VideoCHP kafası, tarihî esere nasıl bakar?
CHP kafası, tarihî esere nasıl bakar?
CHP kafası, tarihî esere nasıl bakar?
Türlü fay hatları ile dolu bir deprem kuşağı olduğu, sayısız savaşlara, işgallere maruz kaldığı ve üzerinden bin yıl geçtiği halde yurdumuz anıt eserlerle doludur.