T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
Ç A L I Ş A N I N   S E S İ 24 NİSAN 2006 PAZARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Son Dakika
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 


Tahsin SINAV


Yurtdışı Hizmet Borçlanmasında Doğru Yaklaşım

3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, yurt dışında çalıştıkları veya ev hanımı olarak geçen sürelerini borçlanarak ülkemizde sosyal güvenlik haklarına kavuşmaları mümkün kılınmıştır. Ancak SSK'nın Anayasa Mahkemesi'nin 08.05.1985 tarihli Kararı sonrasında, bu Kanun ve değişikliklerini uygulaması hukuki tartışma çıkarmış ve vatandaşların borçlanma hakkını doğru olarak kullanmaları, Yargı önünde kazanılan hukuk mücadelesi olmaksızın mümkün olamamıştır. 3 yıldan beri devam eden bu yanlış uygulama hakkında, yaklaşık 20 bin dava açılmış ve tamamına yakını SSK aleyhine sonuçlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi Kararında, anılan Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ; " ...Yurda kesin dönüş yapanlar, kesin dönüş..." sözcüklerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vermiş; sözkonusu Karar doğrultusunda 4958 sayılı kanunla 3201 sayılı Kanunun 3. maddesi yeniden düzenlenmiş ve 06 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe girmişti.

SSK, buna rağmen,

a) 25.04.2001 (dahil) tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde, iki yıllık süre içerisinde yurtdışı hizmet borçlanması müracaatında bulunmayan sigortalıların,

b) 05.08.2001 (dahil) tarihinden önce ölenlerin hak sahiplerinin yurtdışı hizmet borçlanması taleplerinin kabul edilmeyeceğini 19.08.2003 tarih, 8-17 Ek sayılı Genelgesinin "4-Başvuru Süresi" ile ilgili bölümünde talimatlandırmıştı.

Bu konuda SSK uygulaması hakkında, aleyhte açılan davalar, Kurum aleyhine sonuçlanmıştır. Yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönde zarara uğrattığı hususlarını göz önünde bulunduran SSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen İnceleme Raporu'yla Kurum uygulamasının değiştirilmesi istenmiştir. Yurtdışı borçlanması yapabilmek için süre şartının aranmasının Kurumla vatandaşlar arasında sürekli ihtilaf konusu olduğu göz önünde bulundurularak, Kurum uygulaması değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 15.03.2006 tarih ve XI-101 sayılı Kararı'nda;

- 22.05.1985 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıkları halde 22.05.1987 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmediklerinden borçlanma talepleri kabul edilmeyenlerin,

-22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yaptıkları halde iki yıllık müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunmadıklarından borçlanma talepleri reddedilenlerin,

-22.05.1985 tarihinden sonra yurda kesin dönüş yapan ve iki yıllık müracaat süresi içerisinde borçlanma isteğinde bulunmayan sigortalıların hak sahiplerinin,

-Yurtdışı hizmet borçlanması yapıp borcunu ödemeden ölen sigortalıların ölüm tarihinden itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyen hak sahiplerinin,

-Kurum aleyhine açılan davalardan Kurumumuz lehine sonuçlananlar ile yargı süreci halen devam edenlerin,

Yeniden yazılı olarak borçlanma talebinde bulunmaları halinde, borçlanma taleplerinin kabul edilmesi,

-Anayasa Mahkemesinin gerekçeli Kararının yayımlandığı 25.04.2003 tarihinden önce yurda kesin dönüş yaptıklarını beyan ettikleri halde yurda kesin dönüş yapmadıklarının tespit edilmesi sonucunda borçlanmaları iptal edilenlerin yeniden yazılı olarak başvurmaları halinde borçlanmalarının geçerli sayılması, bunlardan yurda kesin dönüş yapmış olanlardan aylık bağlanması için başvuruda bulunacaklardan aylık bağlanmasına hak kazananların aylıklarının bağlanması uygun görülmüştür.

Özetlersek, yurtdışı hizmet borçlanması için, artık yurda kesin dönüş şartı aranmayacak, kesin dönüş yapmış olanlar da ne zaman dönmüş olurlarsa olsunlar, iki yıllık süre şartı aranmadan borçlanma talebi yapabilecekler. Daha önce gerek iki yıllık süreyi geçirdiği için ve gerekse kesin dönüş yapmadığı için borçlanma talepleri reddedilenler, yeniden müracaat ederek borçlanabilecekler. Yurtdışı borçlanması yolu ile emekli olmak isteyen vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapma şartı aranacaktır. Borçlanma için yurda kesin dönüş istenmediği halde emekli olmak için kesin dönüş gereklidir.

Bundan böyle yurtdışında çalışmış ve çalışmakta olanlar ile bunların hak sahipleri, yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra, durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna yeniden yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabileceklerdir. Böylece, uzun süredir aykırı uygulama yapan SSK, Yurtdışı borçlanmasında '2 yıl' inadından vazgeçmiştir. Artık, 29.03.2006 tarihli Yurtdışı Hizmet Borçlanması hakkındaki 8 - 32 EK sayılı Genelgesiyle SSK uygulamasında artık doğru yoruma gelinmiş bulunmaktadır. Yeni genelgeyle SSK, Anayasa Mahkemesi ve TBMM'nin kararlarına uymuş oldu. Ve yurtdışı borçlanmasında, çektirilen yoğun çileler sonrasında mutlu sona ulaşıldı. Umulur ki bundan sonraki uygulamalarda vatandaşa bu eziyet çektirilmez.

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Aktüel | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi