T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
Ç A L I Ş A N I N   S E S İ 3 NİSAN 2006 PAZARTESİ
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Bugünkü Yeni Şafak
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 


Tahsin SINAV


SSK'da primlerin yeniden yapılandırılması

Daha önceki yazılarımda belirttiğim üzere, 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, Nisan ayının başında yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanun'un ilk maddesinde belirtilen işveren ve sigortalıların prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının esasları, gerek Kanun hükümleri, gerekse 15.03.2006 tarihli ve VIII/95 sayılı Kurum Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslara göre kapsama giren borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yürütülecek işlemler, 16-368 Ek Sayılı SSK Genelgesi'yle aşağıdaki şekilde açıklanmış bulunmaktadır.

1.Kapsama Giren Borçlular:

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,

a) Özel sektör işverenleri,

b) Resmi sektör işverenleri (Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'ler dahil),

c)5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Uzlaşma Komisyonu ile anlaşarak uzlaşması kesinleşenler hariç olmak üzere büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin % 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler,

d) Mülga 5272 sayılı Kanun'un Geçici 7'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5'inci maddelerine istinaden kurumumuza olan borçlarından dolayı Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonu'na başvuran belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve şirketler hariç olmak üzere, belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin % 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketler,

Kapsama girmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere;

-Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Uzlaşma Komisyonu'na başvurmayan ya da başvurduğu halde anılan komisyonla anlaşma sağlayamayan büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin % 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler,

-Uzlaşma Komisyonu'na hiç başvurmamış olan belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin % 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketler,

Başvuruda bulunmaları halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan Uzlaşma Komisyonu'na başvurarak 31.12.2005 tarihine kadar olan süre içinde anılan komisyon ile anlaşma sağladığı kesinleşen büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin % 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketler, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

5458 sayılı Kanun'da, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonu'na başvuran belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve şirketler hariç tutulduğundan, bunların Uzlaşma Komisyonu ile anlaşıp anlaşmadıklarının bir önemi bulunmadığından, Uzlaşma Komisyonu'na başvurduğu halde anlaşma sağlayamayanlar yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Uzlaşma Komisyonu'na başvuran belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve şirketler ile Uzlaşma Komisyonu'na başvurarak 31.12.2005 tarihi itibariyle anlaşma sağladıkları kesinleşen büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin % 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin isimleri kurumumuz İnternet sayfasında yayınlanmış olup, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanamayacak olan bu kuruluşların, ünitelerimize başvuruda bulunmaları halinde, buradan gerekli kontrol yapılacaktır.

2.Kapsama Giren Borç Türleri:

Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,

a) Sigorta primi,
b) Sosyal güvenlik destek primi,
c) İşsizlik sigortası primi,
d) İdari para cezası,
e) Özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerde fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borçlar,
f) Sosyal yardım zammı borçları,

g) 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükümlerine göre topluluk sigortasına tabi avukatlar ve noterlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarına ait prim borçları,

h) 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesi hükümlerine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların, sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları,

Yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir.

Buna karşılık, resmi ve özel sektör işverenlerinin, tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı payları, konut edindirme yardımı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, kira borçları ve bunların ferileri ve icra masrafları gibi borçları ile tarım sigortası prim borçları yeniden yapılandırma kapsamı dışındadır.

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Aktüel | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi