T ü r k i y e ' n i n   B i r i k i m i

Y A Z A R L A R
Hizmete esas gün

1. Orhan POYRAZ (İSTANBUL): Tarihini hatırlayamadığım bir yazınızda, askerlik borçlanması yapıldığında, daha önceki tarihte hizmet yoksa, askerlik başlangıcının hizmete esas gün olacağını yazmıştınız. Pek çok hizmetlinin derdine derman olabilecek bu görüşünüzün dayanağını yazarsanız çok sevineceğim.

* Askerlik borçlanması uygulamasında, 04.10.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 616 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile önemli iki değişiklik yapılmıştı: 1) Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç süresinin geriye gitmesi uygulaması kaldırılmıştı. 2) Borçlanma bedelini ödeme süresi, iki yıldan üç aya indirilmişti. Bilindiği üzere, 616 sayılı KHK' nin iptali için o tarihte Anamuhalefet Partisi olan Fazilet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava sonucunda, sözkonusu KHK, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmişti. İptal kararında verilen 11 Kasım 2001tarihine kadar yasal düzenleme yapılamadığından, hukuki boşluk doğmuş bulunmaktadır. İşte bu nedenle, askerliğin sigorta başlangıcından önce yapılması halinde, askerlik borçlanması yoluyla, sigortalılığın başlangıcının borçlanılan süre kadar geriye götürülüp götürülmeyeceği hususunda açılacak davalar sonucu alınacak İş Mahkemesi Kararları önem kazaanmıştır. Bu açıdan, okuyucumuza ve diğer ilgili sigortalılara askerlik borçlanması yaparak, sigortalılık süresinin öne çekilmesini dava konusu yapmalarını öneririm.

2. Musa KARABÖRKLÜ (KAYSERİ): 21.06.1960 doğumlu. 11.11.1976 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve 5200 prim ödeme günü vardır. Ne zaman emekli olabileceğini sormaktadır.

* Okuyucumuzun 23.05.2002 tarihinde 25 yıl 6 ay 12 günlük sigortalılık süresi vardır. Buna göre 25 yıllık sigortalılık süresini, 44 yaşını ve en az 5000 prim ödeme gününü doldurması yeterli oluyor. 44 yaş hariç diğer şartları yerine getiren okuyucumuz, 44 yaşını tamamlayacağı 21.06.2004 tarihinden sonra SSK'ndan yaşlılık aylığını talep edebilecektir.

3. Orhan KITAY (İSTANBUL): 01.01.1961 doğumlu. İşe giriş tarihi: 01.01.1980. 2001/III. dönem itibariyle prim ödeme gün sayısı, 6125 gün. Sigortalılığı halen devam ediyor. 1981-1987 yılları arasında üniversite ve askerlik nedeniyle boşluk var. Bu döneme ait primleri ödeyerek erken emekli olabilmesinin mümkün olup olmadığını; mevcut hukumlere göre kaç yaşında ve hangi tarihte emekli olabileceğini; asgari ücretten ödenen primlerinin yüksek ücretten ödenmesi halinde emekli aylığına katkısının olup olamayacağını sormaktadır.

* Okuyucumuzun 23.05.2002 tarihi itibariyle sigortalılık süresi, 22 yıl 4 ya 22 gündür. 25 yıllık sigortalılık süresini, 45 yaşını ve en az 5000 prim ödeme gününü tamamlaması gerekiyor. Üniversite dönemini borçlanamaz. Askerliğini borçlanma imkanı var. Ancak prim ödeme günü yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok. Borçlanıp ödemesi halinde bile erken emekli olamaz. Okuyucumuzun prim ödeme günü yönünden problemi yok. 25 yıllık sigortalılık süresinin 01.01.2005 tarihinde, 45 yaşını 01.01.2006 tarihinde dolduruyor. 01.01.2006' dan sonra yaşlılık aylığını isteyebilecektir.

4. Kemal KAYIKÇI (TRABZON): 02.07.1963 doğumlu. Sigortalılığının başlangıcı, 01.07.1978. 5000 prim ödeme gününü doldurmuş durumda. Resmi nüfus kaydında 3 yaş küçük yazdırılmış, gerçekte 1960 doğumlu. Yaş tashihinin yararına olup olamayacağını öğrenmek istiyor.

* Okuyucumuzun sigortalılık süresi sonrası yaş düzeltmesi, SSK tarafından kabul edilemez (506 s.K' nun 120/2. maddesi). Bu nedenle okuyucumuz boşuna gayret içinde olmamalıdır. 23.05.2002 tarihinde 23 yıl 10 ay 23 günlük sigortalılık süresine sahiptir. Buna göre, 25 yıllık sigortalılık süresini, en az 5000 prim ödeme gününü ve 44 yaşını tamamlaması halinde yaşlılık aylığını isteyebilecektir. 25 yıllık sigortalılık süresini 01.07.2003 tarihinde, 44 yaşını da 02.07.2007 tarihinde doldurabilecektir. Bu son tarihin bitiminden itibaren SSK'ndan yaşlılık aylığını isteyebilecektir.


12 Ağustos 2002
Pazartesi
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
ReklamTarifesi
AboneFormu
MesajFormu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Ramazan | Arşiv
Bilişim
| Aktüel | Dizi | Röportaj | Karikatür
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED