VideoAhlakî davranış kodu
Ahlakî davranış kodu
Ahlakî davranış kodu
Şiddetin resmî dizi dili haline geldiği yadsınamayacak bir gerçek. Ekrana bakıldığında sadece mafya dizileri değil, aile dizisi kategorisinde olanlarda da baskın dil şiddet.