POLİTİKA

SSK ve Bağ-Kur prim affında son hafta

Aa Yeni Şafak
SSK ve BAĞ-KUR prim borcu olan işveren ve sigortalılardan prim affından faydalanmak isteyenlerin başvuru için bir hafta süreleri kaldı.

Bugüne kadar toplam 580 bin 538 kişi, primborçlarının yeniden yapılandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)başvurdu. Şu ana kadar yeniden yapılandırılan borç tutarı 8 milyar 378 milyon 917 bin 586 YTL olurken, SGK'nın net tahsilatı 1 milyar 145 milyon 576 bin 127 YTL'ye ulaştı.SSK ve BAĞ-KUR prim borçları bulunan işveren ve sigortalıların yeniden yapılandırmadan faydalanmak için başvurularını en geç 28 Temmuz'a kadar yapmaları gerekiyor.

SSK ve BAĞ-KUR'a prim borçları bulunan işveren ve sigortalıların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 26 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun uyarınca, prim borçlarının gecikme cezası ve zammının yüzde 15'ini peşin ödeyenlerin kalan ceza ve zammının yüzde 85'i affedilecek. Borçlarını peşin ödemek isteyenlerin başvuru gününü takip eden 1 ay içinde ödemeyi yapmaları gerekiyor.Borçların 12 ayda taksitle ödenmesi halinde faizin yüzde 55'i, 24 aytaksitle ödenmesi halinde ödenmesi halinde de yüzde 30'u kaldırılacak.

Taksitlendirmede ödeme başvurudan bir sonraki ay başlayacak. 2006 yılında çıkarılan önceki afla borcunu taksitlendirdiği halde ödemesini yapmayanlara da yeni bir hak getirildi. Borç taksitlendirmelerini düzenli ödemediği için yapılandırma hakkını kaybedenlerin taksit hakları, 28 Temmuz'a kadar başvurmaları halinde yeniden canlandırılacak.

Borçları nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler yapılan ödemeler oranında, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde BAĞ-KUR'lular sağlık hakkına kavuşabilecek. Düzenlemede, “1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile 1.4.2006tarihinden sonraki süreye ilişkin prim borçlarını ödemeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerin eilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacağı” hükmü yer alıyor. Bu haklardan yararlanabilmek için düzenleme ile davalardan feragat edilmesi gerekiyor. Düzenleme, yeni borçlular ile isteğe bağlıların da prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyor. SSK'ya borçlu olanların, 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammıborçları, 31.3.2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ileihale konusu işlerden SGK'da yapılan ön değerlendirme, araştırma veyatespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığıanlaşılanların fark işçiliğine ilişkin borçları, isteğe bağlı sigortalıların 2003 Mayıs ile 2008 Mart dönemleri arasında isteğe bağlısigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları, avukat-noter ve yurtdışına işçi götüren müteahhitlerin, topluluksigortasına tabi olanların 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, BAĞ-KUR Kanunu ile Tarım BAĞ-KUR Kanunu gereğince, sigortalı olanların 31.3.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde müracaat edilmesi halinde peşinolarak veya 24 aylık taksitler halinde ödenebilecek.

Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödemeyükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerinegetirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üçdefaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç sontaksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için devlet içborçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmeksuretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucundahesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, taksitlendirme haklarını kaybedecek. Taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsupedilecek.Bu arada, prim affından önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsupedilmeyecek.

5458 sayılı Kanun gereğince borçlarını zamanında ödeyenler ile en başta açıklandığı üzere 5458'e göre yapılandırmaları bozulmuş olanlar da peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu durumda, daha önce 5458'e göre yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozulacak. Bu kişilerin ödemiş olduğu tutarlar, sosyal güvenlikmevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra belirlenenborçlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. Böylece daha önce borcunuyapılandırdığı halde ödemeyenler yeni imkandan yararlanacak.Halen SSK'da kayıtlı 1 milyon 118 bin iş yerinden 615 bininin, BAĞ-KUR'da kayıtlı 3 milyon 368 bin iş yerinin de 1 milyon 425 binininkuruma prim borcu bulunuyor. SGK'nın bu işveren ve sigortalılardantoplam 26 milyar YTL prim alacağı var. Bu nedenle yeniden yapılandırmanın SGK yönetimince çok önemsendiği belirtiliyor.

Yorum

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.