Puan Durumu / Futbol

 • Son Maçlar
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • Championship round
   • CO
    0 : 1
    CL
   • CL
    1 : 1
    ST
   • AF
    2 : 3
    CL
   • CL
    2 : 0
    JU
   • CL
    0 : 0
    BO
   • FC
    1 : 0
    CL
   • 15
   • 10
   • 3
   • 2
   • 25
   • 10
   • 15
   • 33
  • Championship round
   • ST
    4 : 0
    GA
   • CL
    1 : 1
    ST
   • ST
    1 : 0
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 4
    ST
   • CS
    0 : 0
    ST
   • ST
    7 : 0
    PO
   • 15
   • 9
   • 5
   • 1
   • 29
   • 8
   • 21
   • 32
  • Championship round
   • CS
    2 : 0
    GA
   • CS
    2 : 2
   • CS
    1 : 1
    CS
   • PO
    0 : 2
    CS
   • CS
    1 : 2
    CS
   • CO
    1 : 2
    CS
   • 15
   • 9
   • 5
   • 1
   • 24
   • 12
   • 12
   • 32
  • Championship round
   • JU
    0 : 2
    BO
   • BO
    3 : 3
    CS
   • BO
    1 : 0
    FC
   • GA
    1 : 0
    BO
   • CL
    0 : 0
    BO
   • BO
    0 : 0
   • 15
   • 7
   • 4
   • 4
   • 20
   • 14
   • 6
   • 25
  • Championship round
   • AF
    3 : 1
    FC
   • GA
    0 : 0
    AF
   • AF
    2 : 3
    CL
   • 1 : 1
    AF
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 0
    AF
   • AF
    2 : 3
    CS
   • 15
   • 6
   • 6
   • 3
   • 21
   • 14
   • 7
   • 24
  • Championship round
   • AF
    3 : 1
    FC
   • FC
    3 : 0
    JU
   • BO
    1 : 0
    FC
   • FC
    5 : 2
    CS
   • GA
    0 : 1
    FC
   • FC
    1 : 0
    CL
   • 15
   • 7
   • 2
   • 6
   • 17
   • 13
   • 4
   • 23
  • Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 2
   • ST
    1 : 0
   • 2 : 3
    CO
   • 1 : 1
    AF
   • 3 : 0
    JU
   • BO
    0 : 0
   • 15
   • 6
   • 3
   • 6
   • 21
   • 15
   • 6
   • 21
  • Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 1
    CS
   • CS
    1 : 0
    PO
   • CS
    1 : 1
    CS
   • CS
    0 : 1
    CO
   • CS
    0 : 0
    ST
   • AF
    2 : 3
    CS
   • 15
   • 5
   • 4
   • 6
   • 17
   • 18
   • -1
   • 19
  • Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 1
    CS
   • BO
    3 : 3
    CS
   • CS
    1 : 1
    PO
   • FC
    5 : 2
    CS
   • CS
    1 : 2
    CS
   • GA
    0 : 2
    CS
   • 15
   • 4
   • 6
   • 5
   • 17
   • 22
   • -5
   • 18
  • Küme Düşme Turu
   • PO
    0 : 0
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • CS
    1 : 0
    PO
   • CS
    1 : 1
    PO
   • PO
    0 : 2
    CS
   • PO
    0 : 3
    CO
   • ST
    7 : 0
    PO
   • 15
   • 5
   • 3
   • 7
   • 12
   • 24
   • -12
   • 18
  • Küme Düşme Turu
   • CO
    0 : 1
    CL
   • CO
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • 2 : 3
    CO
   • CS
    0 : 1
    CO
   • PO
    0 : 3
    CO
   • CO
    1 : 2
    CS
   • 15
   • 5
   • 2
   • 8
   • 17
   • 18
   • -1
   • 17
  • Küme Düşme Turu
   • PO
    0 : 0
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    2 : 3
    CS
   • CO
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 4
    ST
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 0
    AF
   • JU
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • 15
   • 3
   • 2
   • 10
   • 11
   • 26
   • -15
   • 11
  • Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 0
    GA
   • ST
    4 : 0
    GA
   • JU
    1 : 1
    GA
   • GA
    1 : 0
    BO
   • GA
    0 : 1
    FC
   • GA
    0 : 2
    CS
   • 15
   • 2
   • 3
   • 10
   • 7
   • 26
   • -19
   • 9
  • Küme Düşme Turu
   • JU
    0 : 2
    BO
   • FC
    3 : 0
    JU
   • JU
    1 : 1
    GA
   • CL
    2 : 0
    JU
   • 3 : 0
    JU
   • JU
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • 15
   • 1
   • 4
   • 10
   • 9
   • 27
   • -18
   • 7
 • Romanya 1. Ligi İç Saha Puan Durumu

  Son Maçlar
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text Fotbal Club FCSB
   Championship round
   • ST
    4 : 0
    GA
   • ST
    1 : 0
   • ST
    7 : 0
    PO
   • 8
   • 5
   • 3
   • 0
   • 19
   • 4
   • 15
   • 18
  • 2 Alternate Text CFR Cluj
   Championship round
   • CL
    1 : 1
    ST
   • CL
    2 : 0
    JU
   • CL
    0 : 0
    BO
   • 7
   • 5
   • 2
   • 0
   • 10
   • 2
   • 8
   • 17
  • 3 Alternate Text FC Viitorul Constanta
   Championship round
   • FC
    3 : 0
    JU
   • FC
    5 : 2
    CS
   • FC
    1 : 0
    CL
   • 8
   • 5
   • 1
   • 2
   • 13
   • 5
   • 8
   • 16
  • 4 Alternate Text FC Astra Ploiesti
   Championship round
   • AF
    3 : 1
    FC
   • AF
    2 : 3
    CL
   • AF
    2 : 3
    CS
   • 8
   • 5
   • 1
   • 2
   • 14
   • 7
   • 7
   • 16
  • 5 Alternate Text FC Botosani
   Championship round
   • BO
    3 : 3
    CS
   • BO
    1 : 0
    FC
   • BO
    0 : 0
   • 8
   • 4
   • 3
   • 1
   • 14
   • 9
   • 5
   • 15
  • 6 Alternate Text CS Universitatea Craiova
   Championship round
   • CS
    2 : 0
    GA
   • CS
    2 : 2
   • CS
    1 : 1
    CS
   • 7
   • 3
   • 4
   • 0
   • 10
   • 5
   • 5
   • 13
  • 7 Alternate Text Dinamo Bükreş
   Küme Düşme Turu
   • 2 : 3
    CO
   • 1 : 1
    AF
   • 3 : 0
    JU
   • 7
   • 3
   • 1
   • 3
   • 11
   • 8
   • 3
   • 10
  • 8 Alternate Text CS Voluntari
   Küme Düşme Turu
   • CS
    1 : 0
    PO
   • CS
    0 : 1
    CO
   • CS
    0 : 0
    ST
   • 7
   • 3
   • 1
   • 3
   • 8
   • 9
   • -1
   • 10
  • 9 Alternate Text CS Municipal Stundestesc Iasi
   Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 1
    CS
   • CS
    1 : 1
    PO
   • CS
    1 : 2
    CS
   • 7
   • 2
   • 2
   • 3
   • 6
   • 9
   • -3
   • 8
  • 10 Alternate Text Poli Aek Timisoara
   Küme Düşme Turu
   • PO
    0 : 0
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • PO
    0 : 2
    CS
   • PO
    0 : 3
    CO
   • 7
   • 2
   • 2
   • 3
   • 6
   • 10
   • -4
   • 8
  • 11 Alternate Text Gaz Metan Medias
   Küme Düşme Turu
   • GA
    1 : 0
    BO
   • GA
    0 : 1
    FC
   • GA
    0 : 2
    CS
   • 8
   • 2
   • 1
   • 5
   • 4
   • 11
   • -7
   • 7
  • 12 Alternate Text Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   Küme Düşme Turu
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    2 : 3
    CS
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 4
    ST
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 0
    AF
   • 7
   • 2
   • 1
   • 4
   • 5
   • 13
   • -8
   • 7
  • 13 Alternate Text Juventus Bükreş
   Küme Düşme Turu
   • JU
    0 : 2
    BO
   • JU
    1 : 1
    GA
   • JU
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • 8
   • 1
   • 3
   • 4
   • 6
   • 12
   • -6
   • 6
  • 14 Alternate Text CS Concordia Chiajna
   Küme Düşme Turu
   • CO
    0 : 1
    CL
   • CO
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • CO
    1 : 2
    CS
   • 8
   • 1
   • 1
   • 6
   • 6
   • 11
   • -5
   • 4
 • Romanya 1. Ligi Dış Saha Puan Durumu

  Son Maçlar
  • O
  • G
  • B
  • M
  • A
  • Y
  • AV
  • P
  • 1 Alternate Text CS Universitatea Craiova
   Championship round
   • PO
    0 : 2
    CS
   • CS
    1 : 2
    CS
   • CO
    1 : 2
    CS
   • 8
   • 6
   • 1
   • 1
   • 14
   • 7
   • 7
   • 19
  • 2 Alternate Text CFR Cluj
   Championship round
   • CO
    0 : 1
    CL
   • AF
    2 : 3
    CL
   • FC
    1 : 0
    CL
   • 8
   • 5
   • 1
   • 2
   • 15
   • 8
   • 7
   • 16
  • 3 Alternate Text Fotbal Club FCSB
   Championship round
   • CL
    1 : 1
    ST
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 4
    ST
   • CS
    0 : 0
    ST
   • 7
   • 4
   • 2
   • 1
   • 10
   • 4
   • 6
   • 14
  • 4 Alternate Text CS Concordia Chiajna
   Küme Düşme Turu
   • 2 : 3
    CO
   • CS
    0 : 1
    CO
   • PO
    0 : 3
    CO
   • 7
   • 4
   • 1
   • 2
   • 11
   • 7
   • 4
   • 13
  • 5 Alternate Text Dinamo Bükreş
   Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 2
   • ST
    1 : 0
   • BO
    0 : 0
   • 8
   • 3
   • 2
   • 3
   • 10
   • 7
   • 3
   • 11
  • 6 Alternate Text FC Botosani
   Championship round
   • JU
    0 : 2
    BO
   • GA
    1 : 0
    BO
   • CL
    0 : 0
    BO
   • 7
   • 3
   • 1
   • 3
   • 6
   • 5
   • 1
   • 10
  • 7 Alternate Text CS Municipal Stundestesc Iasi
   Küme Düşme Turu
   • BO
    3 : 3
    CS
   • FC
    5 : 2
    CS
   • GA
    0 : 2
    CS
   • 8
   • 2
   • 4
   • 2
   • 11
   • 13
   • -2
   • 10
  • 8 Alternate Text Poli Aek Timisoara
   Küme Düşme Turu
   • CS
    1 : 0
    PO
   • CS
    1 : 1
    PO
   • ST
    7 : 0
    PO
   • 8
   • 3
   • 1
   • 4
   • 6
   • 14
   • -8
   • 10
  • 9 Alternate Text CS Voluntari
   Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 1
    CS
   • CS
    1 : 1
    CS
   • AF
    2 : 3
    CS
   • 8
   • 2
   • 3
   • 3
   • 9
   • 9
   • 0
   • 9
  • 10 Alternate Text FC Astra Ploiesti
   Championship round
   • GA
    0 : 0
    AF
   • 1 : 1
    AF
   • Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
    0 : 0
    AF
   • 7
   • 1
   • 5
   • 1
   • 7
   • 7
   • 0
   • 8
  • 11 Alternate Text FC Viitorul Constanta
   Championship round
   • AF
    3 : 1
    FC
   • BO
    1 : 0
    FC
   • GA
    0 : 1
    FC
   • 7
   • 2
   • 1
   • 4
   • 4
   • 8
   • -4
   • 7
  • 12 Alternate Text Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   Küme Düşme Turu
   • PO
    0 : 0
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • CO
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • JU
    2 : 1
    Sepsi Osk Sfantu Gheorghe
   • 8
   • 1
   • 1
   • 6
   • 6
   • 13
   • -7
   • 4
  • 13 Alternate Text Gaz Metan Medias
   Küme Düşme Turu
   • CS
    2 : 0
    GA
   • ST
    4 : 0
    GA
   • JU
    1 : 1
    GA
   • 7
   • 0
   • 2
   • 5
   • 3
   • 15
   • -12
   • 2
  • 14 Alternate Text Juventus Bükreş
   Küme Düşme Turu
   • FC
    3 : 0
    JU
   • CL
    2 : 0
    JU
   • 3 : 0
    JU
   • 7
   • 0
   • 1
   • 6
   • 3
   • 15
   • -12
   • 1
 • O: Oynadığı Maç
 • G: Galibiyet
 • B: Beraberlik
 • M: Mağlubiyet
 • A: Attığı Gol
 • Y: Yediği Gol
 • AV: Avaraj
 • P: Puan
+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.