AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ

Aynı Durumdaki İki İmam Hatiplinin Derecesi Neden Farklıdır?

1992 İHL mezunuyum. Şubat 1994'te imam hatiplik görevine başladım. 1995 Ağustos'unda Kayseri'ye nakil yaptırdım. 1992 yılında başladığım ilahiyat fakültesini 1997 Temmuz'unda bitirdim. 2002 Aralık ayında asker oldum. 2003 temmuz ayında da terhisimi aldım. Bugünkü kadro derecem 5/1. Benimle aynı tarihte göreve başlayan bir arkadaşım (İHL mezunu olarak) şu anda 4/1'inde. Bu arkadaşımın ilahiyattan mezuniyet tarihi de 2003. Bu fark nasıl olur?

İntibakınız yapacak olursak;

1992 İHL mezunu emsaliniz
31.7.1996 Üniversiteyi bitirme tarihi.

Buna göre; 31.07.1996 - 9/1, 31.07.1997- 9/2 olacaktır. Dolayısıyla emsale takılmanız nedeniyle 2 yıllık bir kaybınız söz konusudur. 31.07.2005 tarihi itibariyle de 5/1 olacaktır.

Sizinle göreve başlayan arkadaşınızın her şeyiyle size eşit olması lazım ki sizle aynı derece ve kademede olsun. Arkadaşınızın 6 yıllık sicil notunu ortalaması nedeniyle kademe alma durumu olabilir. Yine göreve başlamadan önce askerliğini yapmış olabilir. Bunlar derece ve kademeye etki eden unsurlardır.


İki Yıla Bir Kademe Aday Memura Uygulanmaz

1994 yılında Sinop'ta branş öğretmeni olarak görev başladım. Asaletimi almadan 1995 yılında askerliğe gittim ve 1996 yılında başka bir okulda göreve başladım. Sonra başka bir il'e atandım. Bu ilin MEM'i derece kadememi 5/2'ye iletmesi gerekirken 5/1'de bir yıl sabit tuttu. Bunun nedenini de stajyerliğimin iki yıl olmasını gösterdi. Böyle bir şey olabilir mi?

657 sayılı Kanunun Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemelerini düzenleyen 159'uncu maddesinde; "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, adaylık süresinin sonunda (adaylık süresi en az 1, en fazla 2 yıldır.) adaylıkta geçirilen her bir yıl için bir kademe ilerlemesi verilir. Bu husus az çok personel işlerinden anlayan her personelin bilmesi gereken basit bir şeydir. Ancak, şu hususu belirtmek gerekir ki 150 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde aday memurların Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği hükümlerine tabi olmadığı bu nedenle de kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan aday personel hakkında iki yıla bir kademe uygulaması yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, adaylık döneminde geçen süreniz 64 üncü madde kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuçta da bir kademe kaybınız olmuş olabilir. Sinop'un I. Derecede Kalkınma Öncelikli Yöreler arasında olduğu dikkate alındığında bu olasılığın daha yüksek olduğu görülmektedir.


Ne Zaman Emekli Olurum?

01.11.1983-30.11.1984 tarihleri arasında 390 gün SSK'lı hizmetim var. Daha sonra 11.02.1985 tarihinde öğretmen olarak göreve başladım. Hizmet birleştirmesini yaptım. Bu durumda hangi yıl ve kaç yaşında emekli olabilirim?

SSK hizmetiniz 390 gün: 1 yıl, 1 ay
Emekli Sandığı hizmeti: 11.02.1985 - 26.09.2005 = 20 yıl 7 ay 15 gün
Toplam hizmet: 21 yıl, 8 ay, 15 gün =21 yıl 9 ay

Buna göre, 48 yaş ve 25 fiili hizmet yılını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz. Fiili hizmet zammı süreniz varsa bu süre he-saplanan yaştan düşülecektir.


Okullarda Daha Önce Müdür Yardımcılığı Yapanların Soruları

Soru 1- 2000 yılında atanmış öğretmenim. Mart 2005'de yapılan müdür yardımcılığı sınavını kazandım. Temmuz 2005'de bir okula müdür yardımcısı oldum. Ben bu yıl içerisinde istifa edersem müdür yardımcılığı hakkım ne olur? Soru 2- MEB'de 4 yıl müdür yardımcısı kadrosu ile çalıştım. Sonra BOTAŞ'a bağlı bir kuruma geçtim. Kurumum özelleşince DPB beni MEB'e V.H.K.İ. atadı. Müdür yardımcılığına yeniden atanabilir miyim?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yeniden Atamayı düzenleyen 25'inci maddesinde; "Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde yer alan "atanabilirler" kelimesi gereğince Kurumunuzun taktir hakkı bulunmaktadır. Bu çerçevede, kurumunuzun takdiriyle müdür yardımcılığına yeniden görevlendirilmeniz mümkündür.


Muvafakat Nerede Gereklidir?

Son yerleştirmeler ile bir kuruma memur olarak atandım. 2006'da olması muhtemel KPSS'ye girerek atandığım Bakanlıktaki VHKİ ya da Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilir miyim? Muvafakat almamda bir sorun olur mu?

Muvafakat işlemi farklı kurumlar arasında söz konusudur. Diğer taraftan, sınav sonucuna göre VHKİ kadrosuna atanmanız mümkün olmakla birlikte bir çok kurumda VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni kadrosuna gerekli şartları taşıyan memurların görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi olmadan atanmaları mümkündür. Bu nedenle sadece bu kadrolara atanmak için sınava girmenizi çok anlamlı bulmadığımızı belirtmek isteriz.Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

7 Ekim 2005
Cuma
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi
Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon
Ramazan | Arşiv | Bilişim | Dizi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED