Election Güneydogu Anadolu Bölgesi Election Results 1995 - General Election Results

Southeast Anatolian Region MP Distribution in 1995 General Election Parliament

 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • DYP
 • ANAP
 • CHP
 • DSP
 • Other
 • 21
 • 13
 • 13
 • 2
 • 2
 • 0
 • %23,7
 • %17,6
 • %16,2
 • %6
 • %5,7
 • %30,8
 • %23,7
 • %17,6
 • %16,2
 • %6
 • %5,7
 • %30,8
21 13 13 2 2
Parliament Seat Distribution

1995 General Election Elected MPs (Southeastern Anatolia Region)

* Party-based winner list

 • 21 RP 13 DYP 13 ANAP 2 CHP 2 DSP
 • Diyarbakır
 • 1 Ferit Bora +50131 Mehmet Selim Ensarioğlu +24351 Abdülkadir Aksu +33694 - -5909 - -3767
 • 2 Sacit Günbey +38213 Salih Sümer +12948 Muzaffer Arslan +21776 - -18319 - -16177
 • 3 Seyyit Haşim Haşimi +26295 - -1475 Sebğatullah Seydaoğlu +9858 - -30728 - -28586
 • 4 Ömer Vehbi Hatipoğlu +14377 - -13885 - -4027 - -43138 - -40996
 • 5 Yakup Hatipoğlu +2459 - -26295 - -16437 - -55548 - -53406
 • 6 - -29175 - -38705 - -28847 - -67958 - -65816
 • 7 - -44379 - -51115 - -41257 - -80368 - -78226
 • 8 - -59583 - -63524 - -53666 - -92777 - -90635
 • 9 - -74787 - -75934 - -66076 - -105187 - -103045
 • 10 - -89991 - -88344 - -78486 - -117597 - -115455
 • Gaziantep
 • 1 Nurettin Aktaş +71447 Mehmet Batallı +32606 Mustafa Rüştü Taşar +43018 Hikmet Çetin +15269 Ali Ilıksoy +39574
 • 2 Kahraman Emmioğlu +42608 - -9179 Ünal Yaşar +14179 - -22749 Mustafa Yılmaz +10735
 • 3 Mehmet Bedri Incetahtacı +13769 - -42608 - -28429 - -56178 - -31873
 • 4 - -36540 - -76037 - -61858 - -89607 - -65302
 • 5 - -70746 - -109465 - -95286 - -123035 - -98730
 • 6 - -104953 - -142894 - -128715 - -156464 - -132159
 • 7 - -139160 - -176323 - -162144 - -189893 - -165588
 • 8 - -173366 - -209751 - -195572 - -223321 - -199016
 • 9 - -207572 - -243180 - -229001 - -256750 - -232445
 • Şanlıurfa
 • 1 Ibrahim Halil Çelik +70077 Sedat Edip Bucak +68041 Seyyit Eyyüpoğlu +38072 - -15098 - -16202
 • 2 Zülfikar Izol +48060 Necmettin Cevheri +48011 Eyyüp Cenap Gülpınar +16054 - -38122 - -39226
 • 3 Ahmet Karavar +26042 Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu +27981 - -8981 - -61145 - -62249
 • 4 Abdulkadir Öncel +4024 - -4024 - -32005 - -84169 - -85273
 • 5 - -54690 - -27048 - -55029 - -107193 - -108297
 • 6 - -84047 - -50072 - -78052 - -130216 - -131320
 • 7 - -113404 - -73095 - -101076 - -153240 - -154344
 • 8 - -142761 - -96119 - -124100 - -176264 - -177368
 • 9 - -172118 - -119143 - -147124 - -199288 - -200392
 • Adıyaman
 • 1 Ahmet Çelik +45884 Mahmut Nedim Bilgiç +15239 Mahmut Bozkurt +7702 Celal Topkan +52 - -15767
 • 2 Ahmet Doğan +27564 - -6267 - -13804 - -36754 - -37221
 • 3 - -157 - -27721 - -35258 - -65858 - -58675
 • 4 - -21611 - -49175 - -56712 - -94962 - -80129
 • 5 - -43065 - -70629 - -78166 - -124066 - -101583
 • Batman
 • 1 Alaattin Sever Aydın +21299 Faris Özdemir +6795 Ataullah Hamidi +8122 - -13165 - -13461
 • 2 Musa Okcu +12166 - -13493 - -12166 - -28381 - -28677
 • 3 - -20385 - -28709 - -27382 - -43597 - -43893
 • 4 - -37324 - -43925 - -42598 - -58813 - -59109
 • Diyarbakır
 • 1 Ferit Bora +50131 Mehmet Selim Ensarioğlu +24351 Abdülkadir Aksu +33694 - -5909 - -3767
 • 2 Sacit Günbey +38213 Salih Sümer +12948 Muzaffer Arslan +21776 - -18319 - -16177
 • 3 Seyyit Haşim Haşimi +26295 - -1475 Sebğatullah Seydaoğlu +9858 - -30728 - -28586
 • 4 Ömer Vehbi Hatipoğlu +14377 - -13885 - -4027 - -43138 - -40996
 • 5 Yakup Hatipoğlu +2459 - -26295 - -16437 - -55548 - -53406
 • 6 - -29175 - -38705 - -28847 - -67958 - -65816
 • 7 - -44379 - -51115 - -41257 - -80368 - -78226
 • 8 - -59583 - -63524 - -53666 - -92777 - -90635
 • 9 - -74787 - -75934 - -66076 - -105187 - -103045
 • 10 - -89991 - -88344 - -78486 - -117597 - -115455
 • Gaziantep
 • 1 Nurettin Aktaş +71447 Mehmet Batallı +32606 Mustafa Rüştü Taşar +43018 Hikmet Çetin +15269 Ali Ilıksoy +39574
 • 2 Kahraman Emmioğlu +42608 - -9179 Ünal Yaşar +14179 - -22749 Mustafa Yılmaz +10735
 • 3 Mehmet Bedri Incetahtacı +13769 - -42608 - -28429 - -56178 - -31873
 • 4 - -36540 - -76037 - -61858 - -89607 - -65302
 • 5 - -70746 - -109465 - -95286 - -123035 - -98730
 • 6 - -104953 - -142894 - -128715 - -156464 - -132159
 • 7 - -139160 - -176323 - -162144 - -189893 - -165588
 • 8 - -173366 - -209751 - -195572 - -223321 - -199016
 • 9 - -207572 - -243180 - -229001 - -256750 - -232445
 • Kilis
 • 1 Mustafa Kemal Ateş +3390 Doğan Güreş +11592 - -6134 - -7715 - -9517
 • 2 - -23184 - -6780 - -18382 - -19963 - -21765
 • Mardin
 • 1 Fehmi Adak +21375 Muzaffer Arıkan +20880 Süleyman Çelebi +26461 - -9042 - -13776
 • 2 Hüseyin Yıldız +8781 Mahmut Duyan +8286 Ömer Ertaş +15137 - -25780 - -30513
 • 3 - -16242 - -17480 - -12429 - -42518 - -47250
 • 4 - -32980 - -34465 - -29166 - -59255 - -63988
 • 5 - -49718 - -51450 - -45904 - -75992 - -80726
 • 6 - -66455 - -68435 - -62641 - -92730 - -97463
 • Şanlıurfa
 • 1 Ibrahim Halil Çelik +70077 Sedat Edip Bucak +68041 Seyyit Eyyüpoğlu +38072 - -15098 - -16202
 • 2 Zülfikar Izol +48060 Necmettin Cevheri +48011 Eyyüp Cenap Gülpınar +16054 - -38122 - -39226
 • 3 Ahmet Karavar +26042 Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu +27981 - -8981 - -61145 - -62249
 • 4 Abdulkadir Öncel +4024 - -4024 - -32005 - -84169 - -85273
 • 5 - -54690 - -27048 - -55029 - -107193 - -108297
 • 6 - -84047 - -50072 - -78052 - -130216 - -131320
 • 7 - -113404 - -73095 - -101076 - -153240 - -154344
 • 8 - -142761 - -96119 - -124100 - -176264 - -177368
 • 9 - -172118 - -119143 - -147124 - -199288 - -200392
 • Siirt
 • 1 Ahmet Nurettin Aydın +12629 - -2776 Nizamettin Sevgili +2957 - -3821 - -8397
 • 2 Mehmet Emin Aydın +5552 - -12629 - -9672 - -13674 - -18250
 • 3 - -10396 - -22482 - -19525 - -23527 - -28103
 • Şırnak
 • 1 - -3666 Bayar Ökten +13531 Mehmet Salih Yıldırım +2709 - -3307 - -7310
 • 2 - -12841 Mehmet Tatar +7663 - -10224 - -12482 - -16485
 • 3 - -22016 - -8126 - -19924 - -21657 - -25660

All Cities

* Summary of the results of all cities

 • City RP ANAP DYP DSP CHP Other
 • City RP ANAP DYP DSP CHP Other

Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).

Detailed Turkey Election Results

 • Opened ballot boxes
 • %100
 • RP
 • ANAP
 • DYP
 • DSP
 • CHP
 • 158
 • 132
 • 135
 • 76
 • 49
 • %21,4
  6.012.450 Vote
 • %19,7
  5.527.288 Vote
 • %19,2
  5.396.009 Vote
 • %14,6
  4.118.025 Vote
 • %10,7
  3.011.076 Vote
 • %21,4
  6.012.450 Vote
 • %19,7
  5.527.288 Vote
 • %19,2
  5.396.009 Vote
 • %14,6
  4.118.025 Vote
 • %10,7
  3.011.076 Vote
 • MHP
 • HADEP
 • Independent
 • YDH
 • Nation’s Alliance
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %8,2
  2.301.343 Vote
 • %4,2
  1.171.623 Vote
 • %0,5
  133.895 Vote
 • %0,5
  133.889 Vote
 • %0,5
  127.630 Vote
 • %8,2
  2.301.343 Vote
 • %4,2
  1.171.623 Vote
 • %0,5
  133.895 Vote
 • %0,5
  133.889 Vote
 • %0,5
  127.630 Vote
 • YDP
 • İP
 • YENİPARTİ
 • 0
 • 0
 • 0
 • %0,3
  95.484 Vote
 • %0,2
  61.428 Vote
 • %0,1
  36.853 Vote
 • %0,3
  95.484 Vote
 • %0,2
  61.428 Vote
 • %0,1
  36.853 Vote