 Bağ-kur Kanunu'na göre tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar zorunlu Bağ-kur sigortası kapsamındadır, diyor. Kanun yürürlüğe girdiğinde Bağ-kura kayıt yaptırmamış. Kayıt yaptırmayanlar, Kurumca resen tescil edilir, yazıyor. Babam, Kanun çıktığı tarihten itibaren sigortalı sayılıp, yeni tasarıya göre borçlanarak ödeyip emekli olabilir mi? Bağ-kur babamı resen tescil yapar mı? Borçlanma yapabilir miyiz? 20 aylık askerliği var. Emekli olabilmesi için, ne yapmaları lazım veya ne zaman emekli olabilir?

*2926 sayılı kanunun değişik 2. maddesine göre, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 3'üncü maddenin (b) bendinde tanımlanan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. İlk tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlarla, 60 yaşını dolduran erkekler istekleri halinde kapsama alınırlar. Okuyucumuzun babası ise kapsam içindedir.

"Tarımsal Faaliyette Bulunanlar" kavramı, 3. maddede tanımlandığı üzere, kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanları kapsamaktadır.

Bu kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.(m.7)

"Sigortalıları bildirme yükümlülüğü" başlıklı 8. maddede yer alan hükme göre, köy ve mahalle muhtarları, bu kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç üç ay içinde kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Ve kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar bu kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

"Re'sen tescil" başlıklı 9. maddeye göre ise "Bu kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların tescil işlemleri, kurumca resen yapılır."

Okuyucumuzun babası Baki İKİZOĞLU, 1994 yılında tarım kredi kooperatifine kayıtlı olduğuna göre, tarımsal faaliyetlerde kullanmak üzere muhtemelen kredi almış olmalı. Bu durum geçerliyse, o tarihte tescili yapılmış olmalı. 2926 Tarım Bağ-kur Kanunu'na göre tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar zorunlu Bağ-kur sigortası kapsamında. Kanun yürürlüğe girdiğinde Bağ-kur'a kayıt yaptırmış olsaydı, bugün sorun yaşamayacaktı. Kayıt yaptırmayanların, kurumca resen tescil edileceği esası benimsendiğine göre, okuyucumuzun babası, Bağ-kur'a dilekçe vererek tescil durumunun araştırılmasını istemelidir. Tescil durumu aydınlatılmadan, prim borcu çıkarılamayacağına göre, prim borçlarının yeniden yapılandırılması da mümkün olmayacaktır. 2926 sayılı Kanun, 17.10.1983 tarihlidir ve bu tarihten itibaren sigortalı sayılıp, yeni Yasaya göre borçlanarak ödeyip emekli olabilmesi, kanımca mümkün değildir. Bağ-kur, okuyucumuzun babasını resen tescil yapmışsa, tarımsal faaliyetin aralıksız sürmesi ve borç çıkarılması halinde taksitlendirme yapabileceği bir dönem oluşabilir.

Babasının 20 aylık askerliği için askerlik borçlanması yapılabilecektir. Bu süre borçlanılıp ödendiğinde prim ödeme miktarına katılacaktır.

"Emekli olabilmesi için, ne yapmaları lazım veya ne zaman emekli olabilir?"sorusuna cevap verebilmek için, yukarıda belirtilen belirsizliklerin çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ancak babası, 20.05.1945 doğumlu olduğuna göre, 55 yaşını 20.05.2000 tarihinde doldurmuştur. Ve halen 61 yaşındadır. En az 15 yıllık prim ödeme süresini tamamlayarak Bağ-kur'dan kısmi emekli aylığını talep edebilecektir.


Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi