T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
Y A Z A R L A R 26 ARALIK 2005 PAZARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Bugünkü Yeni Şafak
 
  657'liler Ailesi
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Nar-ı Beyza
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Çalışanın Sesi
Tahsin SINAV

İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden yararlanma

Zehra YAPICI (İstanbul, sağlık görevlisi): Arkadaşım emekliliğini verdi, işten ayrıldı. Günleri tamam değilmiş, evrakları geri geldi, tazminat aldığı için İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden yararlanamadı. İşyeri bunu tekrar işe aldı, 22 gün çalıştı, ihbarlı çıkış yapıldı. İŞKUR'dan yararlansın diye. Fakat İŞKUR, 120 gün dolmadığı için ödeme yapmıyor, arada geçen boşluk süreyi işyeri ücretsiz izinli göstersin, ödeme yapalım demiş. İşyeri ücretsiz izinli gösteremiyor. Arkadaş, bir de özürlü. 3600 işgünü 2007'de doluyor. Bu arkadaşın ne gibi hukuki işlem yapması gerekiyor?

*Emeklilik işlemi nedeniyle zaten işsizlik ödeneği hak edilememektedir. Hatalı emeklilik işlemi nedeniyle de işsizlik ödeneğinin hak edilememesi doğaldır. Günlerinin yetersizliği halinde, daha açık bir ifadeyle sigortalık süresi ve prim ödeme gün sayısı dolmadan yaştan bekleme hakkı doğmayacağından, tazminat alsa, almasa İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden yararlanamaz.

İkinci çıkışta ise yasal bir yolla yararlanma imkanı bulunması için 120 gün şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için işyeri işverenliğinin boşta geçen süreyi sonradan ücretsiz izinli göstermesi de yasal bir gayret değildir. Çünkü SSK'ya eksik gün bildirimi yapıldıktan sonra buna imkan kalmamaktadır. Ve 120 gün şartı yerine getirilmediğinden işsizlik ödeneği hak edilemeyecektir.

Özürlü emekliliği şartlarından yararlanma hususunda, sosyal güvenlik bilgilerinin detayı verilmediğinden başka yorum yapılamamıştır. Okuyucumuzun arkadaşının prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi, yaşı, vb durumları 506 sayılı SSK'nun değişik 60/C-b. maddesiyle birlikte, 29.07.2003 tarih ve 4958 sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen Geçici 87. maddesi hükümleri doğrultusunda ayrıca değerlendirilmelidir.

İşsizlik maaşı için şartlar neler?

Mustafa Öklük (Memur): İşsizlik sigortasından istifade edip işsizlik maaşı alabilmek için hangi şartların oluşması gerektiği hakkında bilgi verirseniz memnun olurum.

*Okuyucumuz memur. İşsizlik maaşı işçi olmak gerekmektedir. Ancak kısaca şunları söyleyebiliriz:

İŞKUR tarafından öncelikle işten ayrılma nedeninin incelemesi yapılmaktadır. Sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için, İşten Ayrılma Bildirimi (İAB)'nin 4. bölümünde yer alan, "Sigortalının Çalışma Bilgileri" başlığı altındaki işten çıkış nedeninin 4447 sayılı Kanunda belirtilen 51'inci madde hükümlerine uygun olması gerekir. Kanun maddesi belirtilmeden, sadece "işverence fesih" veya "işveren tarafından fesih" şeklinde bildirgede yer verilen fesih gerekçelerine dayalı olarak işsizlik ödeneği ödeme işlemi yapılmamaktadır. Çünkü sözkonusu feshin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış dolayısıyla yapılmış bir fesih olma ihtimali bulunmaktadır. Bunun için Kanun kapsamında yapılmış bir fesih olup olmadığı hususunda işverenden açıklık getirmesi talep edilmekte ve alınacak cevaba göre işlem yapılmaktadır. 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında hizmet akdi sona eren sigortalı işsizlerin işlemlerine, Kuruma başvurdukları tarihi izleyen ayın sonunda işsizlik ödeneklerini alacak şekilde başlanmaktadır.

İşverenler, iş sözleşmesi 4447 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir. "Kendi İsteğiyle Ayrıldı" gerekçesi aksi işveren tarafından tanzim edilmiş somut bir belge ile ispatlanana kadar istifa olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu nedenlere dayalı olarak bildirge düzenleyerek Kuruma veren işverenlerin bildirgeleri alınmakta ve ödeneğe esas alınmadan dosyalanmaktadır. İşten ayrılma bildirgelerinin işten çıkış nedeni bölümüne "deneme süresi" ya da "4857/15. madde" yazılan sigortalılara işsizlik ödeneği ödenmez. Ancak, aynı işveren yanında iki aydan (toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunması halinde dört aydan) fazla çalıştığı anlaşılan durumlarda işverenle irtibata geçilerek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 15. maddesi hatırlatılmakta, alınacak cevaba göre işlem yapılmaktadır.

İŞKUR birimi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 120 günün kontrolünü yapmaktadır. İş sözleşmesi 4447/51. maddesi kapsamında sona eren sigortalı işsizin, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, akdi devam etmekle birlikte; 1-Hastalık, 2-Ücretsiz izin, 3-Disiplin cezası, 4-Gözaltına alınma, 5-Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6-Kısmi istihdam, 7-Grev, 8-Lokavt, 9-Genel hayatı etkileyen olaylar, 10-Ekonomik kriz, 11-Doğal afetler, nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz. Prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınır, ayrıca belge istenmez.

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi