AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ

Y A Z A R L A R
Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu

Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal çizgisini "Muhafazakar Demokrasi" olarak tanımlıyor. Bu siyasal kimlik, Genel Kongrede R. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla ete kemiğe büründü ve kurumsallaşmaya başladı. Bu kavramın içeriğine başka yazılarda değineceğim, bugün vurgulamak istediğim böyle bir çabanın Türk siyaseti açısından ne anlam ifade ettiği, niçin önemli olduğudur.

"Muhafazakar Demokrasi" kavramı Türk siyasetine yeni bir açılım getirmektedir. Bu çabanın önemini şöyle özetleyebiliriz:

1. Siyaseti gerçekçi bir eksene oturtmak. Muğlak, müphem, ne olduğu belli olmayan siyasi kimlikler ve siyasi projeler yerine koordinatları ve çerçevesi belli, "sahici" bir siyasal çizgi oluşturmak açısından önemlidir.

2. Yerli, topluma özgü, gelenekten neşet eden değerleri temsil eden bir siyasi yapılanmaya gitmek. Türk siyasetinde farklı partilerin içinde bir damar olarak muhafazakarlık hep olmuştur. Ama müstakil ve içi doldurulmuş bir siyasal çizgi olarak bugün ortaya çıkmaktadır. Yerli değerlerle evrensel değerleri örtüştüren, dünya sistemi içinde anlamlandırılabilen, ama yerli muhteva üzerinde yükselen bir "siyasal hareket" üretmek önemlidir.

3. Siyasetin normalleşmesini ve güçlenmesini sağlamak. Din-siyaset, İslam-demokrasi, gelenek-modernlik, devlet-toplum gibi ilişkileri yeniden kurarak, yaşanan gerilimleri azaltmak açısından bu çaba önemlidir.

4. Yeni bir siyaset tarzı üretmek. Belli ilkeler ve değerler üzerinde farklı siyasal çizgilerden gelen insanların buluşma noktası olması ve uzlaşı temelinde kucaklayıcı bir siyaset tarzı gütmesi açısından böyle bir çaba önemlidir.

AK Parti dünya genelinde var olan muhafazakarlık çizgisini kendi sosyo-kültürel coğrafyamızda yeniden üretmeye çalışmaktadır. Demokrasi ortak paydasında muhafazakarların, liberallerin ve sosyalistlerin (sosyal demokratların) bir araya gelerek rekabet ve hizmet edilebilir bir siyasal zemin üretmeleri Türk siyasetinin bugünü ve geleceği açısından çok yararlı olacaktır.

AK Parti'nin siyasal kimliği çerçevesindeki kurumsallaşma süreci devam ediyor. Muhafazakar Demokrasi anlayışının partinin tabanında ve kamuoyunda olumlu bir yansıma bulabilmesi sadece siyasi alanda yapılacak çalışmalarla sınırlı kalamaz. Bunun sosyal ve kültürel izdüşümlerinin de oluşması gerekir.

Bu çerçevede Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da "Muhafazakarlık ve Demokrasi" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenliyor. Birçok ülkeden akademisyen, siyasetçi ve yazarın katılacağı programa bazı yabancı parti başkanlarının da katılması planlanıyor.

Sempozyumda Buckingham Üniversitesi'nden Norman Barry, Maryland Üniversitesi'nden Charles Butterworth, George Mason Üniversitesinden Charles Rowley, Leicester Üniversitesi'nden Anthony Bradney, Michigan Üniversitesi'nden Tony Sullivan gibi çok önemli akademisyenler konuşma yapacaklar.

Türkiye'den de Mustafa Erdoğan, Mehmet Aydın, Ali Yaşar Sarıbay, Murat Çizakça, Mustafa Özel, S. Seyfi Öğün, Davut Dursun, Niyazi Öktem, Etyen Mahçupyan, Ali Bayramoğlu, Taha Akyol, Nuray Mert, Ömer Laçiner, Fehmi Koru gibi akademisyen ve gazeteciler katılacaklar.

Sayın Başbakan'ın da konuşma yapacağı programda muhafazakarlık tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Muhafazakarlık "Akıl ve Çağdaşlık", "Ekonomi", " Demokrasi ve Laiklik", "Geçmiş ve Gelecek" gibi kavramlar açısından değerlendirilecek.

AK Parti'nin iktidara gelen ve önemli bir güçle iktidarı kullanan, yani pratiğin içinde olan bir parti olarak kendisini belli bir teoriyle ifade etmeye çalışması Türk siyaseti açısından çok önemlidir.

Partilerin konjonktüre, şartlara, pratiğe teslim olmamaları, kendi siyasal kimliklerine uygun bir çizgi takip etmeye çalışmaları Türk siyasetine kalite getirecektir.

AK Parti'nin iktidardayken bile siyasal kimliğini üretmeyi öncelemesi diğer partilere de örnek olmalıdır.


22 Aralık 2003
Pazartesi
 
YALÇIN AKDOĞAN


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED