YazarlarYazar Index
Hayrettin Karaman
HayrettinKaramanGazete Yazarı

Düşmana muhtaç olmayacağız

Düşmana muhtaç olmak en tehlikeli zaaftır; hele de ihtiyaç savunma ile ilgili olur, maddi ve manevi varlığımızı koruyabilmemiz için düşmanın insafına kalmış bulunursak. “Düşman” kavramını açmamız gerekiyor. Düşman iki çeşittir; potansiyel (bi’l-kuvve) düşman, fiilen (bi’l-fiil) düşman. Potansiyel düşman olma durumu vakıa ve mantık olarak, başka dine mensup olanlardan veya kendileri bir dine mensup olmasalar da genel olarak dinlere ve dindarlara veyahut özel olarak İslâm’a ve Müslümanlar...
Kemal Öztürk
KemalÖztürkGazete Yazarı

Avrasya mı, Atlantik mi? Bloklardan blok beğen

Eskiden olsa işimiz kolaydı. Doğu bloku ile Batı blokundan birini seçerdiniz, tarafınız belli olurdu. İki kutuplu dünya işte, adı üzerinde. İkisinden birini seçersiniz, ‘kutup yıldızı’ olursunuz. Türkiye 1952 yılından beri NATO (North Atlantic Treaty Organization) üyesi olduğundan tarafını seçmiş durumda (‘Atlantik bloku’ isim de zaten NATO adının açılımından geliyor). Şimdi kafalar karışık. Nerede durduğumuza, nereye ait olduğumuza bir türlü karar veremedi insanlar. Ben size en basit...
Merve Şebnem Oruç
MerveŞebnem Oruç Gazete Yazarı

Suriye düğümü Soçi’de çözülebilecek mi?

Bir yanda Norveç’teki NATO skandalı, bir yanda New York’ta yaklaşan Zarrab davası, öte yanda Soçi’deki üçlü zirve, diğer yanda Suudi Arabistan ve İsrail merkezli endişe verici bölgesel hareketlilik. Bu hareketliliğin son halkası olarak Batılı ülkeler tarafından desteklenen Suriye Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hijab ve beraberinde birkaç isim daha, iddialara göre Suudi Arabistan’ın baskısıyla istifa etti; üstelik Soçi’deki üçlü zirveyle aynı güne denk getirilerek dün ...
Mustafa Kutlu
MustafaKutluGazete Yazarı

Akıl ile kalp

Kimimizin bölük pörçük bildiği, kimimizin yalan yanlış bildiği, kimimizin hiç bilmediği; oysa dinimizin imanımızın merkezinde bulunan bir meseleden bahsetmek istiyorum. İşin gerçeğini nakletmek benim haddim olmadığı için Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın Diyanet-İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı “Kalp” maddesini özetleyeceğim (Kendi ilavelerimi parantez içinde veriyorum). Kalp vücutta kan dolaşımını sağlayan organın adıdır. Dinî ve tasavvufî bağlamda bilgi ve düşüncenin kaynağı veya aracıdır. Bir et ...
Ali Saydam
AliSaydamGazete Yazarı

Biri yanılma (yanıltma) diğeri sallama...

13 Haziran 2013 tarihinde Dünya gazetesinde yayınlanmış bir haber, şu sıra sosyal medyada pek bir ilgiyle dağıtılıyor…  Bir kere hemen belirtelim. Olay, Dünya gazetesinin değerlendirmesi, görüşü falan değil. Konunun bir zamanlar adı Devlet Planlama Teşkilatı olan sonradan adı Kalkınma Bakanlığı olarak değiştirilen kurumun uzmanlarının üzerine çalıştığı 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda öngörülmüş dolar kurunun çarpıcılığıyla ilgili… Beş yıl sonrasını tahmin etmişler. Yani 2013’ten 2018’i öngö...
Erol Göka
ErolGöka Gazete Yazarı

Niye tv’deki berbat şeyleri izleriz?

Uzunca bir süreden beri, televizyondan, akıllı telefonlardan, internetten söz edildiğinde, bunlarla ilgili bir soru sorulduğunda “teknomedyatik bir dünyanın içinde yaşıyoruz, bu deniz içre balığız” diye söze başlıyorum. Yepyeni bir insanla, yepyeni bir insanlıkla, yepyeni bir zihinle karşı karşıyayız ve içine düştüğümüz bu yeni durumla ilgili hemen hiçbir şey bilmiyoruz! Nasıl geleneksel dünyada nasıl ruhumuzu tabiat, yüz yüze etkileşime, fiziksel ve manevi güce dayalı insan ilişkileri şekillend...
Süleyman Seyfi Öğün
SüleymanSeyfi ÖğünGazete Yazarı

NATO ve Türkiye

Üniversite okuduğumuz senelerde, militan sosyalist arkadaşlarımız iktidâra geldiklerinde neler yapacaklarını ballandıra ballandıra anlatmayı çok severlerdi. İlk bir kaç madde ezber kokusu saçardı: “Toprağı, bankaları ve sigorta şirketlerini devletleştireceğiz”..Sıra dış siyâsete geldiğinde ilk madde yine değişmezdi: “NATO’dan çıkacak, ABD ile Türkiye arasındaki bütün ikili anlaşmaları feshedeceğiz”… “Pekiyi ; ya sonra?” sorusuna her klik kendi meşrebine göre cevap yetiştirirdi. Sovyet Rusya  yan...
Faruk Aksoy
FarukAksoyGazete Yazarı

Parasını verirseniz susarmış...

Malum kişiyi Beyaz tv’deki berbat yayından sonra gündemine alanlar, en az onun kadar gevşeyen, balçıklaşan, kokuşan ortamın oluşmasında pay sahibidirler, baştan söyleyeyim. “Aman bir şey demeyelim, buna da göz yumalım, aman öteki tarafa kaçmasın” endişesiyle el altında tutulan, karşıya geçip ateş etmesi engellenen birçok isim var böyle. Maalesef durum bu… Çok ağır şeyler yazacağım, kendimi zor tutuyorum, ha bu dönem geçsin, ha öteki dönem geçsin, ha şöyle olsun, ha böyle olsun, aman zar...
Gökhan Özcan
GökhanÖzcanGazete Yazarı

Fikir su üstünde yürür mü?

Bir ressamın bir tabloyu ortaya çıkarabilmek için nasıl uğraştığına bir bakalım. Önce uzun uzun hayal edecek, sonra bir taslak oluşturacak, sonra paletini eline alıp gereken renkleri, ara tonları belirleyecek ve nihayet saatlerce uğraşarak, ince ince çalışarak, zihnindeki güzellikleri tuvaline aktaracak. Ama bundan önce de yıllarca çalışıp didinip resmi, tekniği, estetiği, biçimi, gördüğünü gösterme yollarını, sanatkarlığı öğrenmiş olacak. Ama ondan önce de alemde insan ruhuna incelik, güzellik,...
Erdal Tanas Karagöl
ErdalTanas KaragölGazete Yazarı

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB) forumları başlıyor

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili ve yerel seçimler öncesinde, şehirlerin yatırım anlamında beklentilerini, illerin siyasetten önemli konularını konuşmak ve öncellikli talepleri belirlenmek için, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tüm illerde Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB)  Forumu’nu  başlatıyor. ŞEB Forumu kapsamında ekonomik beklentiler şehirler düzeyinde somutlaştırılarak her bir şehir bir veya bir kaç projeyle kodlanacak. Seçmenlerin beklentilerinin ve talepler...
Serdar Tuncer
SerdarTuncerGazete Yazarı

İyi kötü çirkin

“Bu tipler Reis’e en büyük zararı veriyor, tez elden tasfiye edilmeliler!” Bu tiplerin kim olduğuna geleceğim ama önce bu cümleyi kuranlara bir sorum var: Bu kişiler Reis’e en büyük zararı verdikleri için mi kötüler, kötü oldukları için mi Reis’e en büyük zararı veriyorlar? Bu kişilere şayet Reis’e zarar verdikleri için kötü diyorsak kötüyü ve iyiyi fayda-zarar hesabı üzerinden tarif ediyoruz demektir ki bu çok yanlış bir şeydir. Yok, eğer kötü oldukları için zarar verdiklerini söylüyorsak, f...
Rasim Özdenören
RasimÖzdenörenGazete Yazarı

NATO krizi dolayımında

Dış politika söz konusu olduğunda hep söylüyorum. Diplomasi hasmın gücünü kendi lehine imale etme sanatıdır. Hasım kelimesinin yerine rakip, muhatap, partner ve benzeri kelimelerden herhangi birini ikame etmek mümkün. Diğer bir husus diplomasi sonuna kadar masada oturmayı gerektirir. Masadan kaçmak diplomasi değil, acizliktir. Kozunu masada paylaşmasını beceremeyen soluğu savaş alanında alır. Son günlerde yaşanan NATO krizi dolayımında kimi savaş çığırtkanlarının öfke dolu sesleri işitili...
Sema Karabıyık
SemaKarabıyıkGazete Yazarı

Kriminal şovların yerli dizilere etkisi

Yasaklama sınırlama ile gündüz ekranını düzeltmenin mümkün olmadığını dile getirmiştim. Nitekim gelen gideni arattı. Gündüz ekranının şu anki durumunu tanımlayacak kelime bulamıyorum. Oysaki yasaklamak yerine izdivaç programlarında yaşananların kurgu olduğunu ilan etmek yeterliydi. Kurgu olduğu bilinciyle seyredildiğinde zararı asgari seviyede tutmak mümkündü. Aile hayatına, evlilik kurumuna zarar veriyor çok iddialı yorumlardı. İzdivaç formatlarına yasak geldi gündüz ekranı günlük gülistanlık m...
İç gündemle karışık Sudan izlenimleri
İç gündemle karışık Sudan izlenimleri
HARTUM

Sudan fakir, kalender bir ülke.

Uçağınız Hartum üzerinden süzülürken aşağı doğru baktığınızda gece vakti bile olsa, bu şehrin, bu ülkenin ne kadar garip olduğunu anlayabiliyorsunuz.

Avrasya mı, Atlantik mi? Bloklardan blok beğen
Avrasya mı, Atlantik mi? Bloklardan blok beğen
Eskiden olsa işimiz kolaydı. Doğu bloku ile Batı blokundan birini seçerdiniz, tarafınız belli olurdu. İki kutuplu dünya işte, adı üzerinde. İkisinden birini seçersiniz, 'kutup yıldızı' olursunuz.
Düşmana muhtaç olmayacağız
Düşmana muhtaç olmayacağız
Düşmana muhtaç olmak en tehlikeli zaaftır; hele de ihtiyaç savunma ile ilgili olur, maddi ve manevi varlığımızı koruyabilmemiz için düşmanın insafına kalmış bulunursak.

“Düşman” kavramını açmamız gerekiyor.

“Bizim” televizyonlar
“Bizim” televizyonlar
"İslamî tiyatro olur mu olmaz mı” tartışması daha bir yere bağlanamadan hayatımıza televizyon girdi. Uzunca bir süre de “İslamî televizyon olur mu olmaz mı” tartışması yapıldı. (O zamanlar evine televizyon sokmayan güzel abilerin sayısı şimdikinden çoktu.) Televizyon tartışması da daha bir yere bağlanamadan, 90'lı yıllarda, “bizim” televizyonlarımız yayına başladılar.
Bir Osmanlı aydını Satı Bey ve öğretmenlik mesleği
Bir Osmanlı aydını Satı Bey ve öğretmenlik mesleği
Bugün, tarihimizde “öğretmenlik mesleğinin” öncülerinden olan bir isimden ve modelinden söz etmek istiyorum. Zira eğitimde başarının anahtarı sürekliliktir. Oysa her yeni modelin eskisinden iyi olacağı zannı bizi eğitimde istikrardan uzaklaştırmaktadır. Ayrıca geçmişte üretilen güzel fikirleri de unutturmakta ve eğitim sistemimizde ilköğretimden yükseköğretime kadar olması gereken sürekliliği engellemektedir.
NATO ve Türkiye
NATO ve Türkiye
Üniversite okuduğumuz senelerde, militan sosyalist arkadaşlarımız iktidâra geldiklerinde neler yapacaklarını ballandıra ballandıra anlatmayı çok severlerdi. İlk bir kaç madde ezber kokusu saçardı: “Toprağı, bankaları ve sigorta şirketlerini devletleştireceğiz”..Sıra dış siyâsete geldiğinde ilk madde yine değişmezdi: “NATO'dan çıkacak, ABD ile Türkiye arasındaki bütün ikili anlaşmaları feshedeceğiz”… “Pekiyi ; ya sonra?” sorusuna her klik kendi meşrebine göre cevap yetiştirirdi.
İyi kötü çirkin
İyi kötü çirkin
"Bu tipler Reis'e en büyük zararı veriyor, tez elden tasfiye edilmeliler!”
NATO krizi dolayımında
NATO krizi dolayımında
Dış politika söz konusu olduğunda hep söylüyorum. Diplomasi hasmın gücünü kendi lehine imale etme sanatıdır. Hasım kelimesinin yerine rakip, muhatap, partner ve benzeri kelimelerden herhangi birini ikame etmek mümkün.
SPOR YAZARLARI
İNTERNET YAZARLARI
Internet Yazarları
Gazete Yazarları
Spor Yazarları
Arsiv Yazarları