T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 15 NİSAN 2006 CUMARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Son Dakika
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Memurluk hizmetleri, öğretmenlerin zorunlu hizmetinde sayılır mı?

Eşim 1991 yılında Sağlık Bakanlığı'nda ebelik yaptı. 2005 yılında da kurumlar arası nakil yoluyla … ilçesine öğretmen olarak atandı. Fakat Milli Eğitimde, 2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlar zorunlu hizmete tabi tutulmaktadır. Eşimin memuriyete başlama tarihi ise daha öncedir. Buna göre eşim zorunlu hizmetten muaf olup olmadığını öğrenmek istiyorum?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 24'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin, "Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacakları" düzenleyen 27'nci maddesinde; "Bakanlık kadrolarına 11/6/2000 tarihinden sonra öğretmen olarak atananlardan;

a)Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca değerlendirmeye alınan öğretmenlerden özel yaşamında desteğe ihtiyacı olduğu belirtilenler,

b) Eşi şehit olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulurlar." hükmü, Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreleri düzenleyen 28'inci maddesinde ise; "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerin; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerindeki Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, Sağlık Bakanlığında geçen hizmet sürenizin zorunlu çalışma süresinde dikkate alınmayacağını düşünüyoruz.


İki öğrenim mezunu olan aday, hangi öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmelidir?

Ben Teknik lise çıkışlıyım ama sonradan Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdim. Kamu yönetimi bölümü mezunları zor iş bulabilmektedir. Ben lise mezunu olarak sınava girebilir miyim?

Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin olarak internet sitesinde yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Bilindiği üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir.

Bu itibarla, KPSS'ye katılan adayların, yapılacak sınavlara en son öğrenim düzeylerinden girmeleri ve tercih işlemlerini de bu öğrenim düzeylerinden yapmaları gerekmektedir."


İstifadan sonraki boşta geçen süreler memuriyete saydırılabilir mi?

1981 yılında memuriyete başladım ve 1989 Ocak ayında istifa edip 1990 Mayıs ayında geri döndüm.Boş olan süreyi hizmete saydırabilir miyim?

Hangi hizmetlerin nasıl saydırılabileceği 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde tek tek belirtilmiştir. Memurların, memurluktan istifa ettikten sonra açıkta geçen sürelerinin değerlendirilebileceğine ilişkin mevcut mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle 1989 Ocak ayı ile 1990 Mayıs arasındaki süreyi hizmetinize saydıramazsınız.


Memuriyetten çıkarılan kişi bu durumu gizleyerek yeniden memur olabilir mi?

Meslekten men kararı alan bir memur, başka bir kurumun sınavına, evveliyatını açıklamadan, memuriyete ilk girişim diye müracaat etse, evveliyatı sonradan anlaşılırsa, yeni memuriyete zarar verir mi?

Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile meslekten çıkarma cezası farklı kavramlardır. Şayet devlet memurluğundan çıkarma cezası alınmışsa disiplin affı ile bu ceza ortadan kaldırılmadan tekrar devlet memurluğuna dönülmesi mümkün değildir. Bu durumun gizlenerek sınavla memurluğa girilmesi halinde ne olacaktır? Bu durumun uzun süre gizlenmesi mümkün değildir. Çünkü, ilgililerin Emekli Sandığı'nda kayıtları vardır ve bu durum ortaya çıktığında görevin sona ereceği gibi alınan maaşların da geri ödenmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınacaktır ki bunu hiç kimsenin göze alacağını düşünmüyoruz. Ayrıca teknolojinin de çok ilerlediğinin unutulmaması gerekmektedir.

Üniversitedeki sağlık teknikeri '2 yıla bir kademe'den neden yararlanamaz?

1994-1999 yılları arasında 5 yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık teknisyeni kadrosunda çalıştım. Sağlık Bakanlığı'nda çalışanları, Şanlıurfa'nın kalkınmada öncelikli yöre olması sebebiyle iki yılda bir, ilaveten 1 kademe alıyordu. Bu haktan ben yararlanabilir miyim?

Geçen hafta da belirttiğimiz üzere iki yıla bir kademe uygulamasının dayandığı madde 657 sayılı kanunun 64'üncü maddesidir.

Bu maddeye göre iki yıla bir kademeden yararlanabilmek için öncelikle ilgili memurun, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması gerekmektedir. Üniversite personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğine tabii olmamaktadır. Zira üniversiteler genelde bir il merkezinde teşkilatlanmıştır. Sizin durumunuz bu şarta uymadığı için, iki yıla bir kademeden yararlanamazsınız.

Kaloriferci, lojmanın ortak giderlerine dahil edilir mi?

Adliye lojmanında kalorifercilik yapmaktayım. Lojmanın bodrum katında oturmaktayım, bu güne kadar lojmanın ortak giderlerinden faydalandım. Şimdi ise bu ortak giderlere kaloriferci olarak beni de dahil edip yakıt parası almaktadırlar. Sizin fikrinizi almak istiyorum?

Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine göre, kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlara hizmet tahsisli konut denmektedir.

Yönetmeliğin 28'inci maddesinde ise hangi giderlerin konut tahsis edilenlerce karşılanacağı tek tek düzenlenmiştir. Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler ile ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerinin konut tahsis edilenlerce karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, tarafınızdan yakıt parası istenmesinin mümkün olmadığını düşünmekteyim.

Vekil memurluk süreleri nelerde değerlendirmeye alınır?

1990-91 döneminde İl milli eğitim müdürlüğünde 5 ay vekil öğretmenlik yaptım. Şu an 657 sayılı kanuna tabi memur olarak çalışıyorum. Çalıştığım süre terfi/dereceme sayılır mı?

Vekil olarak çalıştığınız sürelerin 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesi çerçevesinde kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi mümkün değildir.

Ancak, emekli keseneğinize esas aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi mümkündür.

Yine 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilmesi mümkündür.

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi