T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 24 HAZİRAN 2006 CUMARTESi
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Yurt Haberler
  Son Dakika
 
 
 
  657'liler Ailesi
  Ankara'da Şafak
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  İzdüşüm
  Kültür-Sanat
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

'Disiplin Affı' hangi cezaları kapsıyor?

"Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı" 21/06/2006 tarihli Meclis Genel Kurulu birleşiminde kabul edilmiştir. Kanun Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayı ve Resmi Gazetede yayımının akabinde yürürlüğe girecek... Peki kanun kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor? İşte detaylar...

KANUN, HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Kanun, 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarını affetmektedir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş bulunan tüm disiplin cezaları af kapsamındadır.

HANGİ CEZALAR AFFEDİLMİYOR?

Üç ceza türü affedilmemektedir. Bunlar şu şekildedir:

1- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları.

2- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları.

3- Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları. (

4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tâbi personel.

HANGİ MEMURLUKTAN ÇIKARMA CEZALARI AF KAPSAMINDA?

Kabul edilen kanun tasarısına göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları af kapsamı dışındadır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin (E) bendinde düzenlenmiştir. Bu bentte, "bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaya" Devlet Memurluğundan çıkarma cezası denmektedir. Bu cezada maddeye göre 11 halde verilmektedir.

Buna göre, 125'inci maddenin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı görevlerine son verilen personelin bu aftan yararlanabilmesi için, işledikleri fiil veya halin yukarıda belirtilen suçlardan olmaması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak 125/E'ye göre bir siyasi partiye girmek memurluktan çıkarma cezası gerektirmektedir. Bu ceza af kapsamındadır. Ama rüşvet atığı gerekçesiyle 12/E'de yer alan "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fıkrasından ceza alanlar af kapsamı içinde değildir. Zira rüşvet suçundan dolayı verilen cezalar madde metninde af kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle 12/E'den dolayı verilen bir cezanın yukarıda belirtmiş olduğumuz filler kapsamında verilmemiş olması gerekmektedir.

DİSİPLİN CEZASINA BAĞLI OLMAYAN İŞLEMLER AF KAPSAMINDA DEĞİL

Herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmayan işlemler kanun kapsamı dışındadır.

Bu çerçevede yer vermiş olduğumuz tasarı;

a- Görevinden çekilmiş sayılan,
b- Görev yeri değiştirilen,
c- İstifa eden,
d- Adaylık süresinde başarısızlığı nedeniyle görevine son verilen,
e- Disiplin cezası ile birlikte hakkında mali, idari ve adli tedbir uygulananları, kapsamamaktadır.

MÜRACAAT ŞARTI VAR MI?

Aftan yararlanmak için müracaat şartına gerek yoktur. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacaktır.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Onaydan sonra Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Resmi Gazetede yayımladığı gün yürürlüğe girmiş olacaktır.

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi