YeniSafak.com “ Türkiye'nin birikimi... ” Kültür

 
Ana Sayfa...
Gündem'den...
Politika'dan...
Ekonomiden...
Dünya'dan...
Kültür'den...
Yazarlar'dan
Spor'dan

  Arşivden Arama

 


Faizsiz bankacılığın kökü Osmanlı'da

"Osmanlı Şirket Kültürü: XVI-XVII: Yüzyıllarda Mudarebe Uygulaması" başlıklı kitabında Dr. Fethi Gedikli, şer'iyye sicillerinden ve diğer kayıtlardan elde ettiği verilerle Osmanlı şirket kültürünü derinlemesine analiz ediyor.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Dr. Fethi Gedikli, İslam ve Osmanlı hukuk tarihinin bugüne kadar üzerinde pek çalışılmamış, bakir bir konu olan Şirketler Hukuku'na el atıyor. Şirketler hukukunun Osmanlı döneminde dayandığı bir müessese olan mudarebeyi, Osmanlı Arşivleri, Mühimme Defterleri, İstanbul Ahkam Defterleri, İstanbul Şer'iye Sicileri Arşivi, Galata, İstanbul, Üsküdar ve Trabzon Kadılığı'nın yanı sıra Tophane'ye ait şer'iyye sicillerinden yararlanıyor yazar. Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli bir döneminde emek-sermaye ortaklığının uygulamalarını inceleyen yazar, 1950'lerden sonra gündeme gelen İslam Bankacılığı ile ilişkisini de kurarak faizsiz bankacılık uygulamaları açısından mudarebenin önemini inceliyor. Prof. M. Akif Aydın'ın takdim yazdığı kitap, Gedikli'nin doktora tezi. 9 bölümden oluşan kitapta yazar, doğrudan mudarebenin Osmanlı ticari hayatındaki uygulamalarını tespite çalışırken, giriş bölümünde şirket kurumun tarihçesini de veriyor. Yahudilerde, Romalılarda, Cahiliye dönemi Araplarında ve Bizans'taki şirketler hakkında bilgi veren yazar, İslam hukukundaki şirketler başlığı altında mudarebe kurumunu tarihçesini de ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Günümüzdeki faizsiz bankacılık adı altında yapılan faaliyetler için teorik bir temel teşkil eden mudarebe akdinin uygulanmasını irdeleyen yazar, özelikle Osmanlıda ticari hayatın merkezi olan Galatadaki şeriye sicilllerinden hareketle ortaya koyduğu eserinde müdarebenin Osmanlı ticari hayatında yaygın bir şekilde kullanıldığını, Müslümanlar kadar zımmiler tarafından da bilinip uygulandığı tespitini yapıyor. Ulaşılan malzeme açısından yeni orijinal bilgiler içeren kitap, Türk ticari hayatı açısından kıymetli bilgiler, belgeler içeriyor. İslam muamelat hukukun önemli bir müessesesi olan Mudarebe hakkında bilgi edinmek isteyenler için kitap önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

 


Kağıda basmak için tıklayın.

 

 

 


Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Yazarlar | Spor | Bilişim
İnteraktif: Mesaj Formu | ABONE FORMU | İNTERNET TARAMA FORMU | KÜNYE | ARŞİV


Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED

Bu sitenin tasarım ve inşası, İNTERNET yayını ve tanıtımı, TALLANDTHIN Web tarafından yapılmaktadır. İçerik ve güncelleme Yeni Şafak Gazetesi İnternet Servisi tarafından gerçekleştirilmektir. Lütfen siteyle ilgili problemleri webmaster@tallandthin.com adresine bildiriniz...