AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

Y A Z A R L A R
İşçi emeklisinin çalışması

Babam SSK dan emekli olduktan 3-5 yıl sonra bir fabrikaya girerek 7 yıl boyunca çalıştı. Bu sürede kendisi sigorta destek primi ile ilgili olarak SSK'ya başvurmadı. Daha önceki işverenleri babama sormadan destek primi yatırdıkları için bu son işverenin de yatırdığını düşünüyorduk. Haklı bir neden olmadan babam işten çıkarılınca müracaat ettiğimiz avukatlar, ihbar ve kıdem tazminatlarını almak için dava açtığımızda ödenmeyen destek primlerini yada SSK tarafından ödenen yaşlılık aylığının SSK tarafından isteneceğini, alacağımız tazminatın daha fazlasını ödemek zorunda kalacağımızı söylediler. SSK avukatlarına ve emekli hakimlere sormamıza rağmen cevabını bulamadık.

Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışılması gerektiği halde, işçinin ve işverenin gerekli bildirimleri yapmaması, bir çeşit kayıtdışı ñsigortasız- çalışmadır. SSK'dan yaşlılık aylığı alırken iş sözleşmesiyle bir işte çalışmaya başlayan sigortalılara 506 sayılı Kanun'un değişik 63. maddesi uyarınca, dilekçeyle yada Kurumca hazırlanmış tercih formuyla yapılacak iki tercih öngörülmüştür: 1) Aylığın kestirilmesi yoluyla tüm sigorta kollarına tabi çalışma, 2) Aylık alırken Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışma. Bu tercihlerin sigortalıya bırakıldığı söylenebilirken; tercih yapılmaması halinde Kurumca ikinci tercihin geçerli kılınacağını kabul eden bir yaklaşım, maalesef SSK Genelgelerinde düzenlenmemiştir. Halbuki bu düzenleme yapılmış olsaydı, her halükarda gerçeğe daha uygun olan işverenin sigortasız çalıştırmasından hareketle işlem yapılması mümkün olacak, sigortalı, yukarıdaki örnekte olduğu gibi zarar görmeyecekti. Umulur ki, SSK, bu yönde düzenleme yaparak bu tür ihtilafları ortadan kaldırır. Bu şartlarda çok haklı olmalarına rağmen, okuyucumuzun babasının iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle ihbar ve kıdem tazminatı talep davası açmasını öneremiyorum.

Çalışan kız, ölen annesinin aylığından yararlanamaz

Annemin vefatından dolayı SSK'lı mevsimlik işçi olarak çalışan ablam, dul maaşını almak için 1998 yılının haziran ayında SSK İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak adına maaş bağlandı. 2001 yılında işyerinde kendisine kadro verildi. Ablamın çalışması nedeniyle maaşını hak etmediğine dair SSK Müdürlüğü'nün yazısında 21.08.1998 - 20.09.2002 tarihleri arasında 4.400.000.000. TL yersiz ödeme yapıldığı ve faiziyle birlikte 11.000.000.000 TL ödenmesi gerektiği bildirildi. Yaptığımız itirazda çalışmadığı günlerde alınan maaşın düşülerek kalan borcun taksitlere bölünmesini istememize rağmen, ilgili yerle yaptığımız şifahi görüşmede mevsimlik olarak çalıştığı yıllarda iş bitimini müteakip SSK Müdürlüğü'nden maaş talebinde bulunulması gerektiğini söylediler ve bu haktan da süresi içerisinde yapılmadığı için faydalanamayacağımızı bildirdiler, defaten ödeneceği söylendi. Bununla ilgili ne gibi işlem yapabiliriz. Bulunduğumuz İlde İdari Mahkeme yoktur. İdari Mahkemeye dava açmamız halinde kazanma şansımız var mı, var ise ne gibi bir hak elde edebiliriz.

Bu konuda daha önce birkaç kez yazdım. Okuyucumuzun ablası, borcunu Kurumun genel taksitlendirme şartlarına göre ödemeli. Çünkü dava açmasını önermek oldukça zor.

İsteğe bağlı sigortalının borçları

Daha önce bir soruma cevabınızdan dolayı teşekkür ederek, kayınvalidemin isteğe bağlı emeklilik borçlanmasından yararlanıp eşinin vefatından sonra almaya başladığı emekli aylığı ile birlikte ikinci aylığı almak istiyor. Mümkün mü ?

Önceden Yeni Şafak'ta çıkan konuyla ilgili bir yazınızı okumuştum. İsteğe bağlı sigorta ile ilgili bir sorum olacaktı. En son çıkan SSK ile ilgili primlerin ödenmesi ile ilgili gecikme faizleri sadece işverenleri mi ilgilendiriyor, yoksa isteğe bağlı SSK primi ödeyenler de bu en son çıkan Kanun'dan yaralanabilecekler mi?

İsteğe bağlı sigortalılığın 01.05.2003 tarihinden önce gerçekleştirilmiş, bir kısım primi ödenmiş ve biraz da borcu kalmış olmalı ki süresi dolmuş bulunan taksitlendirmeden yararlanılabilsin. Yoksa isteğe bağlı emeklilik borçlanması diye bir imkan sözkonusu değil.

Son yapılan borç taksitlendirmesi işlemleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na isteğe bağlı sigortalılık yoluyla prim ödeyenlerin borçlarının ödenebilmesini de kapsıyordu. İsteğe bağlı SSK için yeni düzenlemeden yani 01.05.2003 tarihinden önce SSK'ya isteğe bağlı olarak prim ödemeye başlayanların, bugüne kadar ödemedikleri primler var ise 01.11.2003 gününe kadar borçlarını mutlaka ödemek zorundadırlar. Borçlarını ödedikleri takdirde, bu süreler hizmetlerine eklenecektir. 01.11.2003 tarihine kadar prim borçlarını ödemezlerse daha sonra ödemek isteseler bile ödeme imkanları kalmayacaktır. Ayrıca, yine yeni düzenlemeye göre Mayıs 2003 ayı dahil olmak üzere üst üste 3 ay prim ödemeyenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları iptal ediliyor. 4958 sayılı Kanun gereğince, SSK borçlarının yeniden yapılandırılması ve borçların takside bağlanması kapsamında isteğe bağlı sigorta prim borçlarını 03 Ekim 2003 gününe kadar taksitlendirenler, borçlarını düzenli olarak taksitler halinde öderlerse 01.11.2003 gününün önemi kalmayacak ve isteğe bağlı sigorta dışına çıkarılmayacaklardır. Bu nedenle isteğe bağlı sigorta kapsamında borcu olanlar, taksitlendirdikleri borçlarını düzenli ödemelidirler.


6 Ekim 2003
Pazartesi
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED