HayatTarihin inşası

Tarihin inşası

Mehmet Fatişoğlu, kadim değerlerimize yabancılaşma noktasına gelen günümüz neslini kendine dert edinen bir yazar. “Zirvedeki Osmanlı” adlı çalışmasıyla on iki padişahın farklı yönlerini anlatarak tarihimizin inşasına devam etmeye çabalıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Mehmet Fatişoğlu'nun "Zirvedeki Osmanlı" adlı kitabı yayınlandı.
Mehmet Fatişoğlu'nun "Zirvedeki Osmanlı" adlı kitabı yayınlandı.

ARİF AKBAŞ

Ne yazık ki biz, gençlerimize bir mefkûre kazandıracak şekilde milli değerlerimizi ön plana çıkaran, onlara yol gösterecek şahsiyetlerimizi pek anlatamadık desek yeridir. İşte bu yüzden gençlik, şanlı tarihimizi öğrenememektedir. Yeni bir dönem inşa edilirken, geçmişimiz geri plana atılmış, bu sebeple mazisinden bihaber bir nesil ortaya çıkmıştır.

MİLLETLERİN TARİHİ

Yazar Mehmed Fatişoğlu’na göre kültür açısından dünyanın en zengin arşivine sahip bir medeniyetin çocuklarıyız. Ne yazık ki, bir milletin geçmişine ışık tutan bu belgelere gereği gibi önem verilmemiş, çoğu çürümeye terk edilmiş, bazıları yakılmış ve bazıları da Bulgaristan’a gazete kâğıdı fiyatıyla satılmıştır. Osmanlı Devleti, arşive “Hazine Evrakı” adını vermiş ve çok titiz koruma altına almıştır. Zira bu bir milletin tarihi ve geleceğe ait bilgi deposudur. Devletlerin asıl zenginliği altın veya gümüşler değil, meydana getirdikleri kültür ve inşa ettikleri medeniyettir.

REKLAM

Belki bu yöndeki eksiğimizi bir nebze olsun giderme maksadıyla; Mehmed Fatişoğlu, Mostar Yayınlarından çıkan “Zirvedeki Osmanlı” kitabında on iki büyük padişahı değişik yönleriyle ele alıyor. Bir medeniyet ki, mazisinde; Molla Gürani, Molla Hüsrev, İbn-i Kemal, Ebussuud Efendi, Yahya Efendi, Hattat Karahisari, Mimar Sinan, Barbaros, Piri Reis, Turgut Reisler gibi yeri doldurulamayan şahsiyetler yetişmiştir. Bursa Ulu Cami, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Selimiye ve daha nice dünyaca hayranlık uyandıran eserleriyle bir milletin gurur kaynağı Osmanlı Devleti. Ancak bu değerlerimizi layıkıyla yeni neslimize anlattığımız ve tanıttığımız söylenemez.

İNANÇTA

SERBESTLİK

Geçmişimizi doğru şekilde öğrenmeden geleceğimizi de inşa edemeyiz. Yazar Fatişoğlu’da tarihimiz ve geleceğimiz olan bu arşiv malzemesini kullanarak doğru bir şekilde tarihimizin bir bölümünü akıcı bir üslupla okuyuculara vermeye çalışıyor. Burada ele aldığı padişahlar Osmanlı’nın zirve isimleri.

REKLAM

Osmanlı Devleti, her gittiği yere başta camiler, çeşmeler, köprüler, hamamlar, çarşılar yaptılar. İşte Balkanlar, hepsini yıktıkları halde ayakta kalanlar ortada; Suriye’de, Mısır’da ve Arabistan’da Türk eserleri ortada. Uzun yıllar Osmanlı Devleti’ne bağlı eyaletler; Mısır, Habeş, Bağdat, Basra, Yemen, Cezayir, Trablusgarp ve Tunus idi. Bunlardan başka Balkanlar da; Erdel, Eflak ve Boğdan gibi beylikler iç işlerinde, yaşayışlarında, inançlarında serbest idiler. İşte medeniyet… Kitabı okudukça Osman Gazi’nin meşhur rüyasını, Orhan Bey’in oğlu Murad’a vasiyetini, I. Murad’ın Kosova’da Allah’a yalvarışını, Sultan Yıldırım Bayezıd’ın Niğbolu ve Ankara savaşını, Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethini ve yaşanan olayları hayal dünyanızda adeta tekrar canlandırıyorsunuz.

REKLAM
  • KİTAP ÖZETİ :
  • Zirvedeki Osmanlı
  • Mehmet Fatişoğlu
  • Mostar Yayınları
  • 2017
  • 264 sayfa