VideoOlumlu ve olumsuz yönleriyle sivil ders halkaları
Olumlu ve olumsuz yönleriyle sivil ders halkaları
Olumlu ve olumsuz yönleriyle sivil ders halkaları
Bizim gençlik yıllarımızda evlerde ya da bazen derneklerde yapılan sivil derslerin kahir ekseriyeti Risale-i nur dersleri idi. Risaleleri bilen, bazen de bilmeyen birisi mesela Lemalar'dan ya da Sözler'den cümle cümle okur, dinleyenlere anlatırdı.