AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
Y A Z A R L A R
SSK'dan ne zaman yaşlılık aylığımı talep edebilirim?

Mustafa GENÇ (İZMİT): 20.04.1982'den 07.05.2004'e kadar Bağ-kurlu idim. Toplam 18 yıl 5 ay 21 gün Bağ-kur günüm var. 12.05.2004'de SSK'ya geçtim. Askerden önce Bağ-kurum başlamıştı. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Bir de SSK'dan ne zaman emekli olabilirim?

Sayın Mustafa GENÇ, mailinizde 20.04.1982 - 07.05.2004 tarihleri arasında Bağ-kur'a toplam 18 yıl 5 ay 21 gün prim ödediğinizi, 12.05.2004 tarihinde SSK'ya geçtiğinizi, Bağ-kur sigortalılığınızın askerlikten önce başladığını belirterek, askerlik borçlanması yapıp yapamayacağınızı, SSK'dan ne zaman emekli olabileceğinizi soruyorsunuz. 12.05.2004 tarihinde SSK sigortalısı olduğunuza göre, öncelikle hizmet birleştirmesi hükümlerinden yararlanabilmeniz için, SSK'ya fiilen -veya isteğe bağlı sigortalılık yoluyla- en az 3,5 yıl yani 1260 gün prim ödemeniz gerektiğinden, aralıksız prim ödemeniz halinde, bu süre 12.11.2007 tarihinde dolacağından, en azından bu tarihe kadar SSK sigortalılığınızı devam ettirmelisiniz. Bu tarihte sigortalılık süreniz, 25 yıl 6 ay 22 gün olacak. 506 sayılı Yasaya 4447 sayılı Yasa ile eklenen 4759 sayılı Yasa ile değişik geçici 81. madde uyarınca, sigortalılığınız 20.04.1982 tarihinde başladığına göre, 25 yıllık sigortalılık sürenizi, 46 yaşınızı ve en az 5075 prim ödeme gününüzü tamamlamanız gerekiyor. 12.11.2007 tarihine kadar en az 1260 gün SSK'ya prim ödeyeceğinize göre, 6651 gün olarak hesaplanan Bağ-kur primleriniz de eklendiğinde 7911 prim ödeme gününe ulaşacaksınız. Bu nedenle, sadece prim ödeme gününe katılacak olan askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. Doğum tarihinizi belirtmemeniz nedeniyle yaşınız hesaplanamamıştır. Eğer belirtilen tarihte 46 yaşınızı dolduruyorsanız, SSK'dan yaşlılık aylığınızı talep edebileceksiniz.


Hak sahipleri, isteğe bağlı sigortalılık yoluyla eksik günlerini tamamlayabilir mi?

Şener ÖZŞİRİN: Sigortalılık süresi 1800 günü doldurmadan vefat eden bir kişinin eşi, isteğe bağlı olarak prim ödeyerek 1800 günü tamamlayıp emekli olabilir mi?

Sigortalının bütün sigortalılık bilgileri verilmeliydi. Değerlendirme ancak böyle yapılabilir. Bu durumda vefat eden sigortalının doğum tarihi ve işe giriş tarihi gün ay yıl olarak; prim ödeme tarihleri itibariyle ödenen primlerin gün sayıları da belirtilmelidir. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık, hak sahipleri tarafından yapılamaz. Ancak sigortalı, erkek ise askerlik borçlanması yolu dışında imkan yok. Bayan sigortalılar, evlenip işten ayrılarak evlenme toptan ödemesi almışlarsa, hizmet ihyası yoluyla bu dönemdeki sigortalılığın prim tutarını faiziyle birlikte ödeyebilirler. Kısaca vefat eden sigortalının eşine ölüm aylığı bağlanması için 1800 günün isteğe bağlı sigortalılık yoluyla tamamlanması mümkün değil.


Malullük aylığının hak edilmesi için prim ödeme gün sayısı
ne kadardır?

Geçen hafta Perşembe günü (14.07.2005) yayınlanan "Malulen emekliliğin şartlarını açıklar mısınız?" başlıklı yazımda, sigortalının sigortalılığının başlangıç tarihinin 24.08.1973 olduğu gözümden kaçmış. Yorumları 5 yıllık sigortalılığa göre yapmıştım. Bu nedenle malulen emeklilik için en az 5 yıl sigortalı ise 900 gün ve her yıl için de ortalama 180 gün gerekli olduğu belirtilerek sonuca varmış; sehven "Bu durumda sigortalının sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı (1065 gün) yeterlidir."demiştim. Ancak sigortalının işe giriş tarihinin 24.08.1973 olması nedeniyle düzeltme yapılması zarureti hasıl olmuştur:

Geçen haftaki yazımda belirttiğim gibi, sigortalının malullük aylığına hak kazanabilmesi için: 1)Malul sayılmak veya çalışmaya başladıktan sonra malul olmak için malullük durumunun sağlık raporuyla tespiti, 2)Toplam olarak 1800 gün ve daha fazla prim ödemiş olması veya 3)En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.

Bu temel şartlar doğrultusunda, malullük aylığını hak edebilmek için, 1800 günlük primin tamamının SSK'ya yatması gerekmemektedir. Hizmetleri Birleştirme Yasası uyarınca diğer kurumlara yatırılan primler de değerlendirmeye katılmaktadır. En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmasının anlamı, 5 x 180 = 900 gün, yani 5 yıl içinde toplam 900 gün prim ödenmiş olması yeterlidir. (Bak: Mustafa KURUCA, "Tüm Yönleriyle Emeklilik", Yaklaşım, Şubat 2004, s.132-133).

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, sigortalılık süresi içerisinde ödenen prim günlerinin ortalamasının her yıla 180 gün düşmesidir. Yani, kuralı son 5 yıl içerisinde ortalama 180 gün olarak değerlendirmek de mümkün değildir. Bunun için sigortalının işe giriş veya sigortalılığının başlangıç tarihi itibariyle hesaplanacak sigortalılık süresi içerisinde her yıla 180 günlük prim ödemesi düşmesi gerekmektedir ki, 24.08.1973 tarihinde başlayan sigortalılık nedeniyle, burada 5 yıllık sigortalılık süresi kuralını uygulamak mümkün değildir. Bu nedenle normal prim ödeme süresine, yani 1800 güne dönmek gerekmektedir.

Bu durumda sigortalı Hasan Pamuk'a (20.06.1946 doğumlu, 24.08.1973 işe giriş tarihli, toplam sigortalılık süresi: 1065 Gün. Kendisi kanser tedavisi görmekte.) Ankara'da Sigorta Müdürlüğü'nce söylenen "1800 günü doldurması halinde malulen emekli olabileceği" hakkındaki değerlendirme doğrudur.

Buna göre, 1973 yılında 120 gün, 1985 yılında 290 gün, 1986 yılında 331 gün, 1987 yılında 67 gün, 1988 yılında 100 gün, 1998 yılında 165 gün olmak üzere, toplam 1073 gün olarak primler ödenmiş; 1800-1073=727 günlük eksiği (1065 güne göre 735 günlük eksiği) kalmıştır. Sigortalının bu eksikliğini tamamlaması için, öncelikle askerlik borçlanması yapmalıdır. 20 ay karşılığı 600 günlük askerlik borçlanmasını ödedikten sonra, bu süre sigortalılığına ekleneceğinden, isteğe bağlı sigortalılığa başvurmanın temel şartı olan 3 yıllık yani 1080 günlük prim ödeme şartı (1073+600=1673) oluşacağından, isteğe bağlı sigortalılığa başvurarak kalan 1800-1673=127 günü (veya 135 günü) -5 aylık isteğe bağlı sigortalılık ödemesiyle - SSK'ya ödemelidir. Böylece 1800 güne ulaşmış olacaktır.

Bu şartı yerine getiren sigortalı, bu arada "a)Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3' ünü yitirdiği, b)34'üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği, c)İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirdiği Kurumca tespit edilen sigortalı, malullük sigortası bakımından malul sayılır." Hükmüne göre maluliyetini de tespit ettirebilirse, malulen emekli olabilecektir.21 Temmuz 2005
Perşembe
 
TAHSİN SINAV


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Sağlık | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED