AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

K Ü L T Ü R
-PAZARTESİ NOTLARI-
Övgüye değer dergiler!..

 • OSMAN AKKUŞAK

  Dergiler mi daha etkili, yoksa kaset, disk ve cd (sidi)ler mi? İnternet sitelerine ne dersiniz? Kitap, zamanla daha çok kasete, daha çok (sidi)ye, disk'e daha çok bilgisayar ve internete mi dönüşecek? Bunu zamanla göreceğiz.. belki de birkaç nesil sonra kitap ortadan kalkacak. Bana sorarsanız: Teknolojinin, önüne getirdiği kolaylıkları reddetmesek de gazetenin, derginin, kitabın verdiği zevki, ferahlığı, rahatlığı; kaset, cd ve bilgisayar hiçbir zaman vermeyecek.. veremeyecek.

  Biz yine haftada bir, ayda bir, iki ayda bir elimize gelen dergilerin kadrini bilelim de parça parça, grup grup, üçer-beşer adlarını anmaktan geri kalmayalım.

  Bugün adını zikredeceğimiz mecmualar arasında şunlar var:

  TARİH VE DÜŞÜNCE

  2003 yılına ait onuncu sayısında; Mustafa Armağan'ın, Lâle devrini aydınlatan uzun bir makalesi; İbrahim Zeyd Gerçik'in, Osmanlı ve Cumhuriyet Bürokrasisi'nin özelliklerini tesbit etme denemesi sayılabilecek orjinal bir yazısı; Mustafa Köker'in, Osmanlı Hanedanı'nın son çocukları ile yaptığı bir ropörtaj; meşhur tarihçi Kemal Karpat'ın Dobruca Türkleri'ne ait bir yazısı; Olcay Yazıcı'nın "saray'da bir gezintisi"; Yusuf Küçükdağ'ın Konya'daki tarihi tarikatları tespit ve tafsil eden makalesi; Mehmet Çalışkan'ın Avrupa dilleri'ndeki Türkçe kelimeler'le ilgili yazısı; bir de Oğuz Çetinoğlu'nun "tarih boyunca Ekim ayında cereyan eden olaylar kronolojisi" var. Dergi daha evvel dokuz ayın kronolojisini yayınlamıştı. Tarihçilere, edebiyatçılara, araştırmacılara, resmi ve özel kurumlara ve tarih meraklılarına rehberlik edecek bu çalışma için Oğuz Çetinoğlu'nu ve Dergi'yi kutlamak gerekir. Fatih Can'ın idaresinde yayınlanan bu ciddi, tarih dergisi, bir başarı hadisesi olsa gerektir. (Bilgi için: 0 212- 511 75 00)

  SOMUNCU BABA

  Onuncu yılını idrak eden ve iki ayda bir yayınlanan Somuncu Baba'nın 46. sayısı okuyucuna ulaşmış bulunuyor. Büyük mutasavvıf Hulûsi Darendevî ve Dîvan'ı hakkında yapılmış incelemeler İsmail Palakoğlu ve Dr. Hikmet Atik tarafından hazırlanmış, Yavuz Bülent Bakiler'in ölüm hakkında şâîr'ane, hakîmane bir beyanı var. Mustafa Ali Beyoğlu'nun "göz"ün güzelliği, etkisi, kudreti hakkında beyitlerle de süslenmiş yazısı; Prof. Sefa Saygılı'nın "dürüst olmak mutluluk getirir" başlıklı hem tıbbî, hem de manevî ilimlerle, pozitif ilimlerle dokunmuş bir makalesi var. Ferahlık ve kararlılık doğuran bir yazı. Abdurahim Karakoç'un lirik bir şiiri. Nuran Özden'in, Raziye Sağlam'ın, İbrahim Şahin'in, Musa Tektaş'ın Mehmet Emin Ay'ın yazıları.... İçindekilerin hapsini veremiyorum.. şunu söyleyebilirim: İçindeki her yazıda gerçeklik var.. güzellik var. (Bilgi için: 0422- 615 15 00 Fax: 0 422 615 28 79)

  OKUMUŞ ADAM

  Kapağında "aylık kitap tanıtım ve kültür dergisi" yazıyor. İçinde bu ayda en çok satan kitapların listesi (Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa'da) var. Dış siyaset konuları, tarih, edebiyat, dil, iletişim vadilerinde hazırlanmış ilgi çekici yazılar var. Seçme romanların ve hikâye kitaplarının listesi, kapakları ile beraber verilmiş. Felsefe, düşünce, araştırma mahsulü eserler de sergilenmiş. Tabiî şiir kitapları da, çocuk kitapları da var. Kitapları kapaklarını, isimlerini, mesaj ve özelliklerini çok rahat ve estetik bir mizampajla, edebî cümle ve pasajlarla vermeye muvaffak olan bir dergi.

  Bir edip, şair, romancı hakkında diğer kalbur üstü edip ve yazarların söylediği sözleri kısa özlü ifadeler halinde serpiştirmiş. Kısa öyküler veriyor. Kitaplardan alıntılar yapmış.. bir de şiir sayfaları yapmış.. dört sayfaya klasik olmuş gerçek şairlerimizden şiirler serpiştirmiş. Sizi, rüya, hülya ve gerçeklik alemlerine alıp götürüyor.

  Yalnız bazı yayınları anlatı, deneme, kişisel gelişim, eğitim diye isimlendirmiş. Anlatı tabiri soğuk ve sun'i bir terim. Neyi anlatıyorsunuz. Netice itibariyle her edebî eser bir anlatma bir ifade hadisesidir. Anlatı diye bir edebî tür tayin etmek gerekmez. Sun'i ve belirsiz tarif ve terimlerden kaçınmak gerekir. Dergide gördüğüm tek pürüz budur. Anlaşılan uydurma kelime modasına kapılmış olacaklar.

  KUZEY YILDIZI

  Karizmatik ve serüvenci avukat Turan Özbay'la, Ömer Özkaya'nın çıkardığı, Oğuz Bilge ve Fatih Dadaşoğlu'nun hazırladığı Kuzey Yıldızı, bilhassa dış politika vadilerinde ciddi makaleler, ecnebi gazetelerinden taze alıntılar, orjinal ve radikal değerlendirmeler ihtiva eden enteresan bir yayın organı. Günlük yayınlanan sekiz sayfalık bir mevkute.. Basınımızda bir zenginlik bir çeşitlilik, hatta bir ciddiyet numunesi addedilebilir. (Bilgi için 0212- 519 98 93) • 27 Ekim 2003
  Pazartesi
   
  Künye
  Temsilcilikler
  Abone Formu
  Mesaj Formu
  Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
  Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Ramazan | Arşiv
  Bilişim
  | Dizi | Karikatür | Çocuk

  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
  © ALL RIGHTS RESERVED