• Tarihe göre sırala

Anlamsız ve akılsız klişeler

Algı-bilinç bütünlüğünü ve berraklığını kaybettiğimiz için, İslam toplumları bünyesinde etnik rekabetler, mezhep rekabetleri, gerilimleri yaşanıyor. Sömürgecilerin bizlere uyguladıkları ötekileştirici tavırların aynılarını, bizler, bu algı-bilinç bunalımı sebebiyle kendi kardeşlerimize uygulayabiliyoruz.

Büyükpazarlık mı, yeni çatışma dönemi mi?

Seçim kampanyası boyunca Rusya ile yakınlaşmayı savunan Trump iktidarında Amerikan füzelerinin vurduğu ilk hedef, Rusya’nın kanatları altındaki Esed rejimi oldu.

16 Nisan’da yurt dışı seçmenin evet tercihi

Yurtdışında referandum süresince başta Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin‚ evet‘ oyu kullanacak Türklere karşı benimsediği ve rasyonel izahı olmayan yaklaşımlar, anlaşılan o ki seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında da anlamsız bir şaşkınlık ifadesiyle beraber sürdürülmektedir.

İslam’a adanmış bir hayat

Şair ve filozofluğundan başka Muhammed İkbal’i önemli kılan başka bir özellik de, sadece yaşadığı dönemle ilgili sorunlar hakkında görüş bildirmekle kalmayıp felsefe ve şiirinin merkezi öğesi olan Müslüman milletin siyasi geleceğine ilişkin görüşler üretmesidir

Millet iradesi, Memur-Sen ve ILO delegeliği

Türkiye’de sivilleşme, özgürleşme ve demokratikleşme zemininde son beş yıla damgasını vuran siyasi, ekonomik ve diplomatik dönüşümlerin hem referansı hem de taşıyıcı gücü, hiç şüphesiz millet iradesidir.

16 Nisan iyi olan kazanır

Milletimiz tartışmalara prim vermeyerek, kendisine sorulduğunda bu konularda her türlü yetkiye sahip olduğunu, bu anlamda en kurucu Meclis'in, en kurucu iradenin kendisi olduğunu, %85.46 gibi çok yüksek bir katılım oranı ile ortaya koymuştur.

Dünyayıkarşılıklıcaydırıcılıkkurtarır

Mitolojiler ve gerçekler

Batı dünyası kolonyalist vesayeti bir şekilde sürdürebilmek için, Batı dışı toplumlarda, medya yoluyla, akademik ve kültürel çalışmalar yoluyla, kendi çıkarları doğrultusunda her zaman istismar edebileceği, araçsallaştırabileceği, kullanışlı-işbirlikçi unsurlar icat eder.

Tarihte var olmak tarihle var olmak

Medeniyet merkezli tarih, merkeze kendi değerlerini, dünya görüşü ve metafiziğini alır. İnsanı üç temel boyuta yerleştirir. İnsanın kendi kimliği, Müslüman aidiyeti ve diğer insanlarla ilişkisi. Diğer tarih yazımlarından farklı olarak insanı diğer ulus, medeniyet ve insanlara düşman etmeyi amaçlamaz.

Batı’nın İslam’a yönelik kara propagandası

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye yapılan terörist saldırılardan sonra meydana gelen en önemli sorun, İslam dini ile terör arasında bir bağ kurulmaya çalışılıyor olmasıdır.

Yönetimde iki başlılık meselesine farklı bir bakış

Türk demokrasisindeki iki başlılığın asıl kaynağı, devleti milletin seçtikleri mi idare edecek yoksa cumhuriyetin ilk yıllarındaki tedbirlerin korunması için oluşturulan kadrolar mı idare edecek? Üzerinde düşünmemiz gereken asıl iki başlılık bence budur.

İngiltere’nin değişen küresel stratejisi

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Ocak 2017’nin sonuna doğru önce ABD ve sonra da Türkiye’ye yaptığı ziyaret, Brexit (İngiltere’nin AB’den çıkışı) sonrası yeni İngiliz stratejisinin çerçevesi hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Bir siyaset bilgesi ve 16 Nisan

Dönüştürücü bir siyasi lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitleleri peşinden sürüklemesinde siyasette edinmiş olduğu bilgeliğin önemli bir rolü bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgeliği seçmen tarafından da net bir şekilde görülmekte ve takdir edilmektedir.

Öteki Avrupa ve Macaristan

Orban bir düşünceyi harekete geçirmiyor, harekete geçmiş düşünceleri ifade ediyor. Bolluk dönemine göre tasarlanmış Avrupa Birliği’nin kötü günler gelip çattığında sıvışmasını gözler önüne seriyor. Yaptığı şey, Avrupa’nın yönetilemez durumunun faturasını Macar halkına ödetmeye karşı çıkması.

Entelektüel terörizm

Günümüzde, maruz kaldığımız entelektüel terörizm sebebiyle, dünyayı, hayatı, tarihi İslami anlamda algılama sistemi oluşturamıyoruz. Kültürel meseleler, Batılı dogmalara ve kanona dahil olmadan konuşulamıyor.

Türkiye-Avrupa yüzleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara “kral çıplak” diyor, onların yaftalamalarına suçlamalarına anında cevap veriyor, iki yüzlü duruş ve politikalarını yüzlerine söylüyor. Avrupalı liderlerin kafasındaki Haçlı-Siyonist düşünceyi açığa çıkartıyor.

Sırbistan seçimleri ve Balkanlar’a etkisi

2015 yılının aralık ayında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu Sırbistan’a bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Sırbistan Başbakanı Aleksander Vuçiç ve Davutoğlu’nun başbaşa görüşmesinin ardından basın toplantısına geçilmişti.

Almanya; ebedi müttefik mi, ezeli rakip mi?

Merkel’in, FETÖ terör örgütünün kaçaklarının Almanya’ya iltica etmeleri konusunda ve BND başkanının FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin arkasında olduğuna dair ikna olmadığını söylediği küstah açıklamaları karşısında sessiz ve ilgisiz kalması, Almanya’nın samimiyetsiz, hatta hasmane politikasını ortaya çıkarmaktadır.

Adalet Divanı’nın kararı siyasi

Avrupa’nın bazı ülkelerinde son yıllarda ortaya çıkan ırkçılık, İslamofobi ve ayrımcılık çeşitli uygulamalarla devam ediyor.

Soyut tasavvurlar duygusal yanılsamalar

İslami düşünce, kültür ve ilahiyat dünyası, geleneğin baskı ve kısıtlamalarını aşabilmek için modern olanın himayesine; modern olanın kısıtlama ve saldırılarına cevap verebilmek için de geleneğin himayesine sığınıyor.

Mısır-ABD ilişkilerinin perde arkası

Amerika’da Donald Trump’ın işbaşına gelmesinin ardından Mısır-ABD ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşandı.

Referandum ve kayıt dışı oyuncular

AK Parti, geçmiş deneyimlerin ışığında referandum sürecinde ‘istikrar, kalkınma ve insani gelişmişlik bizliği’ oluşturarak pozitif bir kampanya yürütüyor.

CHP kampanyasının iki yüzü

İkili stratejide ikna edici iletişimin dili olarak genel merkez iyi polisi oynarken ideolojik olarak CHP ile aynı düzlemde olan isimlerse kötü polisi oynuyorlar. Böylece iki tarafı da etkileme potansiyelinin canlı tutulduğu görülüyor.

Almanya’daki ırkçılıkta devletin izleri

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti Bakanlarının Avrupalı Türklerle olan buluşmalarının engellenmesi, Nazi uygulaması tartışmasını gündeme taşıdı.

Avrupa’nın 'öteki' imtihanı

Avrupa, kendi tarihini “öteki” üzerinden yazmayı tercih etti. Hedef aldığını sömürdü, böldü, parçaladı. Bugünkü önü alınamaz ve artık kontrol edilemez tepkilerle ortaya çıkan yeni Avrupa ruhu, tarih boyunca boyun eğdiremediği, söz geçiremediği bir medeniyetin son kalesine ve onun liderine yönelik kökleri eski bir husumetin tezahüründen başka bir şey değil.

Seküler kesinlikler İslami görelilikler

Modern seküler düşüncenin, dünya görüşünün mutlakiyetçiliği, İslami dünya görüşü ve hayat tarzı doğrultusunda, siyasal/ekonomik/hukuki bir inşayı, yapılanmayı, imkansız kılıyor. Toplumlarımızın zihin dünyası ve bilinci bir yanda modern seküler düşünce tarafından belirlenirken, bir diğer yanda da vulgarize edilmiş bir din algısı tarafından belirleniyor.

İran'da yeni lider adayı Seyyid İbrahim Reisi

İran'da 19 Mayıs Cuma günü yapılacak olan on ikinci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 11 Nisan tarihinde başlayacak adaylık başvurusunda karşımıza çıkacak isimler de netleşmekte. Bu isimlerden bazıları uzun bir süredir bilinmekteyken bazı isimler henüz kesinlik kazanmadı.

Batı - Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

Bugün Batı’nın en büyük rakibi İslam medeniyetidir. İslam’ın sahih ve kadim bir geçmişi temsil eden güçlü sesi, toplumsal adaletsizliklere, eşitsizlik ve ahlaki deformasyona karşı çıkması, Batı’nın bütün gücüyle İslam coğrafyasını hedef almasına neden olmaktadır.

16 Nisan: Bürokrasiye yeni bir nefes

Ehliyet ve liyakat temelinde idarecinin kolayca iş başına getirildiği bir bürokrasinin tesisi kimseyi ürkütmemelidir. Tüm bu değişim çabaları, devlet kadrolarını daha adil, verimli ve rekabete açık şekilde yönetme fırsatı verecektir. Başbakan’ımızın kendi makamı ve mevkisini öncelemeden Başbakanlık müessesesini tasfiye çabasıyla gösterdiği idealizm, diğer devlet kadrolarına da örnek teşkil etmelidir.

Kültürel muhafazakârlık

Kendi özgünlüğünü temsil bilincine sahip olamayan bir dilin, düşüncenin ve kültür hayatının, hiç bir konuda ikna edici bir iddiası olamaz. Zihinsel dünyaları Avrupa Aydınlanması tarafından dönüşüme uğratılan halklar için, kültürel muhafazakârlığa sığınmaktan başka çıkar bir yol olmadığı görülüyor.

WikiLeaks ve ‘Küresel Panoptikon’un tescili

Yeni teknolojiler, gözetim potansiyelini sürekli artırmakta ve böylelikle bir taraftan devletlerin ulusal güvenliklerini etkileyecek boyutta siber operasyonlar söz konusu olurken, diğer taraftan da birey olarak içinde yaşadığımız gözetim toplumunun sınırları genişlemektedir.

Avrupa vekâlet savaşının ortasında Türkiye

Türkiye hakkındaki tartışmalar, aslında tartışmanın Türkiye hakkında olmaması sebebiyle kutuplaşmalara sebep oldu. Türkiye, kendi endişelerini gidermek yerine ‘başkası’na bakmayı tercih eden Avrupa ülkelerinin, temellerindeki gerilimlerin tartışılması için kullanılan odadaki fil konumunda.

+

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.