T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 6 OCAK 2006 CUMA
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Bugünkü Yeni Şafak
 
  657'liler Ailesi
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Nar-ı Beyza
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Denge tazminatına ilişkin detaylar

Denge tazminatının kimlere verileceğini içeren Kanun tasarı taslağının ilk hali ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı ve yetkili konfederasyon temsilcilerinin son olarak, 6 aralık tarihinde bir kez daha yapacağı görüşme sonrasında kesinleşecek olan taslak metin, önce Bakanlar Kuruluna sonra TBMM'ye gönderilecektir. Aşağıda, şuan için kesinleşmemiş ve tasarı taslağı halinde olan metin esas alınarak bir açıklama yapılmıştır.

A- Hangi kurumda çalışan personel 40+40 zammını alacaktır?

Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Kefalet Sandığı dahil), Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ile yüksek teknolojisi enstitüleri, Emniyet Gn. Md.'lüğü, Devlet Su İşleri Gn. Md.'lüğü, Karayolları Gn. Md.'lüğü, Tapu ve Kadastro Gn. Md.'lüğü, Orman Gn. Md.'lüğü, Tarım Reformu Gn. Md.'lüğü, Petrol İşleri Gn. Md.'lüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gn. Md.'lüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn. Md.'lüğü, Kadının Statüsü Gn. Md.'lüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gn. Md.'lüğü, Basın yayın ve Enformasyon Gn. Md.'lüğü Gençlik ve Spor Gn. Md.'lüğü, Vakıflar Gn. Md.'lüğü, Sivil Havacılık Gn. Md.'lüğü, Devlet Opera ve Balesi Gn. Md.'lüğü, Devlet Tiyatroları Gn. Md.'lüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Gn. Md.'lüğü, İller Bankası Gn. Md.'lüğü, TODAİE Gn. Md.'lüğü, Maden Tetkik ve Arama Gn. Md.'lüğü, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında;

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilenler,
b- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu göre aylık alanlar,
c- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre aylık alanlar,
d- Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara,

1/1/2006-30/06/2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 80 YTL her ay ödeme yapılır.
(devam edecek)

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi