T Ü R K İ Y E ' N İ N    B İ R İ K İ M İ
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ 2 ARALIK 2005 CUMA
  Ana Sayfa
  Gündem
  Politika
  Ekonomi
  Dünya
  Aktüel
  Spor
  Yazarlar
  Televizyon
  Sağlık
  Karikatür
  Bugünkü Yeni Şafak
 
  657'liler Ailesi
  Bilişim
  Çalışanın Sesi
  Diziler
  Düşünce Gündemi
  Hayat
  Kültür-Sanat
  Nar-ı Beyza
  Okur Sözcüsü
  Röportaj
  Sinema
  Yemek
  Zamanda Yolculuk
 
  Bize Yazın
  Abone Formu
  Temsilcilikler
  Reklam
  Künye
 
  Arşiv

  Yeni Şafak'ta Ara
 

Harcırah Kararı Yayımlandı… Ne Yapılmalı?

Anayasa Mahkemesi'nin harcırahlara ilişkin kararı, 26/11/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2001 yılından bu yana gerek Bütçe Kanunlarındaki hükümden dolayı gerekse de 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nda yapılan düzenlemelerden dolayı harcırah alamayan memurlar bulunmaktadır. Bu karar kimleri etkilemektedir? Harcırahlara ilişkin dosyada bu soruya yanıt vermeye çalışacağız.

Kural olarak ve Anayasa'nın hükmü gereğince, Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümemektedir. Yani Anayasa Mahkemesi kararı, Resmi Gazete'de yayımından itibaren ileriye dönük hüküm ifade etmektedir. Ancak, Danıştay İkinci Dairesi, 2004/2513 Esas ve 2004/1601 No.'lu kararıyla, harcırah uygulamaları için farklı bir yorum benimsemiştir. Danıştay'ın bu kararına, memurlar.net'in 29361 nolu haberinden, bu kararın ne anlama geldiğini ise 29363 nolu haberden ulaşabilirsiniz.

Danıştay 2002 yılı Bütçe Kanunu'ndaki hükme ilişkin bu kararında, hak talebi bağlamında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce, memurun fiilen başvurma olanağına sahip olmadığını, bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından 1 aylık süre içinde idarelerine başvurup da, bu başvurunun reddi üzerine dava açanların davasının, süresi içinde açıldığının kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre, üç durum halinde, bu karardan kimler etkileneceği aşağıda açıklanmıştır.

1- 12/8/2003 tarihinden önce: Harcırahlara ilişkin düzenlemelerde, 12/8/2003 tarihine kadar, bütçe kanunları uygulanmıştır. Yıla ait bütçe kanunları ise genellikle o yıl içinde Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Buna göre 12/8/2003'ten önce harcırah alamayanların bu yeni Anayasa Mahkemesi kararından yararlanması mümkün değildir. Bu durumdaki kişiler zamanında hak talebinde bulunmadığı için şuan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

2- 12/8/2003 tarihinden sonra: 12/8/2003 tarihinden 27/4/2005 tarihine kadar harcırah alınamamasının gerekçesi ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 10. maddesinin birinci fıkrasıdır. Anayasa Mahkemesi de 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 10. maddesinin birinci fıkrasının başına eklenen "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;" ibaresini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde şunlara yer vermiştir.

"Harcırah Kanunu, kamu hukuku alanında, çalışanla çalıştıranlar arasındaki istihdam ilişkilerini ve buna dayanan mali hakları düzenleyen bir Kanun değil, … genel, katma ve özel bütçeli idarelerde, bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlarda, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerde (…) yolluk ödenmesini gerektiren hizmet yapılması hallerinde uygulanacak kuralları içeren bir gider kanunudur."

"Öte yandan,... yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, memurlara, yolluklarının, atama emirleri tebliğ edilince ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödeneceği hükmü yer almış, anılan Kanun hükmünde görev yerinin değişmesinin isteğe bağlı olup olmaması yönünden, bir ayrım yapılmamıştır."

"Kendi yazılı talepleri üzerine nakledilen kamu görevlileri ile re'sen nakledilen kamu görevlilerinin, nakil işleminin hukuksal niteliği yönünden ve yer değiştirmeye bağlı olarak ödenen harcırah bakımından, aynı hukuksal konumda oldukları kuşkusuzdur. Aynı hukuksal konumda olanlar arasında farklı kurallar öngörülmesi Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur."

Yayımlanan mahkeme kararı asıl olarak bu tarih aralığında harcırah alamayanları ilgilendirmektedir. Bu tarih aralığında harcırah alamamış olanların, Müracaat ve Şikayet Yönetmeliği'ne uygun olarak idarelerine yazılı olarak başvurmaları ve harcırahlarını talep etmeleri, daha sonra da idarelerce verilecek olumsuz cevap üzerine 60 gün içinde idari yargıda dava açmaları gerekmektedir.

3- 27/4/2005 tarihinden sonra: Harcırah Kanunu, 27/4/2005 tarihinde bir kez daha değişmiştir. Bu değişiklikte bazı iyileştirmeler yapılmakla birlikte, yine istek üzerine yapılan atamalar ile zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin eşlerinin atanmasında, harcırah verilmemektedir.

Bu yeni uygulama mucibince, 27/4/2005 tarihinden sonra yapılan işlemlerden dolayı, harcırah alamayanlar bulunmakta olup, harcırah alamayanların önünde iki yol bulunmaktadır.

Ya süresi içinde (60 günlük süre) idare mahkemesinde, Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi istemiyle, dava açmış olmaları gerekmekteydi. Eğer dava açmışlarsa bu kararı davalarına ek dilekçe ile verebilirler.

Ya da, Anayasa Mahkemesi'nin bu hükmü de iptal etmesini beklemelidir. Ancak bu hükme ilişkin dava açıldığı ve Anayasa Mahkemesi'ne götürüldüğü yönünde bizlere ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır.

Hazırlayan: Ahmet Ünlü
( memurlar.net editörü )

Faks: (0312) 472 68 80

Geri dön   Mesaj gönder   Yazdır   Yukarı


ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği

Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya | Kültür | Spor | Yazarlar
Televizyon | Sağlık | Bilişim | Diziler | Künye | Arşiv | Bize Yazın
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Yeni Şafak
Tasarım ve içerik yönetimi: Yeni Şafak İnternet Servisi