T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 1 NİSAN 2006 CUMARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Son Dakika
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

40+40 zammını kim alamayacak?

40+40 zammını içeren 5473 sayılı Kanunu, 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundaki hükme göre, düzenlemeden yararlanacak personele 15 Nisan 2006 tarihi itibariyle 180 YTL (160+20 YTL) ödenecektir. Ancak, çok çeşitli statülerde kamu personeli çalışmakta olup, kimlerin bu zammı almayacağına ilişkin hazırladığımız dosya aşağıda yer almaktadır.

40+40 zammı ek ödeme almayan kurumlarda çalışan;

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen memurlar ile
b- Aylıklarını 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre alanlara,
c- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara (akademik personel),
d- Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, verilmektedir.

Ayrıca, kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele 40+40 zammının verilip verilmeyeceğine, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri için Bakanlar Kurulu karar verecektir.

Bu konuya ilişkin olarak kurumsal bazda yaptığımız açıklamalara Yeni Şafak gazetesinin arşivinden bakılabilir.

Buna göre,

1- 4924 sayılı Kanuna göre Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel: Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir.

2- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel: Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir.

3- Özelleştirmeden işsiz kalan 4/C'liler: Özelleştirme nedeniyle işsiz kalan personel şu an kamuda 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılmaktadır. 657'nin 4/C maddesinde bu personelin bir sözleşme ile çalıştırıldığı belirtilmiştir. Bu statüde çalışan personelin 40+40 zammını alıp almayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir. Diğer yandan, bu şekilde çalıştırılan personelin adı geçici personel olup, bunlar sözleşmeli personel olmayıp, sözleşme ile çalıştırılan personeldir. Ancak, bunlara ilave ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu her zaman yetkilidir.

4- Kısmı statüde istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler: Bu personel, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılmaktadır. Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına ilişkin olarak 3 nolu açıklamaya bakınız.

5- 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel: Bu personel KİT'lerde çalışmaktadır. Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Yüksek Planlama Kurulu Karar verecektir.

6- Vekil personel: Kanunun birinci maddesinde "Bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle açıktan bir kadroya vekil olarak atananlara 40+40 zammı verilmeyecektir.

7- Teşkilat Kanunlarına göre çalışan sözleşmeli personel: DPT, Hazine gibi kurumlarda teşkilat kanunlarına göre sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Bunların 40+40'ı alıp alamayacağına Bakanlar Kurulu karar verecektir.

8- Kadro karşılığı sözleşmeli personel: Madde metninde açıkça yazıldığı için Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan bu personel, 40+40 zammından yararlanamayacaktır.

9- Geçici işçiler: Sadece TEDAŞ'ta 5 bine yakın geçici işçi çalışmaktadır. Geçici işçi olarak çalışanlar 40+40 zammından yararlanmayacaktır.

10- Daimi işçi: Daimi işçi olarak çalışanlar 40+40 zammından yararlanmayacaktır.

11- MEB'de ek ders karşılığı çalışan öğretmenler: Bu statüde çalışan öğretmenler 40+40 zammından yararlanmayacaktır.


Geçici işçilik süresi, imam-hatibin kademe ve derecesini
etkiler mi?

1997'den beri imam-hatip olarak çalışıyorum. 1995-1997 yılları arasında, belediyede 3 yıl süreyle geçici işçi statüsünde SSK'lı olarak çalıştım. SSK'lı olarak çalıştığım dönem için derece veya kademe alabilir miyim?

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde hangi sürelerin dikkate alınacağı 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu maddede teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında yer alan memurlara ilişkin düzenleme yapılmışken, Din Hizmetleri sınıfında yer alan memurlar için bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, imam-hatiplerin geçici işçi statüsünde geçen süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınamamaktadır.


Hizmetli, KPSS'ye girerek memur olabilir mi?

Bir kamu kuruluşunda yardımcı hizmetler sınıfında aday memur olarak çalışıyorum. KPSS'ye girebilir miyim? Burada bazı arkadaşlar yardımcı hizmetli sınıfından başka bir sınıfı kazandığın takdirde kurum sana muvafakat vermek zorunda diyorlar bu ne kadar doğru?

Mesajınızdan anlaşıldığı kadarıyla, memurun KPSS'ye girmesi yönünde bir engel olmadığını ve KPSS ile bir kadroya yerleşmeniz halinde muvafakat ile geçiş yapılması gerektiği bilgisine sahipsiniz. Zaten memurlar, görevde yükselme engelini aşmak için bu sınava girerek atanma yolunu tercih etmektedirler.

Diğer sorularınıza gelince; öncelikle şu hususu vurgulamak gerekmektedir. 657 sayılı Kanun gereğince uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı, aday memurun da KPSS ile bir kadroya yerleşmesi halinde muvafakat ile geçiş yapabileceğine karar vermiştir. Diğer taraftan, bazı durumlarda çalışılan kurum muvafakat vermeyebilir. Şayet kurumu muvafakat vermezse bu durum yargıya götürebilir. Yargının bu tür durumlarda dikkate aldığı husus kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun işlem tesis edilip edilmediğidir.


Memurluğa atanmada yaş sınırı kalktı ama

Eşim İmam Hatip lisesi mezunu ve şu anda A.Ö ilahiyat önlisans 2.sınıf öğrencisi. Ocak 1975 yılı doğumlu. Memur olmada bir yaş sınırı olup olmadığını sormak istiyorum?

KPSS işlemlerine esas "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te bu ay içerisinde önemli bir değişiklik yapıldı ve mevzuatında hüküm bulunmadığı sürece kamu kurumlarının üst yaş sınırı isteyemeyecekleri düzenlemesi getirildi.

Buna göre, 5434 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesi çerçevesinde, teorik olarak 65 yaşını dolduruncaya kadar bir kişinin memur olması mümkündür. Ancak bu şekilde yapılan bir düzenlemenin kamu yararına uygun olmadığını, bu şekilde tüm sınırları kaldıran bir düzenleme yerine 35 veya 40 yaş gibi bir standart düzenlemenin daha yararlı olacağını düşünüyorum


6 yıllık memur nasıl hacca gider?

Bu yıl Allah (c.c.) izin verirse hacca gitmek istiyorum. Yalnız 6 yıllık memur olduğum için yasal iznim 20 gündür. Ben hacca nasıl gideceğim? Çünkü hac organizasyonu en az 35 gün sürüyor?

657 sayılı Kanun'un, 103'üncü maddesinde birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde iki yılın iznini bir arada kullanırsanız toplam 40 gün izin eder ki, bu süre de haccınızı ifa edebilirsiniz.

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi