AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Albaraka Türk

Y A Z A R L A R
15 soruda İslâmcılık Dersleri: (IV)

Soru: 12) Günümüz tarihçilerinden biri, hatıratında, bir din adamından bahs ederken şu anılardan yola çıkar: "Devlet hazinesi bomboştu. Rahmetli elinde bir mendile sarılmış 1200 lira kadar bozuk para ile Mustafa Kemal'i ziyarete geldi.... Sıkılarak söze başladı: "Oğlum, şu üç-beş kuruş kara günlerde lazım olur diye toplamıştım. Sen memleketi kurtarmaya çalışıyorsun. Paraya ihtiyacın var. Belki işine yarar. Ne zaman elin genişlerse o zaman ödersin." dedi ve bağlı mendili masanın üzerine bıraktı. (...) Bu temiz yürekli din adamının Atatürk'e ne kadar derinden inandığını gösteren şu anıyı rahmetli Saffet Arıkan'dan işitmiştim. Şapka devrimi günlerinde bir gün, Ankaralı din adamları ...yı ziyaret ederek "Seninkini gördün mü? Nihayet bize şapkayı da giydirdi." diye şikayette bulunmak isterler......'nin verdiği cevap şudur: "Efendiler! Onun her yaptığı doğrudur. Eğer dininizi değiştirin derse, tereddüt etmeyin, onda da bir hikmet vardır."

Bu sözleri söyleyen bu aydın ve ilerici din adamı kimdir?

Soru: 13) Rusya müslümanlarındandır. 1881'de 28 yaşında İstanbul'a geldi. Namık Kemal ve Ahmet Vefik Paşa ile tanıştı. Ülkesine dönüşte oradaki Müslümanları uyandırmaya ve birleştirmeye girişti. Bir çok çalışmalar yaptı, yazılar yazdı. Japonya'ya kadar uzandı. Büyük Asya'nın doğuşu için elinden geleni esirgemedi. Nasihat ve konferanslar düzenledi. Meşrutiyetin ilânı sırasında tekrar İstanbul'a geldi. Konferansları devrin İslâmcı basınında yer aldı, özellikle "Sebilürreşad"da fikir ve aksiyonu üzerindeki görüşleri yayınlandı. İstanbul'da "İslâm Dünyası" ve "Tearuf-i Müslimîn" adlarında iki dergi çıkardı. Türkçülerle İslamcıları birleştirip Rusya'da Çar'a karşı bir İslâm İttihadı kurmayı amaçladı. Gezi notları ve hatıralarını "Alem-i İslâm" adı altında iki cildde topladı. Türkiye'den ümidini kesmiş olacak ki, İkinci Dünya Harbi'nin başlamasından az önce tekrar Uzak-Doğu'ya gitti. Ölümüne kadar (1944), Japonya'da kaldı.

Kimdir bu "İttihad-ı İslâm" taraftarı "seyyah-ı şehir" modern Evliya Çelebi?...

Soru: 14) Şu sözleri söyleyen büyük şehid kimdir: "Müslüman, dinden, faziletten, ahlâkî değerlerden, asil gayretlerden ve temiz, güzel her şeyden uzak olan cemiyet içinde, müslüman dinine karşı elinde kor olan kimsenin duruşu gibi durur. Başkaları onun duruş ve düşünceleri ile alay ederler ve diğer ölçülerine gülerler. Kendisiyle alay eden ve gülen kimselere yükseklerden bakan mü'min, hiç bir eksiklik hissetmez. Kendisinden evvel hak yolunda yürüyüp giden sağlam iman kafilesine bağlı guruptan biri olan Hz. Nuh (a.s.)'ın dediğini tekrar eder: "...Eğer bizimle eğlenirseniz biz de sizinle, bu eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz." (Hud/38)

Yukarıdaki ayetin ışığında, davasını mücadelesini belirginleştiren son çeyrek asrın bu büyük şehidi kimdir?

Soru: 15) 28 yaşında 2. Ordu'da alay müftüsü oldu. 15 yıl alay müftülüğünden sonra kadılığa geçmiştir. 1909'da kadılıktan azl edilmiş ve müebbed küreğe çarptırılmıştır. Ardından sürgüne çevrilen cezası üzerine Medine-i Münevvere'ye ikamete mecbur olmuştur. Burada kalmayı canına minnet saymış, 1912'de çıkan genel affla İstanbul'a dönmüştür.

Edirne'den Dağıstan'a, Trabzon'dan Hicaz'a kadar dinî ve tasavvufî bilgiler yaymıştır.

1919'da ancak müderrisliğe lâyık görülmüştür.

Hadis alanında eserleri vardır. Hayatında beş padişah gören bu zat-ı muhterem 70 yaşında, şimdi yerinde yeller esen İstanbul vilayetinin yanındaki bir dergâhta hayata gözlerini yummuştur.

Kimdir bu muhaddis ve mutasavvıf kişi?...


www.sadikalbayrak.com

17 Ekim 2003
Cuma
 
SADIK ALBAYRAK


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Hayat | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Karikatür | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED