Election Karadeniz Bölgesi Election Results 1999 - General Election Results

Black Sea Region MP Distribution in 1999 General Election Parliament

 • Opened ballot boxes
 • %100
 • MHP
 • DSP
 • ANAP
 • FP
 • DYP
 • Other
 • 19
 • 17
 • 13
 • 13
 • 14
 • 0
 • %20,6
 • %20,3
 • %15,8
 • %15,5
 • %13,5
 • %14,3
 • %20,6
 • %20,3
 • %15,8
 • %15,5
 • %13,5
 • %14,3
19 17 13 13 14
Parliament Seat Distribution

1999 General Election Elected MPs (Black Sea Region)

* Party-based winner list

 • 19 MHP 17 DSP 13 ANAP 13 FP 14 DYP
 • Samsun
 • 1 Ahmet Aydın +85514 Şenel Kapıcı +89442 Mehmet Çakar +44685 Musa Uzunkaya +48810 Erdoğan Sezgin +50926
 • 2 Vedat Çınaroğlu +41600 Tarık Cengiz +45528 - -1076 Ahmet Demircan +4897 Kemal Kabataş +7013
 • 3 - -3928 Yekta Açıkgöz +1614 - -45528 - -40631 - -38515
 • 4 - -48380 - -52093 - -89980 - -85083 - -82967
 • 5 - -92831 - -98455 - -134431 - -129534 - -127418
 • 6 - -137283 - -144817 - -178883 - -173986 - -171870
 • 7 - -181735 - -191179 - -223335 - -218438 - -216322
 • 8 - -226186 - -237541 - -267786 - -262889 - -260773
 • 9 - -270638 - -283903 - -312238 - -307341 - -305225
 • 10 - -315090 - -330265 - -356690 - -351793 - -349677
 • Ordu
 • 1 Cemal Enginyurt +32688 Hasan Fehmi Konyalı +56524 Sefer Koçak +48910 Eyüp Fatsa +14856 Yener Yıldırım +13808
 • 2 - -17992 Ihsan Çabuk +25606 Şükrü Yürür +17992 - -34053 - -35102
 • 3 - -57906 - -32300 - -51334 - -73966 - -75016
 • 4 - -97819 - -72213 - -95055 - -113880 - -114929
 • 5 - -137732 - -112126 - -138776 - -153794 - -154842
 • 6 - -177646 - -152040 - -182496 - -193707 - -194756
 • 7 - -217560 - -191954 - -226216 - -233620 - -234669
 • Trabzon
 • 1 Nail Çelebi +45752 Hikmet Sami Türk +29870 Ali Kemal Başaran +39114 Şeref Malkoç +42386 Ali Naci Tuncer +3056
 • 2 Orhan Bıçakçıoğlu +7538 - -9243 Eyüp Aşık +899 - -899 - -36058
 • 3 - -32025 - -47907 - -46482 - -39563 - -74722
 • 4 - -70689 - -86571 - -87752 - -78227 - -113386
 • 5 - -109353 - -125235 - -129022 - -116891 - -152050
 • 6 - -148017 - -163899 - -170292 - -155555 - -190714
 • 7 - -186681 - -202563 - -211562 - -194219 - -229378
 • Amasya
 • 1 Adanan Uçaş +27036 Gönül Saray Alphan +9998 - -4643 Akif Gülle +6826 Ahmet Iyimaya +1206
 • 2 - -2411 - -16011 - -29447 - -19183 - -36046
 • 3 - -27215 - -40815 - -54251 - -43987 - -66471
 • 4 - -52019 - -65619 - -79055 - -68791 - -96896
 • Artvin
 • 1 - -2753 Ergün Bayrak +2753 - -2797 - -11008 Hasan Ekinci +3194
 • 2 - -22828 - -20957 - -22872 - -31083 - -19634
 • Bartın
 • 1 - -13673 Cafer Tufan Yazıcıoğlu +22750 Zeki Çakan +1654 - -12790 - -4231
 • 2 - -35500 - -3308 - -58865 - -34617 - -26058
 • Bayburt
 • 1 Şaban Kardeş +1259 - -8857 - -1259 Suat Pamukçu +1891 - -2531
 • 2 - -10976 - -18569 - -10971 - -9080 - -12243
 • Bolu
 • 1 Ersoy Özcan +31348 Mustafa Karslıoğlu +35126 Avni Akyol +10036 Ismail Alptekin +26770 Necmi Hoşver +3792
 • 2 - -10102 - -7583 - -31413 - -14680 - -50148
 • 3 - -47760 - -45241 - -69071 - -52338 - -94051
 • 4 - -85418 - -82899 - -106729 - -89996 - -137954
 • 5 - -123076 - -120557 - -144387 - -127654 - -181857
 • Çorum
 • 1 Vahit Kayrıcı +66131 - -1568 - -13190 Yasin Hatiboğlu +27519 Bekir Aksoy +14578
 • 2 Abdulhaluk Mehmet Çay +35417 - -33849 - -45471 - -6330 - -19271
 • 3 Melek Karaca +4703 - -66131 - -77753 - -38612 - -51553
 • 4 - -84323 - -98413 - -110035 - -70894 - -83835
 • 5 - -129615 - -130694 - -142316 - -103175 - -116116
 • Giresun
 • 1 Mustafa Yaman +22310 Hasan Akgün +25208 Burhan Kara +9186 Turhan Alçelik +12723 Rasim Zaimoğlu +5814
 • 2 - -13560 - -11628 - -26684 - -23147 - -36800
 • 3 - -43616 - -41684 - -56740 - -53203 - -70228
 • 4 - -73672 - -71740 - -86796 - -83259 - -103656
 • 5 - -103728 - -101796 - -116852 - -113315 - -137084
 • Gümüşhane
 • 1 Bedri Yaşar +11407 - -12311 - -4846 Lütfi Doğan +4846 - -6629
 • 2 - -9857 - -28729 - -21264 - -29540 - -23047
 • Karabük
 • 1 Ilhami Yılmaz +10007 Erol Karan +6627 - -3673 - -4148 Mustafa Eren +3673
 • 2 - -15474 - -18854 - -25481 - -25956 - -27716
 • 3 - -37282 - -40662 - -47289 - -47764 - -52478
 • Kastamonu
 • 1 Mehmet Serdaroğlu +24648 Muharrem Hadi Dilekci +26788 Murat Başesgioğlu +7798 - -17326 Nurhan Tekinel +16980
 • 2 - -17022 - -15595 - -52236 - -51198 - -24690
 • 3 - -50894 - -49467 - -95290 - -85070 - -58562
 • 4 - -84766 - -83339 - -138344 - -118942 - -92434
 • Ordu
 • 1 Cemal Enginyurt +32688 Hasan Fehmi Konyalı +56524 Sefer Koçak +48910 Eyüp Fatsa +14856 Yener Yıldırım +13808
 • 2 - -17992 Ihsan Çabuk +25606 Şükrü Yürür +17992 - -34053 - -35102
 • 3 - -57906 - -32300 - -51334 - -73966 - -75016
 • 4 - -97819 - -72213 - -95055 - -113880 - -114929
 • 5 - -137732 - -112126 - -138776 - -153794 - -154842
 • 6 - -177646 - -152040 - -182496 - -193707 - -194756
 • 7 - -217560 - -191954 - -226216 - -233620 - -234669
 • Rize
 • 1 - -19166 - -17831 Ahmet Mesut Yılmaz +53896 Mehmet Bekaroğlu +10267 - -17955
 • 2 - -53045 - -51710 Ahmet Kabil +36956 - -36956 - -51834
 • 3 - -86924 - -85589 - -30802 - -72374 - -85713
 • Samsun
 • 1 Ahmet Aydın +85514 Şenel Kapıcı +89442 Mehmet Çakar +44685 Musa Uzunkaya +48810 Erdoğan Sezgin +50926
 • 2 Vedat Çınaroğlu +41600 Tarık Cengiz +45528 - -1076 Ahmet Demircan +4897 Kemal Kabataş +7013
 • 3 - -3928 Yekta Açıkgöz +1614 - -45528 - -40631 - -38515
 • 4 - -48380 - -52093 - -89980 - -85083 - -82967
 • 5 - -92831 - -98455 - -134431 - -129534 - -127418
 • 6 - -137283 - -144817 - -178883 - -173986 - -171870
 • 7 - -181735 - -191179 - -223335 - -218438 - -216322
 • 8 - -226186 - -237541 - -267786 - -262889 - -260773
 • 9 - -270638 - -283903 - -312238 - -307341 - -305225
 • 10 - -315090 - -330265 - -356690 - -351793 - -349677
 • Sinop
 • 1 - -3932 Metin Bostancıoğlu +15945 Yaşar Topçu +6868 - -3535 Kadir Bozkurt +2796
 • 2 - -21935 - -5593 - -13932 - -21538 - -26145
 • 3 - -39938 - -23596 - -31935 - -39541 - -48219
 • Tokat
 • 1 Reşat Doğru +67691 - -1402 - -5716 Bekir Sobacı +37622 Ali Şevki Erek +8701
 • 2 Hasan Hüseyin Balak +35948 - -34546 - -38860 Mehmet Ergün Dağcıoğlu +5879 - -25845
 • 3 Lütfi Ceylan +4205 - -67691 - -72005 - -30069 - -58990
 • 4 - -39296 - -100836 - -105150 - -63214 - -92135
 • 5 - -73978 - -133980 - -138294 - -96358 - -125279
 • 6 - -108661 - -167125 - -171439 - -129503 - -158424
 • Trabzon
 • 1 Nail Çelebi +45752 Hikmet Sami Türk +29870 Ali Kemal Başaran +39114 Şeref Malkoç +42386 Ali Naci Tuncer +3056
 • 2 Orhan Bıçakçıoğlu +7538 - -9243 Eyüp Aşık +899 - -899 - -36058
 • 3 - -32025 - -47907 - -46482 - -39563 - -74722
 • 4 - -70689 - -86571 - -87752 - -78227 - -113386
 • 5 - -109353 - -125235 - -129022 - -116891 - -152050
 • 6 - -148017 - -163899 - -170292 - -155555 - -190714
 • 7 - -186681 - -202563 - -211562 - -194219 - -229378
 • Zonguldak
 • 1 Ismail Cerrahoğlu +6651 Hasan Gemici +102252 Veysel Atasoy +16826 - -1874 Ömer Barutçu +1291
 • 2 - -29821 Ömer Üstünkol +68945 - -19646 - -37055 - -45901
 • 3 - -65002 Tahsin Baysık +35638 - -54827 - -72236 - -86442
 • 4 - -100183 - -5165 - -90008 - -107417 - -126983
 • 5 - -135364 - -40346 - -125189 - -142598 - -167524
 • 6 - -170545 - -75527 - -160370 - -177779 - -208065

All Cities

* Summary of the results of all cities

 • City DSP MHP FP ANAP DYP Independent Other
 • City DSP MHP FP ANAP DYP Independent Other

Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).

Detailed Turkey Election Results

 • Opened ballot boxes
 • %100
 • DSP
 • MHP
 • FP
 • ANAP
 • DYP
 • CHP
 • HADEP
 • 136
 • 129
 • 111
 • 86
 • 85
 • 0
 • 0
 • %22,2
  6.919.668 Vote
 • %18
  5.606.584 Vote
 • %15,4
  4.805.384 Vote
 • %13,2
  4.122.926 Vote
 • %12
  3.745.417 Vote
 • %8,7
  2.716.096 Vote
 • %4,8
  1.482.194 Vote
 • %22,2
  6.919.668 Vote
 • %18
  5.606.584 Vote
 • %15,4
  4.805.384 Vote
 • %13,2
  4.122.926 Vote
 • %12
  3.745.417 Vote
 • %8,7
  2.716.096 Vote
 • %4,8
  1.482.194 Vote
 • BBP
 • Independent
 • ÖDP
 • DTP
 • LDP
 • DP
 • Nation’s Alliance
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %1,5
  456.354 Vote
 • %0,9
  270.265 Vote
 • %0,8
  248.555 Vote
 • %0,6
  179.873 Vote
 • %0,4
  127.168 Vote
 • %0,3
  92.089 Vote
 • %0,3
  79.363 Vote
 • %1,5
  456.354 Vote
 • %0,9
  270.265 Vote
 • %0,8
  248.555 Vote
 • %0,6
  179.873 Vote
 • %0,4
  127.168 Vote
 • %0,3
  92.089 Vote
 • %0,3
  79.363 Vote
 • BP
 • İP
 • EMEP
 • YDP
 • SİP
 • DEPAR
 • DBP
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • %0,3
  78.923 Vote
 • %0,2
  57.603 Vote
 • %0,2
  51.752 Vote
 • %0,1
  44.782 Vote
 • %0,1
  37.671 Vote
 • %0,1
  37.169 Vote
 • %0,1
  24.620 Vote
 • %0,3
  78.923 Vote
 • %0,2
  57.603 Vote
 • %0,2
  51.752 Vote
 • %0,1
  44.782 Vote
 • %0,1
  37.671 Vote
 • %0,1
  37.169 Vote
 • %0,1
  24.620 Vote