AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ
Memurların çakılı sözleşmeli personel kadrolarına atanması

Bilgisayar programcılığı ön lisans diploması ile 2000 DMS'de Van Defterdarlığı'na atandım. Şimdi 4 yıllık sağlık memurluğu mezunuyum. Çakılı sözleşmeli personel uygulaması hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.

4924 sayılı Kanun'un sözleşmeli personelin atanma şartları ve niteliklerini düzenleyen 4'üncü maddesinde; "...Sözleşmeli personel olarak; uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına her türlü atamalar kura ile, diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına ise merkezi sınavla yapılır. Daha önce devlet memurluğu hizmeti bulunanlar, halen devlet memuru olarak çalışanlar, diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile bu kanuna tâbi olarak istihdam edilip de hizmet sözleşmesini feshedenler veya sözleşmesi feshedilenler de sınavla atanması öngörülen pozisyonlara ancak merkezi sınavla atanabilirler. ..." hükmü, 9'uncu maddesinde ise; "Devlet memuru olarak çalışmaktayken bu kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre devlet memurluğu kadrolarına naklen atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, yapılacak olan merkezi sınava girerek, puan durumuna göre sözleşmeli pozisyonlara atanmanız mümkündür. Diğer taraftan daha sonra çalıştığınız memuriyet kadrosuna dönmek istediğinizde istifa etmenize gerek bulunmamaktadır. Sözleşmenizin bitiminde isteğiniz halinde 657 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine göre devlet memurluğu kadrolarına naklen atanmanız mümkündür. Bu Kanunla sözleşmeli pozisyonlara nakil ve bu pozisyonlardan memuriyet kadrolarına nakil müessesesi getirilmiştir. Sonuç olarak çekinmenizi gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.

Atamalarda aranan yaş şartı nasıl hesaplanmalıdır?

2001 yılı eğitim fakültesi mezunu, 28.3.1962 doğumlu bir kardeşim var. Öğretmen atamalarında aranan 40 yaşından gün almamış olma koşulunu nasıl anlamak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 8'inci maddesinin (e) bendinde; "Aday olarak atanacakların, atama döneminin içinde bulunduğu yılın son günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak," ifadesine yer verilmiştir. Bu konuda Danıştay'ın (E.No:1994/772 K.No:1996/267 T: 16.5.1996 DD: S.92, s.126) vermiş olduğu kararda özet olarak; 1.1.1962 doğumlu olan kişinin yerleşik Yargıtay İçtihatları ile de kabul edildiği gibi, 30 yaşını doldurduğu tarih 31 yaşından gün almaya başladığı tarih olup, bu tarihin 2.1.1992 tarihi olduğunda kuşkuya yer olmadığı, bu durumda 1992 yılında açılan müfettiş yardımcılığı sınavının açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunduğu anlaşılan davacının atamasının sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak şartını taşımadığı gerekçesiyle iptalinde hukuka uyarlık bulunmadığı ifadesine yer verilmiştir.

Bu karar çerçevesinde 29.03.2002 tarihi kardeşinizin 40 yaşını doldurduğu ve 41 yaşından gün aldığı tarihtir.

İstatistik mezunu teknisyenin zam ve tazminatı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde kadastro teknisyeni olarak çalışmaktayım. Göreve başladıktan 3 ay sonra İstatistik Bölümü'nü bitirdim. İntibakım yapıldı. 12/3'den 8/1'e yükseldim. Fakat özel hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek göstergemde değişme olmadı. Sizce yapılan uygulama doğru mu?

98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi'nin 3'üncü maddesinin E bendinde; Özel Hizmet Tazminatı ödemelerinde II sayılı cetvelin Avukatlık, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfları'nı gösteren listelerde yer alan hizmetler için işgal edilen kadroların sınıfları ve personelin kariyerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince, örneğin harita teknisyeni olarak görev yapan bir memur, elektrik teknikerliğini bitirse ve kadro unvanı değişmese dahi teknikerliğin özel hizmet tazminatını alabilir. Sizin durumunuzda aynı şekilde değerlendirilmelidir. Yani İstatistikçi kadrosunun yan ödeme ve özel hizmet tazminatını almanız gerekir. Ancak, ek gösterge için durum farklıdır. 657 sayılı Kanun'un ek gösterge cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümü'nün yer aldığı kısımdaki (c) bendinde yer alan ek göstergelerden faydalanmanız gerekir. Yani dereceniz 4 ise ek göstergeniz 1100 olacaktır.


Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

27 Eylül 2003
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED