GAZETE YAZARLARI

Yeni sisteme göre daire başkanı ve eşiti görevde bulunanların ücretleri

666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sisteminin temelleri atılmış oldu. Yeni sisteme göre yapılacak ödemeler 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yazımızda daire başkanı ve daire başkanıyla aynı grupta yer alan aşağıdaki unvanlarda bulunan personelin yeni sisteme göre maaşını hesaplayacağız.Aşağıda belirtilen grupta yer alan unvanlardan bazılarının ek göstergesi 3600 bazılarının ise 3000 dir. Hesaplama her iki ek göstergeye göre yapılmıştır.

Maaş hesabı yapılan unvanlar: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri

3000 ek göstergeye göre maaşlar

Ücret göstergesi: 51.900 x 0,06446 = 3.345,47

Tazminat göstergesi:28.575 x 0,06446 = 1.841,94

Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;

Aylık: 1500 x 0,06446= 96,69

Ek gösterge: 3.000 x 0,06446 = 193,38

Taban aylık : 0,86251 x 1000 = 862,51

Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,06446 = 32,23

Matraha ilave edilecek tutar: 9500 x 0,06446 x % 70 = 428,65

Emekli kesintisi matrahı: 96,69 + 193,38 + 862,51 + 32,23 + 428,65 = 1.613,46 % 16 = 258,15

Gelir vergisi kesintisi: (3.345,47 – 258,15) x % 15 = 463,09

Damga vergisi :5.187,41 x % 0,66 = 34,23

Net Ücret: 5.187,41 – (258,15 +463,09 + 34,23) = 4.431,94 TL

Bu ödemeye aile ve çocuk yardımlarıyla asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir.

375 sayılı KHK da; Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, (II) ve (III) listelerde belirtilen ücret dışında ek ödeme yapılmayacaktır.

3600 ek göstergeye göre maaşlar

Ücret göstergesi: 51.900 x 0,06446 = 3.345,47

Tazminat göstergesi:28.575 x 0,06446 = 1841,94

Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;

Aylık: 1500 x 0,06446= 96,69

Ek gösterge: 3.600 x 0,06446 = 232,05

Taban aylık : 0,86251 x 1000 = 862,51

Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,06446 = 32,23

Matraha ilave edilecek tutar: 9500 x 0,06446 x % 130 = 796,08

Emekli kesintisi matrahı: 96,69 + 232,05 + 862,51 + 32,23 + 796,08 = 2.019,56 % 16 = 323,12

Gelir vergisi kesintisi: (3.345,47 – 323,12) x % 15 = 453,35

Damga vergisi :5.187,41 x % 0,66 = 34,23

Net Ücret: 5.187,41 – (323,12 +453,35 + 34,23) = 4.376,71 TL

Yeni çıkarılan KHK lardaki personele yönelik getirilen düzenlemeler

Valilerin Ek Göstergesi Müsteşar seviyesine çıkarıldı

666 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle Valilerin ek göstergeleri 7000 den 7600 e makam tazminatları da 7000 den 10.000 e çıkarıldı

666 sayılı KHK nın 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun I sayılı Ek Gösterge cetvelinde yapılan değişiklikte; "VIII- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a) bendine "Müsteşar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Vali," ibaresi eklenmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır."ifadesine yer verilmiştir. Buna göre, Valilerin ek göstergeleri 7000 den 7600 seviyesine çekilerek Müsteşarlarla eşit hale getirilmiştir.

Ayrıca, Valilerin makam tazminatları da Müsteşarlarla eşit hale getirilmiştir. Buna göre Valilerin Makam tazminatı göstergeleri 7000 den 10.000 e çıkarılmıştır.

Yeni çıkarılan KHK lar incelendikçe daha nelere şahit olacağız bakalım. Bu KHK lar bir grup personeli sevindirirken bir grup personeli üzmüştür.

TBMM İle Cumhurbaşkanlığı Özlük Hakkı Belirleyemeyecek

Daha önceki düzenlemelere göre TBMM ile Cumhurbaşkanlığında görev yapan personelin özlük hakları bu kurumlarca belirlenmekteydi. Özellikle de bu kurumlarda görev yapan personelin ek göstergelerinin yüksekliği dikkat çekmekteydi.

Bu kurumlarda memur statüsünde bulunanların kadro, unvan, derece, ek gösterge, makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aitti. Yeni düzenleme bu durumu ortadan kaldırmıştır.

Sonuç olarak TBMM ve Cumhurbaşkanlığı personelinin ayrıcalıklı durumu sona ermiştir. Bundan sonra ek ödeme ve benzeri haklar açısından genel düzenlemenin dışına çıkılması olası görülmüyor. Bu hükümden önce bu kurumlarda çalışan personelin özlük hakları korunmuştur. Yani bu KHK dan önce ek göstergesi veya makam tazminatı yüksek belirlenen bir personelin bu haklarına dokunulmamaktadır. Ancak, bu KHK çıktıktan sonra bu kurumlara atananlara bu kurumlara yüksek ek gösterge ve makam tazminatı veya başka bir hak verilmesi mümkün değildir.

    +

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.