T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 20 MAYIS 2006 CUMARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Yurt Haberler
  Son Dakika
 
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Muvafakat davası kazanıldığında karşı kurum atamak zorunda mıdır?

İnfaz koruma memuruyum. Tarıma geçmek istedim. Tarım Bakanlığı muvafakatimi istedi. Ceza ve Tevkifevleri muvafakat vermedi. Ben işlemi dava ettim. Kazandım. Kurumum şimdi belgeleri Tarıma gönderdi. Atamamın yapılmaması olabilir mi?

Memurların, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki arasındaki naklen geçişler, karşı kurumun istemesi ve çalışılan kurumun da bu isteği uygun görmesi (muvafakat) ile yapılmaktadır.

Muvafakat işleminiz, mahkeme kararına istinaden verildiği için, daha önce muvafakat isteyen kurumun atamanızı yapacağınızı düşünüyoruz. Çünkü, atama işlemi yapılmadığında yeni bir dava açılacağı ve dava sonucuna göre atamanın yapılacağı kaçınılmazdır. Bu nedenle ümitvar olmanızı temenni ediyoruz.

Memur, üye olduğu sendikanın rozetini takabilir mi?

Bir kamu kurumunda .....sendikanın temsilcisi olarak görev yapıyorum. Temsilcisi olduğum sendikanın rozetini takmam mümkün müdür ?

Bu husus, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"te düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin 9'uncu maddesinde "Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan vb. şeyler takamaz" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, temsilcisi olduğunuz sendikanın rozetini takmanız mümkün değildir. Şayet bu hususa aykırı davranışta bulunursanız 657 sayılı Kanunun 125/A-g bendinde yer alan; "Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak." hükmü çerçevesinde uyarma cezası ile tecziye edilebilirsiniz.

Öğretmen, şube müdürü olduğunda hangi ek göstergeyi alır?

Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 1'inci derece Şube Müdürü kadrosuna atandım. 3000 ek göstergeden faydalanabilir miyim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B bendinde;"..Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. " hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yaptığınız dikkate alındığında, 1 inci dereceli Şube Müdür kadrosuna atanmış olmanız nedeniyle, kazanılmış hak aylık derecesi itibariyle kariyeriniz ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeniz mümkündür. Devlet Personel Başkanlığının da bu konudaki görüşü bu yöndedir.

37 yaşındaki kişi memur olabilir mi?

Ben 37 (1969 doğumlu) yaşında ortaokul mezunuyum. KPSS'ye müracaat etsem daha sonra yaştan dolayı bir sorun yaşar mıyım?

Devlette çeşitli statüler bulunmamaktadır. Memur, geçici personel, hakim ve savcı, müfettiş ve benzereri kariyer görevler vs...

ÖSYM'nin yaptığı sınav ve bu sınav sonrasında yine ÖSYM'nin yayımlayacağı boş kadrolar yolu ile yapılacak memur yerleştirmelerinde aranacak yaş şartına ilişkin olarak, 04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeye gör; Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemeyeceklerdir.

Merkezi yerleştirme ile kast edilen ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme işlemidir. Bu düzenlemeye göre kamu kurumları kadrolarını ilan edip bu kadrolara atanacaklarda aranacak şartları belirlerken mevzuatında bir düzenleme yok ise şartı tespit edemeyecektir.

Çoğu kamu kurumunun mevzuatında bu tür bir yaş şartı bulunmamaktadır. Bu nedenle sınav sonrasında yayımlanacak kamu kurumlarının boş kadrolarına 37 yaşında olarak siz de başvurabileceksiniz. Puan ve tercih durumuna göre yerleşmeniz halinde de, ilgili kamu kurumu atamanızı yapmak zorunda kalacaktır.


Doğum izni konusunda ileri bir adım

Memurların doğum izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinde "mazeret izni" başlığı altında düzenlenmiştir. Yine aynı Kanunun 108'inci maddesinde doğum yapan memurlara yönelik aylıksız izin müessesesine yer verilmiştir.

Her iki maddedeki son düzenleme de, 14.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5223 sayılı Kanunla yapılmıştır. Bu kanuni düzenleme sonrasında, uygulama birliği sağlamak amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından bir Tebliğ çıkarılmıştır. Söz konusu bu Tebliğ 26.08.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Doğum izni konusunda, memurlar hangi haklara sahiptir?

657 sayılı Kanunda "Mazeret İzni" başlığı altında yer alan düzenleme, beş başlık altında toplanacak olursa, şu şekilde sıralanabilir:

1- Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilmektedir.

2- Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenmektedir.

3- Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki

3 haftaya kadar işyerinde çalışabilmektedir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenmektedir.

4- Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilmektedir.

5- Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Bu düzenleme ne zaman yapıldı?

5223 sayılı Kanunla yapılan bu düzenlemeler, 14.07.2004 tarihinde yapılmıştı. Bu düzenleme sonrasında benzer düzenlemelerin diğer personel kanunlarında da yapılması bekleniyordu. İlk düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılmıştır. 17/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar için 2004 yılında yapılan düzenlenmeden daha ileri bir düzenlemedir.

TSK personel kanununda yapılan düzenlemeler neler getiriyor?

926 sayılı TSK Personel Kanununda yapılan düzenleme dört başlıkta memurlardan farklılık içermektedir. Farklılıklar şu şekildedir:

1- 657 sayılı Kanunda, doğum erken gerçekleştiğinde, doğum öncesi kullanılamayan izinler doğum sonrasına aktarılamamaktadır. Ancak 926 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile, subay ve astsubaylar, doğum erken gerçekleştiğinde, doğum öncesi kullanamadıkları izinleri doğum sonrasına aktarabilecektir.

2- 657 sayılı Kanunda, memur, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmek için günde toplam bir buçuk saat süt izni hakkına sahiptir. Ancak 926 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile, subay ve astsubaylar, ilk altı ay için günde 3 saat, ikinci altı ay için günde bir buçuk saat süt izni hakkına sahiptir.

3- Subay ve astsubaylar, memurlardan farklı olarak süt iznini kaça bölerek kullanabileceğine kendisi karar verecektir.

4- Subay ve astsubaylar, yine memurlardan farklı olarak evlat edindikleri çocuklar için de aylıksız izin hakkına sahip olacaktır. Evlat edinen subay ve astsubay bayan personele, (en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde) çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi